Even snel links afslaan of niet?

De opdracht

Op het kruispunt Ringdijk/Wilgenlei vonden regelmatig ongelukken plaats. Reden voor gemeente Rotterdam om in 2018 op zoek te gaan naar de oorzaken en Mobycon de intensiteiten en verkeersstromen in kaart te laten brengen. Hoeveel fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer passeren dagelijks dit kruispunt? En hoe verkeersveilig is deze plek?

De uitvoering

Gedurende drie dagen heeft Mobycon cameraopnames gemaakt van het desbetreffende kruispunt in Rotterdam. De opgenomen beelden zijn geanalyseerd, de intensiteiten zijn vastgesteld en er is onderscheid gemaakt naar verschillende richtingen en modaliteiten. Ook zijn er observaties uitgevoerd en (bijna) conflicten geregistreerd, omdat links afslaan richting de Wilgenlei niet is toegestaan. Door de camerabeelden terug te kijken werd het aantal (bijna) conflicten inzichtelijk gemaakt. Tegenwoordig voert Mobycon deze conflictobservatie met haar slimme camera’s geautomatiseerd uit.

 

 

 

 

Het resultaat

Op de camerabeelden zijn alle incidenten en mogelijke conflicten te zien. Uit het onderzoek blijkt dat er over drie dagen in totaal 91 illegale bewegingen zijn gemaakt. Specifiek voor dit kruispunt onderscheidt Mobycon vier categorieën: illegaal afslaande bewegingen met mogelijke incidenten of conflicten tot gevolg, verkeersdeelnemers die elkaar bijna raken, het negeren van een rood verkeerslicht en overige. Aan de hand van deze uitkomst kan gemeente Rotterdam de verkeerssituatie op het kruispunt Ringdijk/Wilgenlei verbeteren.

Erik Wahle

Resourcemanager onderzoek

‘Goede adviezen gaan gepaard met gedegen onderzoeken. Elk onderzoek voer ik uit als maatwerk voor de klant. Zo speel ik in op elke specifieke wens. De onderzoeksresultaten gebruik ik vervolgens voor bruikbare en concrete adviezen.’