bereikbaarheid / deelmobiliteit / fietsers / GOW30 / inspireren / minder afhankelijk van de auto / mobilteitsdonut / ruimtelijke ontwikkeling / toekomstgericht / verkeersveiligheid / voetgangers / workshop

Levend ganzenbord onder werktijd

Hoe kan mobiliteitstransitie een rol spelen om te werken aan een rechtvaardiger mobiliteitsbeleid? Deze vraag zien we op verschillende plekken in het werkveld terugkomen en ook bij onze opdrachtgevers leeft het.

Collega’s van gemeente Rotterdam wilden deze vraag ook verkennen met elkaar. We organiseerden daarom een aantal interactieve workshops. De onderliggende vraag was: wat betekent rechtvaardigheid voor mij en wat kan ik hier (nog meer) mee in mijn werk?

Interactieve workshops

De workshops behandelden verschillende aspecten van de mobiliteitstransitie. Met een levend ganzenbord reflecteerden we op de impact van maatregelen op verschillende groepen mensen. In een creatieve collage workshop experimenteerden we met het formuleren van nieuwe communicatieboodschappen over de mobiliteitstransitie. En zijn we naar buiten geweest om de rechtvaardigheid in de openbare ruimte te ervaren door de ogen van ervaringsdeskundigen.

Werken aan collages en enkele eindresultaten.

Tot slot filosofeerden we over de ondergrens van basismobiliteit en de bovengrens van bovenmatige mobiliteit in een workshop over onze mobiliteitsdonut

We kijken terug op inspirerende, creatieve en gezellige workshops!

Gerelateerd