Integrale ontwerpaanpak levert veel ideeën op

De opdracht

In grote steden is het druk op de wegen en fietspaden. Daarom vroeg de ANWB gemeente Den Haag mee te meewerken aan het onderzoek ‘Robuuste Stedelijke Routestructuren’. Frans Botma, beleidsmedewerker verkeer bij de gemeente Den Haag: ‘In deze pilot onderzoeken we hoe we de ruimte in de stad voor alle verkeersdeelnemers beter kunnen verdelen. Hoe maken we logische routes en netwerken voor iedereen die zich in de stad verplaatst? Mobycon, Ben Immers Advies, Bart Egeter Advies en Awareness presenteerden daarvoor hun nieuwe integrale ontwerpaanpak: Verkeer in de Stad. Als gemeente staan we altijd open voor innovaties, voor nieuwe inzichten.’

Het werk

In het vooroorlogse gebied aan de noordzijde van het centrum van Den Haag spelen verschillende verkeersopgaven en is de ruimte beperkt.

“Met een multidisciplinair team doorliepen we het hele ontwerpproces. Eerst wandelden we door het gebied om alle ruimtelijke kwaliteiten en verkeerskundige opgaven in kaart te brengen en dat open met elkaar te bespreken. Van de gekozen structuur werden schetsen gemaakt, zodat duidelijk werd hoe de inrichting in de praktijk zou uitpakken.”

Het resultaat

“Het voordeel van deze pilot was dat we vrij konden denken en dat resulteerde in creatieve oplossingen. Deze aanpak is zeer geschikt als voorstudie en geeft een duidelijk beeld van de ruimtelijke kwaliteit van een gebied. Vooral zo’n wandeling levert veel inzichten op en dat helpt de gemeente bij het maken van keuzes voor de gebiedsinrichting.”

Samenwerking
Gemeente Den Haag
Mobycon, Ben Immers Advies, Bart Egeter Advies en Awareness

Johan Diepens

Oprichter en directeur

‘Mobiliteit is een eerste levensbehoefte. Door mobiliteit optimaal in te richten en te organiseren geeft Mobycon een boost aan de kwaliteit van onze samenleving. De mogelijkheid om te participeren in de samenleving is een goede mix van gezondheid, economie, sociale cohesie, ruimtelijke ordening en milieu.’