Laatste nieuws[09-12-2014]

Fietslessen ter bevordering van de gezondheid en tegen armoede

In Amsterdam Zuidoost wonen veel migranten en vluchtelingen die niet van kinds af aan hebben leren fietsen; dit geldt met name voor vrouwen. Het loopt storm bij de fietslessen die aangeboden worden. Amsterdam Zuidoost is dan ook een stadsdeel dat met een compleet netwerk van gescheiden fietspaden heel geschikt is voor beginnende fietsers.

[09-12-2014]

Parkeeronderzoek Rokkeveen in Zoetermeer

De wijk Rokkeveen is met een oppervlakte van ruim 379 ha en ongeveer 23.000 inwoners één van de grootste wijken van Zoetermeer. De gemeente kreeg diverse signalen dat het parkeren in dit deel van Rokkeveen onder druk staat. In dat verband is aan ons gevraagd om een objectief onderzoek uit te voeren naar het parkeren in Rokkeveen.

[09-12-2014]

Symposium ROVL 25 jaar

Vereerd waren we toen we gevraagd werden mee te denken aan een symposium voor het 25-jarig jubileum van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Ontzettend leuk om hieraan mee te werken en de middag vorm te geven. Nog leuker is het om te zien dat ideeën in de praktijk goed uitpakken.


 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |