Laatste nieuws:[07-08-2014]

Parkeren en Varen: maakt binnensteden aantrekkelijker

Stadscentra en andere winkelgebieden hebben al jaren te kampen met een toenemende concurrentie van internet. Bovendien concurreren ze ook met andere steden en het winkelaanbod van deze steden verschilt weinig van elkaar. Om toch bezoekers te trekken, en daarmee de omzet voor de middenstand te vergroten, zijn steden op zoek naar manieren om zich te onderscheiden. De bezoeker is op zoek naar beleving; we leven tenslotte in de ‘experience economy’.

[31-07-2014]

Samen naar duurzame mobiliteit in toeristische gebieden

Gemeente Noordwijk, Mobycon en acht buitenlandse partners zijn sinds 2012 actief in het STARTER-project. Dit is een internationaal project dat deels gesubsidieerd is door de Europese Commissie (IEE).

[28-07-2014]

Ecuador op de fiets in Houten

Een delegatie uit Ecuador kwam in Nederland om kennis en ervaring op te doen over schone mobiliteit. Johan Diepens en Angela van der Kloof verzorgden een workshop en begeleidden de fietstocht door Houten.


 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |