Participatie

Mobiliteit is een zaak van iedereen

Bij Mobycon betekent participatie twee dingen:

  • zorgen dat iedereen op weg kan gaan
  • mensen en relevante partijen de kans geven mee te doen met onze projecten

Mobiliteit voor iedereen

Mobiliteit is een basisbehoefte. We zijn gewend te plannen voor degenen die makkelijk op weg kunnen gaan. Mensen die een eigen auto hebben bijvoorbeeld, of een deel van de reis op de fiets of te voet kunnen afleggen. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Bij Mobycon verdiepen we ons in ieders mobiliteitsvermogen. We helpen onze opdrachtgevers om Mobiliteitsplannen en -projecten steeds meer voor iedereen te realiseren. Voor wie doen we het? Voor wie niet? En wie vergeten we misschien? Daarvoor hebben we de Mobycon Mobiliteitsdonut in het leven geroepen.

Een handig instrument om dialogen te faciliteren tussen bestuurders en bewoners, of afwegingen te maken in mobiliteitsprogramma’s.

De Participatiefabriek

Wij geloven erin dat goede oplossingen tot stand komen door alle relevante partijen op een passende en waardevolle manier te betrekken. Daarom werken wij met de Mobycon Participatiefabriek.

Een aanpak waarin wij professionals en burgers op het juiste moment betrekken, met de aandacht die zij verdienen. Zo komen we tot een samenwerkingsproces waaraan alle betrokkenen bijdragen. We nemen ze mee in het ontwikkelen van visies, strategieën, ontwerpopgaven of uitvoeringsagenda’s.

Referenties

Verschillende opdrachtgevers

Een verzameling van mooie projecten die Mobycon in 2018 uitvoerde.

Provincie Noord-Brabant

‘Zo’n fietsnetwerk maken bleek complexer dan we dachten, maar de behoefte aan een Brabants Toekomstbeeld Fiets was groot. Het werd daardoor meer een beleidsnota dan een uitvoeringsplan. In aanloop van de provinciale verkiezingen is deze nota zeer geschikt om fietsen op de politieke agenda van Brabant te krijgen.’

Gemeente Rotterdam

‘Mobycon liet ons out of the box denken en wist alles professioneel en kundig in goede banen te leiden. Met Streetsketch maakten ze een dwarsdoorsnede van de straat, zo zagen ondernemers én bewoners in één oogopslag hoeveel ruimte er is voor alle vervoerssoorten.’

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

‘De samenwerking was informeel, open en transparant. Dat was prettig. Bij het onderzoek waren veel partijen betrokken en er speelden verschillende belangen. Zo veel mensen, zo veel wensen en verwachtingen. Het is belangrijk daar strak en streng op te sturen.’

Legambiente Lombardia

‘De trainers van Mobycon zijn enthousiast en zeer ervaren. Door hun aanpak, methoden en complete lespakketten beschikken de fietsdocenten over veel verschillende vaardigheden.’

Zuid Holland Bereikbaar (voorheen Bereikbaar Haaglanden en Rijnland)

‘De samenwerking met Mobycon verliep prima. Door deze positieve ervaringen hebben we Mobycon ook ingeschakeld voor een ander project.’

Heerhugowaard

‘Een nieuwe weginrichting die volledig aan de huidige eisen voldoet en door alle betrokken partijen goed te informeren en erbij te betrekken omarmen zij het herinrichtingsplan.’

Europees project CIPTEC

‘Naast het verzamelen heeft Mobycon alle innovaties beoordeeld en bepaald of deze vanuit luchtvaart en goederenvervoer overdraagbaar zijn naar openbaar vervoer.’

Provincie Utrecht

Mobycon heeft het onderzoek snel en naar alle tevredenheid opgeleverd. De adviseurs zijn mobiliteitsexperts en dat is een belangrijke toegevoegde waarde.

Regio West-Brabant

‘Zelfstandig deelnemen aan het verkeer is belangrijk voor iedereen. Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Dat lukt met het lespakket OV4U van Mobycon.’

Gemeente Amsterdam

‘Mobycon wist in korte tijd een volledig onderzoeksrapport op te leveren, inclusief concrete voorstellen. De lijnen waren kort, waardoor we snel konden schakelen en reageren.’

Gemeente Zoetermeer

‘Wereldwijd het eerste sociaal veiligere nachtnetwerk voor fietsers, waarbij Mobycon onderzocht wat de veiligheidsbeleving van fietsers beïnvloedt.’

Gemeente Harderwijk

De adviseurs hebben veel ervaring met schrijven van verkeersbeleid en fietsbeleid in het bijzonder. Alle landelijke, regionale en internationale trends nemen de adviseurs mee in het plan.

Gemeente Rotterdam

‘Het is gemakkelijk: je dient je aanvraag in en een week later heb je een verkeersbesluit! Alle gebiedsgebiedscoördinatoren van de gemeente zijn positief over de diensten van Verkeersbesluiten.nl.’

Utrecht10

‘In korte tijd is een mooi resultaat neergezet. De adviseur is altijd goed bereikbaar, stelt zich flexibel op en neemt initiatief. Precies wat we van een samenwerking verwachten.’

Tour de Force

‘Binnen de ketenploeg verzorgde Mobycon het kwartiermaken en het opstellen van innovatieve ketenplannen in twee regio’s. Deze plannen dienen als inspiratie en voorbeeld voor andere regio’s die het ketenvervoer naar een hoger niveau tillen.’

Gemeente Amsterdam

‘De deskundige medewerkers weten veel over het stimuleren van fietsgedrag. Wat we zeer waarderen is hun flexibele en proactieve houding. Tijdens het proces ontstonden veel nieuwe ideeën over de juiste aanpak en daarin bewoog Mobycon goed mee. Door deze open mindset zijn we bij de beste aanpak uitgekomen.’

Blogs

blog
november 2022

Participatie

Betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen

lees meer
blog
juli 2022

Participatie

Ov en flexvervoer in Denemarken – verslag studiereis

lees meer
blog
juli 2022

Participatie

‘Het voelt als morele verplichting om iets aan mobiliteitsarmoede te doen’

lees meer
blog
juni 2022

Participatie

Hoe maak je vraagafhankelijk vervoer toegankelijk?

lees meer
blog
mei 2022

Ruimte & verkeer

Veilige Weg naar School

lees meer
blog
mei 2022

Visievorming

Vraag eerst de bewoners naar hun mobiliteitsbehoeften

lees meer
blog
april 2022

Participatie

Barneveld vervoert flexibel en inclusief met AutoMaatje

lees meer
blog
april 2022

Participatie

De consument in ons mobiliteitssyteem

lees meer
blog
februari 2022

Visievorming

Online participatie met het Mobycon-platform

lees meer
blog
januari 2022

Visievorming

De menselijke maat terugbrengen in straatontwerp

lees meer
blog
november 2021

Visievorming

Toegankelijke steden en de mythe van auto-afhankelijkheid

lees meer
blog
november 2021

Participatie

Mobiliteitsdonutspel

lees meer