beleid / bereikbaarheid / dienstverlening / fietsers / gedrag & participatie / mobiliteit / mobiliteitsgeluk / openbaar vervoer / participatie / samenwerking / toekomstgericht / verkeersveiligheid / voetgangers

Joehoe, hier zijn we blij mee!

Heel blij zijn we en vooral supertrots dat we voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn gestart in de raamovereenkomst BADI-3. De komende jaren gaan we ons bemoeien met beleidsadvies en ingenieursdiensten voor toekomstbestendige mobiliteit en transportsystemen.

 

De komende jaren gaan we ons bemoeien met beleidsadvies en ingenieursdiensten voor toekomstbestendige mobiliteit en transportsystemen. Dit doen we niet alleen maar samen met onze partners Deloitte, Advier, Boer & Croon, Mott MacDonald, SEO, Shift Gedrag, Strategy Unit en SVP.  Een zorgvuldig gekozen team waarin technische en financiële kennis, innovatievermogen, internationale ervaring en academische verankering samenkomen.

Gezamenlijk gaan we aan de slag met vraagstukken over ruimtelijke ordening, innovatieve mobiliteitsvormen, brede welvaartsdoelen, verkeersveiligheid, bestuurlijke samenwerking en burgerparticipatie. Nederland staat de komende jaren voor grote uitdagingen om het land op een veilige, duurzame en betaalbare manier in beweging te houden en daar dragen wij graag ons steentje aan bij.

Gerelateerd