Onderzoek naar alternatieve routes

De opdracht

In de kern van Hilvarenbeek ervaren bewoners overlast door landbouwvoertuigen. Dit zwaar gemotoriseerde verkeer kan of mag niet sneller rijden dan 25 kilometer per uur. In de smalle dorpsstraten leidt dat volgens bewoners vaak tot onveilige situaties. Reden voor gemeente Hilvarenbeek om in 2018 onderzoek te doen naar de haalbaarheid van alternatieve routes. Mobycon heeft daarvoor eerst de huidige routes van het landbouwverkeer inzichtelijk gemaakt.

De uitvoering

Mobycon heeft met slimme camera’s het aantal landbouwvoertuigen in en buiten de kern van Hilvarenbeek geregistreerd. Om alle verkeersroutes goed in kaart te brengen zijn op veertien verschillende locaties camera’s geplaatst. Negen daarvan stonden bij de toegangswegen van de dorpskern om het in- en uitgaande verkeer te monitoren. Vijf camera’s waren geplaatst in het centrum. Zo kon Mobycon de routes van de landbouwvoertuigen vastleggen.

 

Het resultaat

In vijf dagen passeerden 1.646 landbouwvoertuigen de slimme camera’s van Mobycon. Uit de camerabeelden en onderzoeksgegevens blijkt dat de gesignaleerde landbouwvoertuigen verschillende routes afleggen. Gemeente Hilvarenbeek kan met deze waardevolle gegevens alternatieve routes vaststellen voor het landbouwverkeer, zodat bewoners er in de dorpskern geen hinder meer van ondervinden.

Erik Wahle

Resourcemanager onderzoek

‘Goede adviezen gaan gepaard met gedegen onderzoeken. Elk onderzoek voer ik uit als maatwerk voor de klant. Zo speel ik in op elke specifieke wens. De onderzoeksresultaten gebruik ik vervolgens voor bruikbare en concrete adviezen.’