Reizigersonderzoek over kansen in het openbaar vervoer

Nieuwe inzichten voor vervoerders in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De opdracht

De reizigersaantallen van het openbaar vervoer daalden fors door de coronacrisis. Nog steeds zijn de cijfers niet op niveau. Reden voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en vervoerders RET, HTM en EBS om te onderzoeken of de veranderingen in reisgedrag en perceptie van het ov blijvend zijn. En welke drempels en triggers er liggen om mensen (weer) met het ov te laten reizen. Mobycon voerde dit reizigersonderzoek uit.

 

Het werk

‘Op basis van cijfers en onderbouwde resultaten kunnen we met marketingactiviteiten het aantal reizigers weer op peil brengen,’ vertelt Marije Heerikhuisen, businessanalist van HTM. ‘Mobycon voerde daarom een online kwantitatief onderzoek uit onder ruim drieduizend inwoners en bezoekers van onze metropoolregio. Mobycon nam ook face-to-face-enquêtes af onder bewoners in minimawijken en onder jongeren. Reizigers konden actief meedenken en zelf ideeën aandragen. Samen zochten we naar mogelijke maatregelen om reizen met het ov aantrekkelijker te maken.’

Het resultaat

Thuiswerken, besmettingsgevaar en minder activiteiten ondernemen. Dit zijn de belangrijkste redenen waarom reizigers tijdens corona niet met het openbaar vervoer reisden. Files en parkeerkosten zijn redenen om daar juist wel voor te kiezen. ‘De uitkomsten van het onderzoek geven ons nieuwe inzichten’, zegt Heerikhuisen. ‘Zo willen we de P+R-mogelijkheden meer bekendheid geven. We willen reizen koppelen aan evenementen of schoolvakanties, zodat mensen goedkoper een dagje weg kunnen. En beter inzichtelijk maken hoe duurzaam het ov is. Kortom, er liggen volop kansen.’

De samenwerking

‘De samenwerking was informeel, open en transparant. Dat was prettig. Bij het onderzoek waren veel partijen betrokken en er speelden verschillende belangen. Zo veel mensen, zo veel wensen en verwachtingen. Het is belangrijk daar strak en streng op te sturen. Dit najaar nemen we dat als aandachtspunt mee in het vervolgonderzoek. Er zijn intussen geen coronamaatregelen meer, dus waarschijnlijk levert het onderzoek andere resultaten op.’

Met dank aan HTM Personenvervoer Den Haag voor gebruik van de foto.