Visievorming

Hoe maak je de wereld
minder afhankelijk van de auto?

Als Mobycon hebben we een duidelijke visie: we willen de wereld minder afhankelijk maken van de auto.

Veel overheden willen dat ook, maar hoe ga je dat doen? Hoe passen nieuwe ontwikkelingen in een mobiliteitsbeleid? Hoe zorg je dat de inwoners van jouw gemeente meer gaan fietsen? Of auto’s gaan delen? En dat iedereen echt mee kan doen in de samenleving?


Wij helpen onze opdrachtgevers bij de vorming van hun visie. En we bekijken hoe je die visie vervolgens concreet maakt in uitvoeringsprogramma’s.

De auto volledig wegpesten uit het straatbeeld is niet de bedoeling. Maar hoe zorg je dat die auto minder dominant aanwezig is, zeker in steden, dorpen en wijken?

Daar hebben wij goede ideeën over (al zeggen we het zelf).

Fietsen en lopen

Minder autogebruik betekent dat er meer ruimte komt voor andere vormen van vervoer. Fietsen en lopen zijn voor veel mensen een vanzelfsprekende manier van voortbewegen. Om te stimuleren dat mensen meer gaan lopen en fietsen, is een prettige en veilige omgeving onmisbaar. Dat kan met infrastructurele maatregelen, maar ook met gedragsmaatregelen en innovatie of juist een combinatie hiervan. 

Ook dragen deze vormen van actieve mobiliteit bij aan beleidsdoelen als:

  • Gezondere inwoners 
  • Een duurzame leefomgeving 
  • Deelname in de maatschappij
  • Terugdringen van de drukte op de wegen
  • Een bereikbare en aantrekkelijke binnenstad

Gelukkig nemen steeds meer overheden lopen en fietsen op in hun beleid. Toch denken we dat er nog winst te behalen is met een betere samenwerking. Met andere afdelingen binnen de overheid, maar ook met bewoners. Daarvoor hebben we de Mobycon Mobiliteitsdonut ontwikkeld.

De Mobiliteitsdonut

Dit is een handig instrument voor gesprekken tussen bestuurders, bewoners en medewerkers van verschillende beleidsterreinen. 

Ook kunnen we de Mobiliteitsdonut gebruiken als afwegingskader bij het opstellen van mobiliteitsprogramma’s. Het mobiliteitssysteem moet in balans zijn. Je hebt te maken met sociale grenzen en de grenzen van het ecosysteem van de aarde. Als alle mobiliteit tussen die grenzen bestaat, creëren we een mobiliteitsgelukkigere samenleving. 

Deze methode is een startpunt voor een toekomstbestendig mobiliteitssysteem. Een systeem waarin zoveel mogelijk mensen aan hun mobiliteitsbehoeften kunnen voldoen binnen de beschikbare competenties en middelen. En zonder de grenzen van onze samenleving en de planeet te overschrijden. 

Dat is waar we bij Mobycon voor staan én naar streven!

Referenties

Provincie Groningen

Mobycon weet hoe ze data het beste kunnen gebruiken en vertalen dit naar concrete plannen. Hun houding is flexibel met een scherpe focus op het beoogde resultaat.

Gemeente Rotterdam

‘Mobycon liet ons out of the box denken en wist alles professioneel en kundig in goede banen te leiden. Met Streetsketch maakten ze een dwarsdoorsnede van de straat, zo zagen ondernemers én bewoners in één oogopslag hoeveel ruimte er is voor alle vervoerssoorten.’

Utrecht10

‘In korte tijd is een mooi resultaat neergezet. De adviseur is altijd goed bereikbaar, stelt zich flexibel op en neemt initiatief. Precies wat we van een samenwerking verwachten.’

Gemeente Den Haag

‘Om de ruimte in de stad voor alle verkeersdeelnemers beter te verdelen presenteerden Mobycon samen met partners hun nieuwe integrale ontwerpaanpak: Verkeer in de Stad.’

Provincie Utrecht

Mobycon heeft het onderzoek snel en naar alle tevredenheid opgeleverd. De adviseurs zijn mobiliteitsexperts en dat is een belangrijke toegevoegde waarde.

Gemeente Harderwijk

De adviseurs hebben veel ervaring met schrijven van verkeersbeleid en fietsbeleid in het bijzonder. Alle landelijke, regionale en internationale trends nemen de adviseurs mee in het plan.

Provincie Limburg

‘In meerdere sessies hebben we onze onderzoeksvraag verdiept. Mobycon begreep goed waarnaar we op zoek waren. Er was volop ruimte voor inspraak en waar nodig konden we bijsturen zodat onze vragen optimaal beantwoord werden. We zijn goed begeleid en meegenomen tijdens het onderzoek.’

Tour de Force

‘Binnen de ketenploeg verzorgde Mobycon het kwartiermaken en het opstellen van innovatieve ketenplannen in twee regio’s. Deze plannen dienen als inspiratie en voorbeeld voor andere regio’s die het ketenvervoer naar een hoger niveau tillen.’

Provincie Noord-Brabant

‘Zo’n fietsnetwerk maken bleek complexer dan we dachten, maar de behoefte aan een Brabants Toekomstbeeld Fiets was groot. Het werd daardoor meer een beleidsnota dan een uitvoeringsplan. In aanloop van de provinciale verkiezingen is deze nota zeer geschikt om fietsen op de politieke agenda van Brabant te krijgen.’

De Verkeersonderneming

‘Mobycon kent de markt, is benaderbaar en goed aanspreekbaar. De adviseurs zijn actief in diverse regio’s en beschikken over een schat aan kennis en ervaring. Doordat ze ook actief zijn in andere mobiliteitsprojecten is er sprake van een goede interactie.’

Gemeente Amsterdam

‘Mobycon wist in korte tijd een volledig onderzoeksrapport op te leveren, inclusief concrete voorstellen. De lijnen waren kort, waardoor we snel konden schakelen en reageren.’

Verschillende opdrachtgevers

Een verzameling van mooie projecten die Mobycon in 2018 uitvoerde.

Diverse opdrachtgevers

‘Met dit jaaroverzicht uiten we onze dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan ons succes in 2023’

Gemeente Zoetermeer

‘Wereldwijd het eerste sociaal veiligere nachtnetwerk voor fietsers, waarbij Mobycon onderzocht wat de veiligheidsbeleving van fietsers beïnvloedt.’

Gemeente Groningen

‘Het was fijn dat we tijdens dit creatieve proces samen konden sparren. Ook hielden we elkaar goed op de hoogte. Als gemeente waren we op zoek naar dé gouden maatregel, waardoor iedereen morgen in een deelauto rijdt. Zo’n gouden maatregel is niet realistisch. Nu ligt er een compleet en deskundig rapport met concrete acties en maatregelen, waarmee we de komende tijd vooruit kunnen.’

Blogs

blog
juni 2023

Participatie

De participatiefabriek: een inkijkje in onze aanpak

lees meer
blog
oktober 2022

Visievorming

STOP!

lees meer
blog
juli 2022

Participatie

‘Het voelt als morele verplichting om iets aan mobiliteitsarmoede te doen’

lees meer
blog
juni 2022

Participatie

Hoe maak je vraagafhankelijk vervoer toegankelijk?

lees meer
blog
mei 2022

Ruimte & verkeer

De laadpaalklever: kunnen en willen we er wat tegen doen?

lees meer
blog
mei 2022

Verkeersveiligheid

Vals alarm in de wereld van rotondes!

lees meer
blog
mei 2022

Visievorming

Vraag eerst de bewoners naar hun mobiliteitsbehoeften

lees meer
blog
april 2022

Visievorming

De data-gedreven parkeeropgave

lees meer
blog
april 2022

Visievorming

Erf2.0

lees meer
blog
april 2022

Participatie

De consument in ons mobiliteitssyteem

lees meer
blog
februari 2022

Visievorming

Online participatie met het Mobycon-platform

lees meer
blog
januari 2022

Visievorming

De menselijke maat terugbrengen in straatontwerp

lees meer