Pioniers van de Wisselfiets

De opdracht

Fietsenstallingen bij stations zijn vaak overvol. De Wisselfiets, een idee van Mobycon, kan daarin verandering brengen, bedachten de Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, NS, ProRail en kennisinstellingen. ‘Mensen wisselen letterlijk van fiets’, legt Stephan Valenta, projectleider van Vervoerregio Amsterdam, uit. ‘De een fietst ’s morgens naar het treinstation en parkeert daar de fiets. Een ander pakt in de stationsstalling een fiets om naar het werk te gaan. Mobycon hielp ons met het opstellen van een plan van aanpak en een programma van eisen.’

Het werk

‘Mobycon schreef een sterk plan, bracht diverse partijen bij elkaar en wist alle neuzen dezelfde kant op te krijgen’, geeft Stephan aan. ‘Een afstudeerder van de TU-Delft werkte een methode uit, waardoor de stallingdruk zou afnemen. Dat was zeer waardevol. Het programma van eisen over het soort fietsen, de boekingsapp, de eisen voor deelnemers en dergelijke was zeer gedetailleerd. De Wisselfiets haalde zelfs het landelijke nieuws. In no-time hadden we voldoende deelnemers, waarmee we de Wisselfiets in een levensechte omgeving, ofwel een Living Lab, konden testen.’

Inspireren

Het resultaat

De pilot van de Wisselfiets duurde zeven maanden. Er waren voldoende aanmeldingen en fietsen en er was volop media-aandacht. Het optimaliseren van de technische systemen, zoals de app, vergde echter veel tijd. Stephan: ‘We hadden daardoor minder tijd voor het draaien van het concept. In Amsterdam parkeren we het plan voorlopig, maar steden als Leiden en Zwolle zijn enthousiast. Mobycon gaat voor deze steden een plan maken en neemt daarin deze bevindingen mee.’

De samenwerking

‘De adviseurs bij Mobycon zijn creatieve geesten’, zegt Stephan, ‘en dat is precies wat we nodig hadden om deze pilot van de grond te krijgen. Samen zijn we de pioniers van de Wisselfiets. Mobycon weet nieuwe ideeën overtuigend te presenteren, waardoor het bij anderen gaat leven.’

Lennart Nout

Strategisch adviseur mobiliteit

‘Het samenspel van verschillende modaliteiten in steden intrigeert me. Altijd op zoek naar de beste oplossing voor de stad en haar inwoners, met extra aandacht voor de fiets. Nationaal en internationaal geef ik workshops over de ontwikkeling van de fietscultuur, strategische netwerkplanning, straatontwerp en het ontwerpen van kruispunten.’