Verkeersveiligheid bij scholen in Utrecht verbeteren

Mix van onderzoeksmethoden

De opdracht

Gemeente Utrecht wil de verkeersveiligheid bij scholen verbeteren en heeft daarvoor een scholenaanpak opgesteld. Het is belangrijk dat deze aanpak aansluit bij de wensen van de scholen. Mobycon heeft daarom een onderzoek uitgevoerd onder 35 scholen in Utrecht ter voorbereiding van de implementatie van de scholenaanpak. Ook is onderzocht wat wereldwijd de ervaringen zijn met het aanstellen van een mobiliteitsmanager, het stimuleren van lopen en fietsen en het afsluiten van toegangswegen naar school voor auto’s tijdens haal- en brengtijden.

Het werk

‘Utrecht heeft in totaal 114 scholen’, vertelt Lisette Wiekenkamp, beleidsadviseur mobiliteit bij gemeente Utrecht. ‘Er zijn scholen met en zonder een verkeersveiligheidslabel en scholen met zo’n label die alsnog verkeersveiligheidsproblemen ervaren. Van de 35 deelnemende scholen is elk type meegenomen.’ Mobycon heeft een mix van onderzoeksmethoden ingezet, zoals een telefonische enquête en bureauonderzoek. De digitale scans van de verkeersomgeving van de scholen leverden ook bruikbare informatie op.

Het resultaat

‘Onderzocht is hoe de maatregelen uit de scholenaanpak geïmplementeerd kunnen worden en welke maatregelen voor gemeente Utrecht effectief zijn’, legt Wiekenkamp uit. Drie vragen stonden centraal. Hoe is de mobiliteitsmanager het beste inzetbaar? Hoe stimuleer je lopen en fietsen naar school? Verbetert de verkeersveiligheid door de straat af te sluiten tijdens haal- en brengtijden? Uit de analyse blijkt dat de antwoorden op de drie vragen sterk met elkaar samenhangen en dat verschillende scholen verschillende behoeften hebben. De een heeft bijvoorbeeld behoefte aan praktische lessen om te leren fietsen. De ander wil veilig leren fietsen op de route van school naar huis.

De samenwerking

‘De adviseurs van Mobycon hebben een voortvarende houding en aanpak. Ze hebben diverse onderzoeksmethoden ingezet om goed te onderzoeken wat voor gemeente Utrecht de beste aanpak is om de verkeersveiligheid bij scholen te verbeteren.’

 

Angela van der Kloof

‘Stimuleren van het gebruik van de fiets is een mooi instrument om bereikbaarheidsdoelstellingen te halen en tegelijkertijd bij te dragen aan gezondheid, participatie en de kwaliteit van de leefomgeving.’

Strategisch adviseur mobiliteit
a.vanderkloof@mobycon.nl