Parkeerdruk in kaart brengen en bijstellen

De opdracht

Hoe is het gesteld met de parkeerdruk in Leiden? Is deze druk hoger in de ochtend, middag, (koop)avond, late avond of juist op zaterdagmiddag? Van 2014 tot 2019 voerde Mobycon voor gemeente Leiden elk jaar een parkeeronderzoek uit. Met als doel een duidelijk beeld te krijgen van de parkeerdruk per gebied en meetmoment.

De uitvoering

Leiden telt circa 51.000 parkeerplaatsen. Mobycon telde op vijf momenten, verspreid over drie weekdagen, het aantal geparkeerde auto’s in de straten van Leiden. Vervolgens werd het aantal geparkeerde voertuigen afgezet tegen de beschikbare parkeercapaciteit. Uit deze onderzoeksgegevens zijn kaarten per deelgebied gegenereerd. Op deze kaarten is duidelijk zichtbaar waar de parkeerdruk laag, gemiddeld, hoog of extreem hoog is.

Het resultaat

De uitkomsten van de parkeeronderzoeken geven inzicht op welke locaties de parkeerdruk structureel hoog is. Op basis daarvan heeft gemeente Leiden de parkeercapaciteit elk jaar geactualiseerd. Door verschillende jaren met elkaar te vergelijken, is goed te zien hoe de parkeerdruk zich ontwikkelt. Neemt de druk af of stijgt hij ergens anders juist? De gemeente kan met deze informatie aan de knoppen draaien. Alle onderzoeksgegevens van Mobycon staan in een online interactieve GIS-omgeving.