Gemeente Haarlem wil leefbaarheid vergroten

Van 50 naar 30?

De opdracht

Gemeente Haarlem wil wegen veiliger maken en de maximumsnelheid zoveel mogelijk verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur. ‘Mobycon maakt een plan waarin de afweging wordt gemaakt welke snelheid geschikt is voor welke weg’, vertelt Jacinta Peerlkamp-Steltenpool, senior beleidsadviseur mobiliteit bij gemeente Haarlem. ‘Mobycon brengt dat voor alle gemeentelijke wegen in kaart. Zo kunnen we die wegen gericht herinrichten met de juiste en gewenste maximumsnelheid.’

Het werk

Het verlagen van de maximumsnelheid ligt gevoelig bij openbaarvervoerbedrijven en hulpdiensten. Ze uiten terechte zorgen. Kunnen ambulances wel op tijd bij een ongeval zijn? Wat zijn de gevolgen voor de dienstregelingen? ‘Mobycon gaat met belanghebbenden in gesprek en deelt kennis om zoveel mogelijk draagvlak te krijgen’, zegt Peerlkamp-Steltenpool. ‘Mobycon neemt alle belangen mee in het maken van een afweging. Zo ontstaat er een zorgvuldig en gedragen plan, waarmee de gemeente de komende jaren vooruit kan.’

De keuze

Mobycon is betrokken geweest bij het opstellen van de CROW-handreiking Voorlopige inrichtingskenmerken GOW30. Denk aan inrichtingskenmerken die van belang zijn voor het bereiken van de lagere snelheid zoals de breedte van de weg, het type verharding en de lengtemarkering.  Maar ook passende fietsvoorzieningen. Peerlkamp-Steltenpool: ‘Binnenkort is de landelijke handreiking bekend en weten we wat dat in de praktijk gaat betekenen. Mobycon is hier direct bij betrokken, is zeer kundig en ervaren. Niet alleen op het gebied van verkeerskunde, maar ook qua procesbegeleiding. Hun duidelijke verhaal en scherpe aanpak spreekt ons aan.’

De verwachtingen

‘Gemeente Haarlem wil een helder beeld van de wegcategorisering en de bijbehorende inrichtingskenmerken krijgen. Naar verwachting ligt het plan eind 2023 ter inzage. Ons doel is de veiligheid en leefbaarheid in de stad vergroten en dat lukt alleen samen.’

Alex Roedoe

Strategisch adviseur mobiliteit

‘Kennis combineer ik met een strategische, gestructureerde en praktische kijk op verkeer en vervoer. Mijn expertises liggen bij ruimtelijke ordening, verkeer- en vervoerstructuren, het ontwerp van de openbare ruimte en verkeersmanagement.’