Belevingsonderzoek bewegwijzering in Utrecht

Publiek geeft de gemeente waardevolle feedback

De opdracht

In Utrecht zijn de omgeving bij het station en de binnenstad toe aan nieuwe bewegwijzering. Voordat deze er komt wil gemeente Utrecht eerst weten hoe bezoekers de nieuwe bewegwijzering ervaren. Om dat te achterhalen heeft Mobycon een belevingsonderzoek uitgevoerd. Bij het station en in de binnenstad zijn enquêtes afgenomen en voorbeelden van bewegwijzeringsborden geplaatst. De ondervraagden konden de testborden zo ter plekke bekijken en beoordelen.

De uitvoering

Op de desbetreffende locaties nam Mobycon tussen 9 uur ’s morgens en 23 uur ‘s avonds in totaal 573 enquêtes af. De bezoekers van het station en de binnenstad werden op ongeveer 10 meter van het testbord aangesproken. Vanaf deze afstand konden zij de bewegwijzering goed bekijken, testen en beoordelen. Het voorbijgaand publiek beantwoordde allerlei vragen over de fysieke voorbeelden van de bewegwijzering.

Het resultaat

De resultaten van de afgenomen enquêtes zijn verwerkt in tabellen, zodat de uitkomsten duidelijk en overzichtelijk zijn. Het merendeel van de respondenten vindt de informatie op de testborden goed leesbaar. Bijna tweederde van de ondervraagden vindt de nieuwe borden beter dan de huidige. Enkele verbeterpunten zijn: de vormgeving en invulling van de bewegwijzering. De feedback van het publiek is voor de gemeente zeer waardevol. De gemeente kan nu verbanden leggen, vergelijkingen maken en de bewegwijzeringsobjecten verder verbeteren.

Erik Wahle

Resourcemanager onderzoek

‘Goede adviezen gaan gepaard met gedegen onderzoeken. Elk onderzoek voer ik uit als maatwerk voor de klant. Zo speel ik in op elke specifieke wens. De onderzoeksresultaten gebruik ik vervolgens voor bruikbare en concrete adviezen.’