september-oktober 2015



[08-10-2015]

Zwolle Fietsweek 13 - 17 oktober 2015

De Zwolse Fietsweek staat bol van activiteiten. Een week lang worden er activiteiten georganiseerd voor alle Zwolse fietsers tijdens de Fietsweek van 13 tot en met 17 oktober 2015. De uitvalsbasis is het Fietslab 038 aan het Lübeckplein. Iedereen is welkom!

[23-09-2015]

Laat kinderen vaker fietsen

Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd leren fietsen én de nodige kilometers maken op de fiets om ervaring op te doen. In Rotterdam, maar waarschijnlijk in meer steden, blijken aardig wat kinderen uit de bovenbouw niet te kunnen fietsen. Angela van der Kloof was een van de experts die werd geïnterviewd door het AD.

[22-09-2015]

BESTFACTS cluster workshop 8 & 9 oktober

Donderdag 8 en vrijdag 9 oktober vindt de laatste BESTFACT cluster workshop plaats bij STC (Shipping and Transport College) in Rotterdam. Top thema's van de laatste drie jaar BESTFACTS komen aan bod. Inschrijven kan nog: http://www.bestfact.net/events/bestfact-joint-cluster-workshop/!

[14-09-2015]

Rekenkameronderzoeken verkeersveiligheid en parkeerbeleid

Voor de gemeentelijke rekenkamercommissies Zwijndrecht en Veere voeren we op dit moment twee onderzoeken uit naar verkeersveiligheid en parkeerbeleid. De keuze viel op Mobycon vanwege onze expertise over beide onderwerpen en daar zijn we trots op!

[14-09-2015]

Haalbaarheidsstudie fietsenstalling centrum Alkmaar

Nederland is fietsland bij uitstek. Fietsen is niet alleen gemakkelijk, snel en goedkoop, het is ook gezond en duurzaam. Het dagelijks gebruik van de fiets is iets typisch Nederlands. Beleidsmakers en bestuurders uit het buitenland zijn vaak onder de indruk van onze fietscultuur en komen hier graag inspiratie opdoen. Het succes van de fiets heeft ook een keerzijde; het goed faciliteren van de fietsparkeervraag is steeds vaker een uitdaging. Vooral bij stations, in binnensteden en bij evenementen.

[14-09-2015]

Autonoom vervoer in de versnelling

De ontwikkeling van autonoom vervoer trekt de laatste tijd veel aandacht. Op verschillende plekken wordt gewerkt aan zelfrijdende auto’s. Niet alleen de traditionele automotive sector is hierbij betrokken, maar ook krachtige internationale ‘nieuwkomers’ zoals Apple en Google. Een zeer interessante ontwikkeling, die grote gevolgen zal hebben voor onze mobiliteit en alles wat daarmee samenhangt. Reden voor Mobycon om hier intensief bij betrokken te zijn.

[14-09-2015]

OV4U voor Regio West-Brabant!

Regio West-Brabant vindt het belangrijk dat zoveel mogelijke mensen – jong en oud – zelfstandig kunnen reizen. Regio West-Brabant wil stimuleren dat leerlingen van het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs weten hoe het openbaar vervoer (OV) werkt. Ons lespakket OV4U past precies in dat plaatje. Leerlingen doen zowel theoretische als praktische ervaring op, ze leren met het OV en de OV-chipkaart omgaan gedurende de lessen.

[14-09-2015]

Onze glossy parkeren is uit!

Lees hier alles over parkeeronderzoek

[10-09-2015]

Beknopte Study Tour in Delft

Vrijdag 10 juli 2015 mocht, onder andere onze collega Dick van Veen namens, de Dutch Cycling Embassy (DCE) mevrouw Sharon Brown ontvangen in Delft. Brown is professor aan de universiteit van Kentucky en houdt zich bezig met allerlei aspecten van fietsen.

[01-09-2015]

Geen parkeerplaatsen, maar wel bomen graag

De particulier als opdrachtgever bij de herinrichting van de Lange Vijverberg in Den Haag. Bewoners die het niet eens zijn met de plannen van de gemeente en zelf met een alternatief komen voor de inrichting van de openbare ruimte. Het gebeurt steeds vaker dat bottom-up plannen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.


juli-augustus 2015



[08-08-2015]

Mama Agatha - van theorie naar praktijk

Angela van der Kloof presenteerde vrijdag 7 augustus 2015 tijdens AMS=Cycling de prachtige documentaire Mama Agatha die vorig jaar werd gefilmd in Amsterdam Zuidoost. ‘Mama Agatha’ werd in Nederland uitgebracht op 8 maart 2015, tijdens Internationale Vrouwendag. De documentaire gaat deze week internationaal in première op Rhode Island International Film Festival!

[08-08-2015]

Werkgevers voor werkgevers in Utrecht

Samen werken aan duurzame mobiliteit! Onze adviseur Liesbeth van Alphen ondersteunt momenteel de Stichting U15 als procesmanager: een boeiende en dynamische opdracht voor een al even boeiende en dynamische organisatie!

[21-07-2015]

Werken aan innovatieve veilige fietsoplossingen

Overal in Nederland zien we dat de fiets opnieuw in de spotlight staat. Er wordt geïnvesteerd in betere infrastructuur en sterke campagnes. Mobycon, toonaangevend bureau met veel aandacht voor levende steden en langzaam verkeer, werkt hier met veel enthousiasme aan mee.

[21-07-2015]

Sociaal veilig openbaar vervoer in Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland heeft de afgelopen jaren intensief gewerkt aan de sociale veiligheid in het openbaar vervoer (OV). Dit gebeurde aan de hand van een uitvoeringsprogramma, waarin diverse acties waren opgenomen om de sociale veiligheid in het OV te bevorderen. Belangrijk hierbij was een goed samenspel tussen de provincie en de betrokken vervoerders.

[06-07-2015]

BBC interviewt Dick van Veen over Shared Space

Shared Space is een ontwerpbenadering die vaak gebruikt wordt in winkelgebieden, stadscentra of andere plaatsen waar de verblijfsruimte van grote kwaliteit is of kan zijn. In deze ruimte maken de geijkte verkeerskundige maatregelen zoals verkeersborden en verkeersregelingen vaak plaats voor een ruimte die gedeeld wordt en waarin sociale interactie de boventoon voert. Door een uitgekiend ontwerp worden gebruikers – automobilisten, fietsers, voetgangers, maar ook ondernemers en bewoners - gestimuleerd om rekening met elkaar te houden.

[02-07-2015]

Vrij parkeren in Winschoten

Parkeer24 publiceerde in de juni 2015 editie het artikel 'Vrij parkeren terug in Winschoten'. Het artikel is mede geschreven door onze collega Martijn Ernest en gebaseerd op onderzoek en advies dat Mobycon voor Winschoten mocht uitvoeren.

mei-juni 2015



[30-06-2015]

Jouw toegang tot de miljarden van Europa: EU zomercursus

Wil je meer weten over de subsidiemogelijkheden vanuit Europa? Waar de beste kansen liggen? Hoe je toegang kunt krijgen tot de subsidieregelingen? Wat is de rol van jouw organisatie? Hoe schrijf je een voorstel? Wat betekent meedoen voor de organisatie?

[25-06-2015]

Aan de slag met fietsambities Rivierenland

Fietsen is gezond, duurzaam, praktisch en leuk. En er zijn veel ontwikkelingen rondom de fiets die ervoor zorgen dat het fietsen steeds populairder wordt. Denk aan de komst van de e-fietsen, congestie op de wegen en meer aandacht voor een gezonde levensstijl.

[22-06-2015]

Innovatieve Fietscampagne voor jongeren feestelijk afgesloten!

Na slechts 62 dagen hadden de deelnemende leerlingen van groep 8 het doel bereikt: samen 40.000 kilometer fietsen! Reden genoeg om de competitieve fietscampagne 'Rond de wereld in minder dan 80 dagen' feestelijk af te sluiten. Woensdagochtend 17 juni werden alle deelnemers van harte welkom geheten in het theater de Koornbeurs in Franeker.

 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |