Parkeeronderzoek

Inzicht in parkeergedrag

Werk jij aan een nieuw parkeerbeleid? Wil jij wat doen aan overlast door wildparkerende fietsers? Ben jij op zoek naar parkeeroplossingen in een woonwijk? Of wil je jaarlijks de stand van zaken in kaart brengen om proactief in te spelen op parkeerproblemen? In al deze gevallen geeft een parkeeronderzoek inzicht.

Wij voeren al jaren verschillende soorten parkeeronderzoeken uit, gericht op auto’s en fietsen. Zo verzamelen we betrouwbare gegevens die gemeenten inzicht geven in de bezettingsgraden. Deze data zijn waardevolle input bij het bepalen van parkeerbeleid.

Het doel van het parkeeronderzoek bepaalt welk soort onderzoek we uitvoeren en welk onderzoeksgebied we kiezen.


Dit zijn onze parkeeronderzoeken:

Vaak voeren we een combinatie van een aantal typen parkeeronderzoeken uit. Hier lees je hoe we dat voor gemeente Leiden hebben aangepakt.


Capaciteitsonderzoek

Voordat een parkeeronderzoek uitgevoerd kan worden, dient eerst de capaciteit te worden geïnventariseerd binnen het onderzoeksgebied. We kijken hoeveel parkeerplaatsen er beschikbaar zijn in het onderzoeksgebied.

Voor auto’s onderscheiden we diverse parkeerregimes. Denk aan blauwe zones, betaald parkeren en vergunningparkeren. Ook inventariseren we alle bijzondere plaatsen zoals gehandicaptenparkeerplaatsen en laad- en losplaatsen.

Bij een onderzoek naar fietsparkeren kijken we naar de stallingscapaciteit in zowel de openbare ruimte als (gebouwde en bewaakte) voorzieningen. Vaak inventariseren we ook of de plaatsen geschikt zijn voor scooters, bromfietsen, bakfietsen en oplaadmogelijkheden voor elektrische fietsen.

huizen en parkeerplaatsen

Parkeerdrukonderzoek

Bij een parkeerdrukonderzoek meten we de bezetting: we noteren hoeveel voertuigen er in een bepaald gebied staan geparkeerd. Als we de bezetting afzetten tegen de capaciteit kunnen we de parkeerdruk bepalen. We meten de parkeerdruk in elk gewenst gebied, van een gedeelte van een straat tot hele wijken en steden. Zo krijg je inzichtelijk hoe druk het is in een bepaalde straat of gebied.

Ook hier maken we onderscheid per regime en bijzondere plaatsen. Parkeerplekken die (tijdelijk) niet beschikbaar zijn nemen we ook mee in het onderzoek.

Om de parkeerdruk voor fietsen te meten is het belangrijk om te meten hoeveel fietsen er in, maar juist ook buiten de stalling staan, het zogenaamde wildparkeren. Dat kan duiden op te weinig capaciteit. Daarom kijken we tijdens tellingen ook hoeveel fietsen er om een stalling heen staan. Op verzoek kunnen we ook het aantal zwerffietsen of fietswrakken noteren.

Parkeermotiefonderzoek

Wanneer er veel overlast is van geparkeerde voertuigen, kan het helpen om te weten waarom parkeerders in een bepaalde wijk of straat parkeren. Wat is hun parkeermotief?

Bij een dergelijk onderzoek registreren we de kentekens van de geparkeerde voertuigen gedurende verschillende rondes en momenten. Op verschillende momenten noteren we de kentekens van de geparkeerde voertuigen. Met onze eigen Motieventool bepalen we wat het motief van de parkeerder is. Is een auto geregistreerd tussen 5.00 – 6.00 en later weer tussen 19.00 – 20.00 en bijvoorbeeld tussen 9.00 – 10.00 en 14.00 – 15.00 niet, dan nemen we aan dat het een bewoner betreft. Zo kunnen we achterhalen of het om een bezoeker gaat of om een werknemer van nabijgelegen bedrijven. Ook het afnemen van een enquête tijdens het parkeeronderzoek om het motief te achterhalen behoort tot de mogelijkheden.

Om inzicht te krijgen in de parkeermotieven van fietsers voeren we enquêteonderzoeken uit. Dat kan op straat maar digitaal is ook mogelijk.

De resultaten van dit onderzoek maken inzichtelijk of de redenen dat mensen in het gebied parkeren ook aansluiten bij de functie van het gebied.

Herkomstanalyses

Met een herkomstanalyse maken we bijvoorbeeld inzichtelijk of werknemers op plekken parkeren waar dat niet wenselijk is (in een woonwijk) of waar bezoekers van een winkelcentrum vandaan komen.

Bij dit type onderzoek registreren we de kentekens van de geparkeerde voertuigen op verschillende momenten. De kentekens sturen we naar het RDW. We ontvangen dan een geanonimiseerd bestand retour met hierin de postcodes van de eigenaren van de geparkeerde voertuigen. Op basis van deze gegevens bepalen we de herkomst van de parkeerders. Deze resultaten kunnen overzichtelijk op een (digitale GIS) kaart worden weergegeven.

Ook voor fietsparkeren kan een herkomstanalyse duidelijkheid verschaffen. Waar komen de fietsparkeerders vandaan? En is het logisch dat ze gebruik maken van deze stalling? Is er te weinig ruimte op een logischere locatie? Of is die locatie misschien nog niet bekend bij de fietsparkeerder? Deze vorm van onderzoek voeren we vaak uit met een enquête.

Parkeerduuronderzoek

Heb je het idee dat de parkeerplekken in een winkelgebied niet optimaal benut worden? Dan kan een parkeerduuronderzoek helpen. Hierbij kijken we hoe lang voertuigen binnen het onderzoeksgebied geparkeerd staan. Bijvoorbeeld door de kentekens van de voertuigen binnen dit gebied op verschillende momenten te registreren. Als we elk uur alle kentekens van voertuigen op openbare parkeerplekken binnen het onderzoeksgebied noteren, weten we hoe lang die voertuigen binnen het onderzoeksgebied staan. Blijken er veel langparkeerders in een winkelgebied te staan, dan is het misschien verstandig om een blauwe zone in te voeren.

Wat is het resultaat?

De resultaten van het onderzoek presenteren wij in een overzichtelijke rapportage.

Deze rapportage begint met een korte omschrijving van de aanleiding en het doel van het parkeeronderzoek. Vervolgens besteden wij aandacht aan de onderzoeksopzet en de uitgangspunten, waarna wij de resultaten van het onderzoek presenteren in de vorm van tabellen en een digitale kaart. In het rapport presenteren wij de resultaten op gebiedsniveau. Hierin tonen wij van de verschillende onderzoeksperioden de parkeerdruk per gebied.

Naast het rapport stellen we een overzichtelijk Excel-bestand samen. In dit bestand staan alle resultaten per sectie, straat en gebied. Dit bestand geeft eenvoudig inzicht in de parkeerdruk op verschillende aggregatieniveaus. Naast het kaartmateriaal in het rapport bieden wij alle onderzoeksgegevens aan in een interactieve online kaart. Deze kaart is alleen toegankelijk voor jou en eventueel collega’s met wie je deze kaart deelt. Voorbeelden van de interactieve online kaarten kun je bekijken in de online interactieve GIS-omgeving.


Meer weten?

We kijken graag samen met jou naar de mogelijkheden in jouw gemeente.

scroll