Verkeersrecht

Een juridische kijk op verkeer

We kunnen de wereld alleen minder afhankelijk van de auto maken, als de verkeersmaatregelen juridisch standhouden. De kennis daarvoor hebben we in huis.


huizen en parkeerplaatsen

Met onze verkeersjuridische ondersteuning zorgen we voor een stevige onderbouwing, die standhoudt in beroep- en bezwaarprocedures. Bijvoorbeeld van verkeersafwikkeling of parkeeropgave bij kleine en grote ruimtelijke ontwikkelingen. Zo kijken we bij (nieuw)bouwprojecten of de wegen in de omgeving het verkeer aankunnen zonder grote files en ongewenste effecten.

Bij ruimtelijke ontwikkeling in bijvoorbeeld binnensteden kijken we goed naar de parkeerbehoefte en onderbouwen we hoe we deze behoefte kunnen invullen. Denk aan het stimuleren van lopen, fietsen en het gebruik van deelmobiliteit. Of het aantrekken van doelgroepen met een laag autobezit en -gebruik. Ons uitgangspunt is altijd het gemeentelijke parkeerbeleid. Als een lagere parkeerbehoefte beter bij het plan aansluit, onderbouwen we waarom we van het gemeentelijke parkeerbeleid afwijken.

Verkeersbesluiten

Al ruim vijftien jaar verzorgen we het opstellen en verwerken van verkeersbesluiten voor diverse gemeenten en provincies. Onze efficiënte werkwijze ontzorgt onze opdrachtgevers.

Bovendien is ons aanbod modulair opgebouwd, zodat je zelf kunt kiezen welke diensten je afneemt. Veel gemeenten maken al jaren naar tevredenheid gebruik van onze dienst.

Referenties

Gemeente Rotterdam

‘Het is gemakkelijk: je dient je aanvraag in en een week later heb je een verkeersbesluit! Alle gebiedsgebiedscoördinatoren van de gemeente zijn positief over de diensten van Verkeersbesluiten.nl.’

Verschillende opdrachtgevers

Een verzameling van mooie projecten die Mobycon in 2018 uitvoerde.

Diverse opdrachtgevers

‘Met dit jaaroverzicht uiten we onze dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan ons succes in 2023’

Blogs

blog
februari 2024

Ruimte & verkeer

Verkeerskundige onderbouwingen maken woningbouwambitie mogelijk

lees meer
blog
mei 2022

Ruimte & verkeer

De laadpaalklever: kunnen en willen we er wat tegen doen?

lees meer
blog
april 2021

Participatie

Terug naar 2020

lees meer
blog
april 2021

Participatie

Zou het nieuw kabinet onze tips ter harte nemen?

lees meer
blog
augustus 2020

Verkeersrecht

Het wel of niet nemen van een verkeersbesluit ‘tijdelijke maatregel bij drukte vanwege coronamaatregelen’?

lees meer