CIPTEC

Innovaties in het openbaar vervoer stimuleren

Het project

In Europese steden zijn openbaarvervoerdiensten van hoge kwaliteit. Maar zijn ze ook weerbestendig, toegankelijk voor iedereen en is de reisinformatie altijd up-to-date? Het Europese project Collective Innovation for Public Transport in European Cities (CIPTEC) doet onderzoek naar innovaties in het openbaar vervoer. De Europese Unie trekt daarvoor 3,5 miljoen euro uit. Belangrijkste doel is het aantal openbaarvervoerreizigers te laten groeien. Mobycon is een van de Europese partners die hieraan mee doet. Eelco Bos, adviseur mobiliteit: ‘We verzamelen en beoordelen alle innovaties. Ook onderzoeken we in hoeverre innovaties in andere sectoren, zoals de luchtvaart en het goederenvervoer, overdraagbaar zijn naar het openbaar vervoer.’

Het werk

CIPTEC zet crowdsourcing en co-creatie workshops in om nieuwe ideeën te creëren voor het verbeteren van het openbaar vervoer in Europa.

De innovaties kunnen ook betrekking hebben op gedragsverandering, het wegnemen van belemmeringen en het beïnvloeden van vervoerskeuzes. ‘Wij als partners onderzoeken of trends invloed hebben op het ov-gebruik, stellen behoeften vast en kijken opnieuw naar bestaand beleid. Alle ideeën evalueren we tijdens interactieve workshops en de meest belovende innovaties werken we verder uit. Uiteindelijk komen alle resultaten in een digitale toolbox, die we aan belanghebbende partijen, zoals vervoersautoriteiten, vervoerders, experts en reizigersorganisaties, kunnen aanbieden.’

Het resultaat

Mobycon heeft ruim 180 innovaties geïdentificeerd, geanalyseerd en beoordeeld. De 30 meest kansrijke innovaties, waarvan 20 uit andere sectoren, worden verder uitgewerkt en gevalideerd door experts in het veld. In samenspraak met vervoersautoriteiten en vervoerders beoordelen de partners of de innovaties daadwerkelijk succesvol zijn in andere situaties. Binnenkort start in Rotterdam een reclamecampagne om reisgedrag te beïnvloeden. ‘We zullen dan onderzoeken welk effect dat heeft op reizigers. In 2018 levert CIPTEC de toolbox met kansrijke ideeën op. Zo profiteert iedereen van de aanwezige informatie en kennis en stimuleren we innovaties in het openbaar vervoer in Europa.’

Samenwerking
CIPTEC maakt onderdeel uit van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie. In dit consortium werken 12 partners (universiteiten, overheden, openbaarvervoerbedrijven en consultants) uit 7 Europese landen (Griekenland, Italië, Frankrijk, België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Nederland) samen.

Otto Cazemier

‘Strategieën wil ik tactisch en praktisch overbrengen. Ik bijt me vooral vast in verkeer- en vervoersprocessen waarbij een verscheidenheid van belangen en belanghebbenden in het geding zijn. Als teamspeler draag ik actief bij aan oplossingen en sta ik open voor ideeën van anderen.’

Strategisch adviseur mobiliteit
o.cazemier@mobycon.nl