Participatie

Mobiliteit is een zaak van iedereen

Bij Mobycon betekent participatie twee dingen:

  • zorgen dat iedereen op weg kan gaan
  • mensen en relevante partijen de kans geven mee te doen met onze projecten

Mobiliteit voor iedereen

Mobiliteit is een basisbehoefte. We zijn gewend te plannen voor degenen die makkelijk op weg kunnen gaan. Mensen die een eigen auto hebben bijvoorbeeld, of een deel van de reis op de fiets of te voet kunnen afleggen. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Bij Mobycon verdiepen we ons in ieders mobiliteitsvermogen. We helpen onze opdrachtgevers om Mobiliteitsplannen en -projecten steeds meer voor iedereen te realiseren. Voor wie doen we het? Voor wie niet? En wie vergeten we misschien? Daarvoor hebben we de Mobycon Mobiliteitsdonut in het leven geroepen.

Een handig instrument om dialogen te faciliteren tussen bestuurders en bewoners, of afwegingen te maken in mobiliteitsprogramma’s.

De Participatiefabriek

Wij geloven erin dat goede oplossingen tot stand komen door alle relevante partijen op een passende en waardevolle manier te betrekken. Daarom werken wij met de Mobycon Participatiefabriek.

Een aanpak waarin wij professionals en burgers op het juiste moment betrekken, met de aandacht die zij verdienen. Zo komen we tot een samenwerkingsproces waaraan alle betrokkenen bijdragen. We nemen ze mee in het ontwikkelen van visies, strategieën, ontwerpopgaven of uitvoeringsagenda’s.

Referenties

Gemeente Rotterdam

‘Het is gemakkelijk: je dient je aanvraag in en een week later heb je een verkeersbesluit! Alle gebiedsgebiedscoördinatoren van de gemeente zijn positief over de diensten van Verkeersbesluiten.nl.’

Gemeente Den Haag

‘Om de ruimte in de stad voor alle verkeersdeelnemers beter te verdelen presenteerden Mobycon samen met partners hun nieuwe integrale ontwerpaanpak: Verkeer in de Stad.’

Verschillende opdrachtgevers

Een verzameling van mooie projecten die Mobycon in 2018 uitvoerde.

Gemeente Amsterdam

‘De deskundige medewerkers weten veel over het stimuleren van fietsgedrag. Wat we zeer waarderen is hun flexibele en proactieve houding. Tijdens het proces ontstonden veel nieuwe ideeën over de juiste aanpak en daarin bewoog Mobycon goed mee. Door deze open mindset zijn we bij de beste aanpak uitgekomen.’

Regio West-Brabant

‘Zelfstandig deelnemen aan het verkeer is belangrijk voor iedereen. Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Dat lukt met het lespakket OV4U van Mobycon.’

Gemeente Amsterdam

‘Mobycon wist in korte tijd een volledig onderzoeksrapport op te leveren, inclusief concrete voorstellen. De lijnen waren kort, waardoor we snel konden schakelen en reageren.’

Europees project CIPTEC

‘Naast het verzamelen heeft Mobycon alle innovaties beoordeeld en bepaald of deze vanuit luchtvaart en goederenvervoer overdraagbaar zijn naar openbaar vervoer.’

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

‘De samenwerking was informeel, open en transparant. Dat was prettig. Bij het onderzoek waren veel partijen betrokken en er speelden verschillende belangen. Zo veel mensen, zo veel wensen en verwachtingen. Het is belangrijk daar strak en streng op te sturen.’

Legambiente Lombardia

‘De trainers van Mobycon zijn enthousiast en zeer ervaren. Door hun aanpak, methoden en complete lespakketten beschikken de fietsdocenten over veel verschillende vaardigheden.’

Provincie Noord-Brabant

‘Zo’n fietsnetwerk maken bleek complexer dan we dachten, maar de behoefte aan een Brabants Toekomstbeeld Fiets was groot. Het werd daardoor meer een beleidsnota dan een uitvoeringsplan. In aanloop van de provinciale verkiezingen is deze nota zeer geschikt om fietsen op de politieke agenda van Brabant te krijgen.’

Gemeente Zoetermeer

‘Wereldwijd het eerste sociaal veiligere nachtnetwerk voor fietsers, waarbij Mobycon onderzocht wat de veiligheidsbeleving van fietsers beïnvloedt.’

Gemeente Rotterdam

‘Mobycon liet ons out of the box denken en wist alles professioneel en kundig in goede banen te leiden. Met Streetsketch maakten ze een dwarsdoorsnede van de straat, zo zagen ondernemers én bewoners in één oogopslag hoeveel ruimte er is voor alle vervoerssoorten.’

Gemeente Harderwijk

De adviseurs hebben veel ervaring met schrijven van verkeersbeleid en fietsbeleid in het bijzonder. Alle landelijke, regionale en internationale trends nemen de adviseurs mee in het plan.

Heerhugowaard

‘Een nieuwe weginrichting die volledig aan de huidige eisen voldoet en door alle betrokken partijen goed te informeren en erbij te betrekken omarmen zij het herinrichtingsplan.’

Tour de Force

‘Binnen de ketenploeg verzorgde Mobycon het kwartiermaken en het opstellen van innovatieve ketenplannen in twee regio’s. Deze plannen dienen als inspiratie en voorbeeld voor andere regio’s die het ketenvervoer naar een hoger niveau tillen.’

Provincie Limburg

‘In meerdere sessies hebben we onze onderzoeksvraag verdiept. Mobycon begreep goed waarnaar we op zoek waren. Er was volop ruimte voor inspraak en waar nodig konden we bijsturen zodat onze vragen optimaal beantwoord werden. We zijn goed begeleid en meegenomen tijdens het onderzoek.’

Zuid Holland Bereikbaar (voorheen Bereikbaar Haaglanden en Rijnland)

‘De samenwerking met Mobycon verliep prima. Door deze positieve ervaringen hebben we Mobycon ook ingeschakeld voor een ander project.’

Blogs

blog
maart 2024

Participatie

Nieuw rapport: De kwaliteit van lopen en fietsen verbeteren in steden

lees meer
blog
augustus 2023

Participatie

Een krachtige krachtenveldanalyse: zo breng je zorgvuldig stakeholders in beeld

lees meer
blog
juli 2023

Participatie

Inclusieve(re) participatie – hoe doe je dat?

lees meer
blog
juni 2023

Participatie

De participatiefabriek: een inkijkje in onze aanpak

lees meer
blog
november 2022

Participatie

Betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen

lees meer
blog
juli 2022

Participatie

Ov en flexvervoer in Denemarken – verslag studiereis

lees meer
blog
juli 2022

Participatie

‘Het voelt als morele verplichting om iets aan mobiliteitsarmoede te doen’

lees meer
blog
juni 2022

Participatie

Hoe maak je vraagafhankelijk vervoer toegankelijk?

lees meer
blog
mei 2022

Ruimte & verkeer

Veilige Weg naar School

lees meer
blog
mei 2022

Visievorming

Vraag eerst de bewoners naar hun mobiliteitsbehoeften

lees meer
blog
april 2022

Participatie

Barneveld vervoert flexibel en inclusief met AutoMaatje

lees meer
blog
april 2022

Participatie

De consument in ons mobiliteitssyteem

lees meer