Het Brabants Toekomstbeeld Fiets

De opdracht

De fiets is essentieel in de gewenste mobiliteitsverandering. Aan Mobycon en P2 de taak om in 2021 de fietsambities van provincie Noord-Brabant te inventariseren. Het resultaat is een overzicht van ruim honderd fietsprojecten met een totale investering van 1 miljard euro. In 2022 zijn deze ambities van Brabant tegen het licht gehouden van grote ruimtelijke en maatschappelijke opgaven, zoals verstedelijking, veiligheid en gezondheid.

Het werk

‘We stuurden Mobycon en P2 dit keer op pad met de opgave: Plaats de inventarisatie uit 2021 in het hart van de grote ruimtelijke en maatschappelijke opgaven van Brabant en geef aan hoe meer fietsgebruik daaraan kan bijdragen’, zegt Roger Heijltjes, programmaleider Fiets van provincie Noord-Brabant. ‘Naast het uitwerken van onze fietsambities werkten we met BUas aan het data-ondersteund ontwikkelen van een fietsnetwerk.’

Het resultaat

‘Zo’n fietsnetwerk maken bleek complexer dan we dachten, maar de behoefte aan een Brabants Toekomstbeeld Fiets was groot’, vertelt Roger. ‘Het werd daardoor meer een beleidsnota dan een uitvoeringsplan. In aanloop van de provinciale verkiezingen is deze nota zeer geschikt om fietsen op de politieke agenda van Brabant te krijgen. Ook biedt het plan input voor de meerjarige uitvoeringsagenda van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets.’

De samenwerking

Roger is tevreden over de samenwerking met Mobycon. ‘Gaandeweg veranderde het eindproduct van uitvoeringsplan naar beleidsnota, waardoor ook de rol van Mobycon veranderde. Een leermoment is dat we beide de consequenties daarvan tijdig inzien en de verwachtingen goed blijven managen.’

 

Wim van Tilburg

Strategisch adviseur mobiliteit

‘Organiseren dat we in Nederland op een prettige, veilige, gezonde en duurzame manier mobiel zijn én blijven, daar zet ik me voor in. De verbinding tussen openbare ruimte, economie, milieu en mobiliteit gaat niet vanzelf. De belangen kunnen strijdig zijn, daarvoor oplossingen zoeken is een puzzel waar ik graag aan werk met focus op lopen, fietsen en collectief vervoer.’