Advies

Voor elke situatie geven we
advies op maat

Of het nou gaat om het stimuleren van de e-bike, parkeren, het aanpakken van onveilige plekken of vervoer over water. De vraag vanuit de samenleving staat altijd centraal.


Welke factoren spelen mee?

Voor het platteland gelden eenmaal andere adviezen dan voor een dichtbevolkt gebied. Net als voor ouderen of studenten. Mobycon houdt met al deze factoren rekening, zodat er een weloverwogen advies uitrolt.

Wat vinden de betrokkenen?

Participatie van betrokkenen is onmisbaar. We gaan met alle betrokkenen persoonlijk in gesprek. Hoe zien zij de toekomst en mogelijkheden?

 • Informatiebijeenkomsten
 • Inspraakbijeenkomsten
 • Co-creatiesessies

Dit leidt niet alleen tot betere ideeën, maar ook tot een breed draagvlak voor ‘de auto wanneer nodig, alternatieven wanneer mogelijk’. Pas dan wordt infrastructuur optimaal benut en gebruiken reizigers vaker duurzame alternatieven dan de eigen auto.


Onderwerpen

 • Visievorming

  Hoe maak je de wereld minder afhankelijk van de auto?
  Lees meer

 • Ruimte & verkeer

  Leefbaarheid en mobiliteit in balans
  Lees meer

 • Participatie

  Mobiliteit is een zaak van iedereen
  Lees meer

 • Smart mobility

  Slim, veilig en duurzaam
  Lees meer

 • Publieke mobiliteit

  Vervoer voor iedereen
  Lees meer

 • Verkeers-
  veiligheid

  Onderzoek en advies op het gebied van verkeersveiligheid
  Lees meer

 • Verkeersrecht

  Een juridische kijk op verkeer
  Lees meer

Blogs

blog
juli 2024

Participatie

Lef tonen met STOMP op de stadsentrees

lees meer
blog
juni 2024

Participatie

Een week Velo-City 2024 

lees meer
blog
april 2024

Publieke mobiliteit

Het belang van toegankelijke ov-haltes: een nieuwe stap vooruit

lees meer
blog
maart 2024

Participatie

Nieuw rapport: De kwaliteit van lopen en fietsen verbeteren in steden

lees meer
blog
februari 2024

Ruimte & verkeer

Verkeerskundige onderbouwingen maken woningbouwambitie mogelijk

lees meer
blog
augustus 2023

Participatie

Een krachtige krachtenveldanalyse: zo breng je zorgvuldig stakeholders in beeld

lees meer
blog
juli 2023

Participatie

Inclusieve(re) participatie – hoe doe je dat?

lees meer
blog
juni 2023

Publieke mobiliteit

Tariefinning in het vooruitzicht van geïntegreerde mobiliteit

lees meer
blog
juni 2023

Participatie

De participatiefabriek: een inkijkje in onze aanpak

lees meer
blog
mei 2023

Ruimte & verkeer

Groen licht voor de aanpak van grijze wegen

lees meer
blog
mei 2023

Publieke mobiliteit

Carpoolen als verlengstuk van openbaar vervoer

lees meer
blog
mei 2023

Publieke mobiliteit

Door de Buurtvlinder blijft iedereen in Groningen Zuid mobiel

lees meer
scroll