Onderzoek

Verkeersonderzoek dat je écht vooruit helpt

Mobiliteitsvraagstukken vliegen we enthousiast aan. Met onze diverse onderzoeksmethoden hebben we voor elke vraag een passende oplossing. De inzichten vertalen we naar een bruikbaar advies waar je écht mee verder kunt.


Een schat aan ervaring

Aan de hand van de onderzoeksvraag en doelgroep selecteren we de meest passende onderzoeksmethode. We maken slim gebruik van bestaande bronnen, zoals open data, bedrijfsdata en data uit eerdere onderzoeken. Tot slot kun je altijd rekenen op al onze kennis van en ervaring in de mobiliteitssector.

Duidelijke inzichten

De verzamelde data brengen we op een duidelijke manier samen. Dat doen we in een helder rapport, factsheet of gevisualiseerd in een overzichtelijke kaart.


Onderzoeksmethoden

 • Parkeeronderzoek

  Wil je aan de slag met nieuw parkeerbeleid? Zoek je een oplossing voor parkeeroverlast? Of wil je proactief inspelen op toekomstige parkeerproblemen?
  Lees meer

 • Verkeersonderzoek: tellen met camera’s

  Vindt er een verandering in het wegennet plaats? Krijg je veel meldingen over een bepaalde locatie? Wil je weten hoe druk het is op bepaalde locaties?
  Lees meer

 • Conflictanalyse

  Krijg je veel meldingen over onveilige situaties op een bepaald punt? Een conflictanalyse laat zien waarom het vaak bijna mis gaat. Zo blijf je dat ongeval hopelijk voor.
  Lees meer

 • Kwantitatief onderzoek

  Benieuwd hoe bewoners die nieuwe verkeerssituatie ervaren? Of welke mobiliteitsbehoeften leven in een bepaalde wijk? Met kwantitatief onderzoek brengen we die gegevens in kaart.
  Lees meer

 • Kwalitatief onderzoek

  Wil je de drijfveren, motivaties en waarden van jouw doelgroep beter in beeld krijgen? Wij halen die informatie op, analyseren en duiden de resultaten en geven een duidelijk advies.
  Lees meer

Referenties

Provincie Zeeland

Door dit onderzoek met slimme camera’s werd duidelijk hoeveel landbouwvoertuigen op welke tijden de Zeelandbrug passeerden. De beelden zijn na het onderzoek in een online portal gezet en kan de provincie zelf telrapporten en stroomdiagrammen samenstellen.

Gemeente Utrecht

‘De adviseurs van Mobycon hebben een voortvarende houding en aanpak. Ze hebben diverse onderzoeksmethoden ingezet om goed te onderzoeken wat voor gemeente Utrecht de beste aanpak is om de verkeersveiligheid bij scholen te verbeteren.’

Provincie Utrecht

Mobycon heeft het onderzoek snel en naar alle tevredenheid opgeleverd. De adviseurs zijn mobiliteitsexperts en dat is een belangrijke toegevoegde waarde.

Heerhugowaard

‘Een nieuwe weginrichting die volledig aan de huidige eisen voldoet en door alle betrokken partijen goed te informeren en erbij te betrekken omarmen zij het herinrichtingsplan.’

Gemeente Utrecht

‘Bijna tweederde van de ondervraagden vindt de nieuwe borden beter dan de huidige. Enkele verbeterpunten zijn: de vormgeving en invulling van de bewegwijzering. De feedback van het publiek is voor de gemeente zeer waardevol.’

Verschillende opdrachtgevers

Een verzameling van mooie projecten die Mobycon in 2018 uitvoerde.

Gemeente Amsterdam

‘Mobycon wist in korte tijd een volledig onderzoeksrapport op te leveren, inclusief concrete voorstellen. De lijnen waren kort, waardoor we snel konden schakelen en reageren.’

Gemeente Zwolle

‘Weggebruikers ondervonden geen hinder van het onderzoek en liepen geen risico. Het borgen van de privacy is voor de gemeente Zwolle heel belangrijk. Mobycon had dat perfect op orde.’

Provincie Limburg

‘In meerdere sessies hebben we onze onderzoeksvraag verdiept. Mobycon begreep goed waarnaar we op zoek waren. Er was volop ruimte voor inspraak en waar nodig konden we bijsturen zodat onze vragen optimaal beantwoord werden. We zijn goed begeleid en meegenomen tijdens het onderzoek.’

Gemeente Hilvarenbeek

‘In 5 dagen passeerden 1.646 landbouwvoertuigen onze slimme camera’s. Hiermee stelde de gemeente alternatieve routes voor, zodat bewoners in de dorpskern geen hinder meer van ondervinden.’

Gemeente Rotterdam

‘Op de camerabeelden zijn alle incidenten en mogelijke conflicten te zien en heeft gemeente Rotterdam de verkeerssituatie op het betreffende kruispunt verbeterd.’

Gemeente Zoetermeer

‘Wereldwijd het eerste sociaal veiligere nachtnetwerk voor fietsers, waarbij Mobycon onderzocht wat de veiligheidsbeleving van fietsers beïnvloedt.’

Gemeente Leiden

‘Parkeeronderzoeken geven inzicht op welke locaties de parkeerdruk structureel hoog is. Op basis daarvan actualiseert gemeente Leiden de parkeercapaciteit elk jaar.’

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

‘De samenwerking was informeel, open en transparant. Dat was prettig. Bij het onderzoek waren veel partijen betrokken en er speelden verschillende belangen. Zo veel mensen, zo veel wensen en verwachtingen. Het is belangrijk daar strak en streng op te sturen.’

Blogs

blog
juni 2022

Participatie

Hoe maak je vraagafhankelijk vervoer toegankelijk?

lees meer
blog
mei 2022

Verkeersveiligheid

Vals alarm in de wereld van rotondes!

lees meer
blog
april 2022

Verkeersveiligheid

Inzet conflictanalyse verhoogt veiligheid kruispunten

lees meer
blog
april 2022

Participatie

De consument in ons mobiliteitssyteem

lees meer
blog
februari 2022

Visievorming

Online participatie met het Mobycon-platform

lees meer
blog
januari 2022

Visievorming

Advies en detachering: de verschillen en overeenkomsten tussen Mobycon en Mobypeople

lees meer
blog
augustus 2021

Participatie

Doet de Wet Mobiliteitsfonds eindelijk iets aan mobiliteitsarmoede?

lees meer
blog
april 2021

Participatie

Terug naar 2020

lees meer
blog
april 2021

Participatie

Zou het nieuw kabinet onze tips ter harte nemen?

lees meer
blog
februari 2021

Visievorming

De reiziger centraal. Maar dan echt.

lees meer
blog
september 2020

Ruimte & verkeer

100 miljoen extra voor verkeersveiligheid. Hoe zet je dat slim in?

lees meer
blog
juli 2020

Smart mobility

Structureel duurzaam reizen juist nu inzetten

lees meer
scroll