menu
menu

CO2-Prestatieladder

Het is belangrijk om aan te kunnen tonen dat we op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. Voor Mobycon is dit al jarenlang een belangrijk aandachtspunt. Naast dat we de wereld minder afhankelijk willen maken van de auto, willen we ook de uitstoot van CO2 (intern en extern) zoveel mogelijk reduceren en tevens onze opdrachtgevers hiervan bewust maken en hierin meenemen. 

Sinds november 2021 beschikt Mobycon over een CO2-bewust certificaat op niveau 3 (CO2-Prestatieladder). Het doel is de CO2-footprint zoveel mogelijk te reduceren. Er zijn doelstellingen opgesteld en er worden maatregelen genomen voor het reduceren van de CO2-uitstoot. Via deze pagina houden wij je op de hoogte van onze vorderingen.

Met het CO2-bewust certificaat zijn onze plannen en initiatieven vastgelegd in de volgende documenten:

Communicatieplan CO2-reductie 2022

Participatie sector- & keteninitiatief Mobycon 2022

CO2-emissie inventaris 2021

Communicatieplan CO2-reductie 2021

CO2-emissie inventaris 2020

Energiemanagementplan

Participatie sector- en keteninitiatief 2021