actieve mobiliteit / auto-onafhankelijk / duurzaam / fiets / gedragsverandering / inclusiviteit / participatie

Nieuw rapport: De kwaliteit van lopen en fietsen verbeteren in steden

Onlangs publiceerde het International Transport Forum (ITF) het rapport ‘Improving the Quality of Walking and Cycling in Cities’. Dit rapport gaat in op de voordelen van actieve mobiliteit en op de dominante plek die de auto ingenomen heeft in de ontwikkeling van onze steden.

Er wordt ingegaan op hoe de auto zo dominant heeft kunnen worden in onze steden, door met name te kijken naar moto-normatieve aannames. Dit zijn beslissingen over gemotoriseerd verkeer, door individuen en beleidsmakers, op basis van onbewuste vooroordelen die gebaseerd zijn op culturele aannames over de rol van privéauto’s. Deze aannames beïnvloeden beleidsbeslissingen systematisch en houden tegen dat de rol van de auto objectief meegewogen wordt. Het resultaat kan zijn dat acceptatie van de risico’s en schade van gemotoriseerd verkeer ingebouwd is in ons systeem. Denk bijvoorbeeld aan verkeersslachtoffers, milieuschade en ruimtegebruik.

Het rapport bevat aanbevelingen voor het opnieuw centraal stellen van de mens in de ruimte voor mobiliteit om daarmee de kwaliteit, het plezier, het gebruik en de veiligheid van actieve mobiliteit te verbeteren. De drie belangrijkste boodschappen in het rapport zijn:

Overwin het autogericht denken

Tientallen jaren van autogerichte ontwikkeling hebben het denken vanuit de auto de onbetwiste norm gemaakt. Als gevolg van deze “moto-normativiteit” worden risico’s en schade van motorvoertuigen maatschappelijk geaccepteerd, terwijl ze onaanvaardbaar zijn in andere contexten. Veel steden zijn begonnen deze benadering in twijfel te trekken.

Denk verder dan infrastructuur

Een focus op infrastructuur is niet genoeg om ervoor te zorgen dat voetgangers en fietsers zich veilig en beschermd voelen en plezier beleven aan wandelen en fietsen. Beleid moet ook gericht zijn op het tegengaan van geweld op straat, sociale achterstand en andere factoren.

Herontwerp planningsprocessen

Processen voor investeringen in transport hebben van oudsher voorrang gegeven aan opties waarbij de auto centraal staat. Een visie-gestuurde benadering kan de basis vormen voor het herontwerpen van deze processen en helpen ervoor te zorgen dat actief reizen bijdraagt aan meer inclusieve, duurzame steden. Werk in uitvoering in een aantal steden wereldwijd, suggereert dat een dergelijke verschuiving mogelijk is.

Onderdeel van de voorbereidingen van het rapport was de ITF Roundtable Increasing Cycling and Walking in Urban Mobility in Parijs d.d. november 2022. Er namen in totaal 25 experts vanuit de hele wereld deel aan deze Roundtable onder leiding van Prof. Lake Sagaris van Pontificia Universidad Católica de Chile. Angela van der Kloof heeft op uitnodiging deelgenomen als expert aan deze Roundtable. Haar focus was ‘Active mobility for all, not just the few.’

Het International Transport Forum van de OESO is een intergouvernementele organisatie met 66 lidstaten. Het fungeert als denktank voor transportbeleid en organiseert de jaarlijkse top van transportministers. Het ITF is het enige wereldwijde orgaan dat alle vervoerswijzen omvat. Het werkt aan transportbeleid dat het leven van mensen verbetert vanuit de missie om meer begrip te creëren voor de rol van transport in economische groei, milieu, duurzaamheid, sociale inclusie en het verhogen van het publieke imago van transportbeleid. Het ITF is administratief geïntegreerd in de OESO, maar is politiek autonoom.

Het volledige rapport is te vinden op de website van het ITF. Klik hier voor een Nederlandse vertaling van de management samenvatting.

">

Angela van der Kloof

Strategisch adviseur mobiliteit

‘Stimuleren van het gebruik van de fiets is een mooi instrument om bereikbaarheidsdoelstellingen te halen en tegelijkertijd bij te dragen aan gezondheid, participatie en de kwaliteit van de leefomgeving.’

Gerelateerd

blog
juli 2024

Participatie

Lef tonen met STOMP op de stadsentrees

lees meer
blog
juni 2024

Participatie

Een week Velo-City 2024 

lees meer
blog
april 2024

Publieke mobiliteit

Het belang van toegankelijke ov-haltes: een nieuwe stap vooruit

lees meer
blog
maart 2024

‘Tijdens veldwerk kom ik op de mooiste plekjes van Nederland’

lees meer
blog
februari 2024

Ruimte & verkeer

Verkeerskundige onderbouwingen maken woningbouwambitie mogelijk

lees meer
blog
augustus 2023

Participatie

Een krachtige krachtenveldanalyse: zo breng je zorgvuldig stakeholders in beeld

lees meer
blog
juli 2023

Participatie

Inclusieve(re) participatie – hoe doe je dat?

lees meer
blog
juni 2023

Publieke mobiliteit

Tariefinning in het vooruitzicht van geïntegreerde mobiliteit

lees meer
blog
juni 2023

Participatie

De participatiefabriek: een inkijkje in onze aanpak

lees meer