'Out of the Box' straatontwerp (VidS)

‘Out of the box denken’

De opdracht

Ondernemers en bewoners waren bezorgd over de verkeersveiligheid van de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. De Nieuwe Binnenweg bleek een perfect pilotproject voor de ontwerp-aanpak Verkeer in de Stad dat Mobycon met partners* voor de ANWB heeft uitgevoerd. Gemeente Rotterdam had wel één voorwaarde: ondernemers en bewoners erbij betrekken. Het herinrichten van een weg doe je tenslotte voor de buurt.

Het werk

“Samen met Mobycon hebben we vier bijeenkomsten voor betrokkenen georganiseerd”, geeft Wim Hinkamp, projectleider van de gemeente Rotterdam aan. “In een open gesprek bespraken we wat de Nieuwe Binnenweg voor straat is en wat we ermee willen. Wat maakt de straat onveilig? Wat is goed en waar liggen de uitdagingen? Deze bijeenkomsten leverden interessante informatie op en leidden stap voor stap naar scenario’s voor de herinrichting van de weg. Mobycon heeft alle bevindingen en de twee overgebleven scenario’s in een rapport gezet. Dat rapport is aangeboden aan de wethouder.”

Het resultaat

Eén van de twee scenario’s gaat verder dan wat de gemeente verwachtte. Leek het verlagen van de snelheid van 50 naar 30 kilometer per uur een grote stap, dat scenario gaat uit van 20 of 10 kilometer per uur en een groot deel autovrij. “De tijd is nu niet rijp om een keuze te maken, daarvoor zijn meer berekeningen en verkeersmodellen nodig”, zegt Hinkamp. “Deze pilot heeft ons wel nieuwe invalshoeken opgeleverd. Zo is het goed om eerst integraal naar het gebied te kijken voordat we beginnen met tekenen. Ook het scheiden van vervoerssoorten is een interessante mogelijkheid.”

Samenwerking
De pilot was voor gemeente Rotterdam een mooi leerproces. ‘Mobycon liet ons out of the box denken en wist alles professioneel en kundig in goede banen te leiden. Interessant was de tool ‘Streetsketch’ van Mobycon waarmee we samen met de buurt een dwarsdoorsnede van de straat konden maken. Zo zagen de ondernemers én de bewoners in één oogopslag hoeveel ruimte er is voor alle vervoerssoorten.’

 

*Partners in dit project zijn: Ben Immers Advies en Bart Egeter Advies & Awareness

Lennart Nout

Strategisch adviseur mobiliteit

‘Het samenspel van verschillende modaliteiten in steden intrigeert me. Altijd op zoek naar de beste oplossing voor de stad en haar inwoners, met extra aandacht voor de fiets. Nationaal en internationaal geef ik workshops over de ontwikkeling van de fietscultuur, strategische netwerkplanning, straatontwerp en het ontwerpen van kruispunten.’