De kracht van de fiets benutten

Het project

Fietsen is gezond en voordelig, maar ook milieuvriendelijk. Bovendien neemt een fiets weinig ruimte in. De fiets is daarmee van onschatbare waarde voor ‘happy city’s’, waar het aangenaam wonen is en waar werk, onderwijs en voorzieningen goed bereikbaar zijn. Het project Tour de Force vraagt aandacht voor een goed fietsbeleid. Door gunstige randvoorwaarden te scheppen, is fietsen nog veiliger en comfortabeler te maken en kan het gebruik verder toenemen. Denk daarbij aan het aanpassen van wet- en regelgeving, nieuwe organisatie- en financieringsvormen of het stimuleren van innovaties.

Het werk

Tour de Force bestaat uit zes ploegen, die zich richten op: financiering, technologie, de keten, regionale routes, ruimtelijke ordening en gezondheid & participatie.

Elke ploeg inventariseert op zijn terrein de problemen, onderzoekt deze en komt met oplossingen. De doelen lopen uiteen van het verbeteren van regionale fietsroutes en het versterken van de kennisinfrastructuur tot minder fietsslachtoffers en minder gestolen fietsen. Mobycon maakt deel uit van de ketenploeg. Deze ploeg wil de ketens fiets-ov-fiets en auto-fiets optimaliseren. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat reizigers de fiets pakken naar een treinstation of bushalte, daar op het openbaar vervoer stappen en bij aankomst een huur- of deelfiets nemen voor het laatste stukje? Of de auto parkeren aan de rand van de stad en dan op de fiets stappen voor de laatste kilometer?

De acties

De ketenploeg wil onder meer beleidsmatige belemmeringen wegnemen om de financiering van overstapvoorzieningen te vergemakkelijken en de ketenvoorzieningen goed te verankeren. Denk aan het realiseren van standaard fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes en het optimaliseren van fietsparkeren bij treinstations. Ook wordt er gewerkt aan een standaard programma van eisen voor de hard- en software van e-kluizen op haltes en kleine stations. Er lopen pilots met overstappunten van auto op fiets (P+Fiets). En marktpartijen onderzoeken of de consument – met een pas of account – eenvoudig deelfietsen kunnen gebruiken van verschillende aanbieders. Mobycon verzorgde binnen de ketenploeg het kwartiermaken voor en het opstellen van innovatieve ketenplannen in twee regio’s: Groningen-Drenthe en Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Deze plannen dienen als inspiratie en voorbeeld voor andere regio’s die het ketenvervoer naar een hoger niveau willen tillen.

De samenwerking
VNG, IPO, provincies, vervoerregio’s, Rijk en vrijwel alle organisaties die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het fiets- en ov-beleid in Nederland.

Otto Cazemier

Strategisch adviseur mobiliteit

‘Strategieën wil ik tactisch en praktisch overbrengen. Ik bijt me vooral vast in verkeer- en vervoersprocessen waarbij een verscheidenheid van belangen en belanghebbenden in het geding zijn. Als teamspeler draag ik actief bij aan oplossingen en sta ik open voor ideeën van anderen.’