duurzame mobiliteitsoplossingen

CO2-Prestatieladder

Ondernemen op een maatschappelijk verantwoorde manier

Het is belangrijk om aan te kunnen tonen dat we op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. Voor Mobycon is dit al jarenlang een belangrijk aandachtspunt. Naast dat we de wereld minder afhankelijk willen maken van de auto, willen we ook de uitstoot van CO2 (intern en extern) zoveel mogelijk reduceren en tevens onze opdrachtgevers hiervan bewust maken en hierin meenemen. 

Sinds november 2021 beschikt Mobycon over een CO2-bewust certificaat op niveau 3 (CO2-Prestatieladder). Het doel is de CO2-footprint zoveel mogelijk te reduceren. Er zijn doelstellingen opgesteld en er worden maatregelen genomen voor het reduceren van de CO2-uitstoot. Via deze pagina houden wij je op de hoogte van onze vorderingen en melden we updates ook via onze nieuwsbrief zoals in de nieuwsbrief van december 2021 en in de nieuwsbrief van november 2022.

Mobycon nieuwsbrief december 2021
Mobycon nieuwsbrief november 2022

Met het CO2-bewust certificaat zijn onze plannen en initiatieven vastgelegd in de volgende documenten, zoals ook gepubliceerd op de website van SKAO:

Energiemanagementplan Mobycon-2023

Communicatieplan halfjaarverslag CO2-H1 2023

Communicatieplan halfjaarverslag CO2-H2 2022

Certificaat van deelname 2022-2023

CO2 bewust certificaat

Rapport maatregellijst 2023

Reductiedoelstellingen per maatregel

CO2 emissie inventaris 2022

Communicatieplan CO2-reductie 2022

Participatie sector- & keteninitiatief Mobycon 2022

Halfjaarverslag CO2-2022

scroll