Over ons

Altijd in beweging

Mobycon is een onafhankelijk adviesbureau voor mobiliteitsvraagstukken. Met een integrale blik kijken we naar elk vraagstuk. We volgen trends, spelen in op de veranderende samenleving en zijn continu in beweging. Telkens leren we nieuwe omgevingen kennen en gaan we met alle partijen in gesprek. Stap voor stap ontstaat een uitvoerbaar en toekomstbestendig plan, passend bij het gebied en de betrokkenen.


Integrale en flexibele benadering

In een multidisciplinair team van verkeerskundigen, stedenbouwkundigen, planologen, economen, bestuurskundigen en sociaalgeografen is Mobycon in staat om een multifunctioneel straatbeeld te creëren. We verrichten steekhoudende onderzoeken en brengen de behoeften van alle betrokkenen in kaart. We delen kennis en zoeken de samenwerking op met onze nationale en internationale partners. Deze integrale en flexibele benadering maakt duurzame oplossingen mogelijk, waarmee de maatschappij vooruit kan.

Visie

Wij gaan voor mobiliteit zonder zorgen, want mobiliteit draagt bij aan een goede kwaliteit van leven. Nu en in onze duurzame toekomst.

Iedereen, jong of oud, heeft het recht op een veilige leefomgeving. En het recht om deel te nemen aan de maatschappij zonder (te) afhankelijk te zijn van anderen. In 2030 leven we in een wereld waar iedereen zich duurzaam, veilig en gezond kan bewegen. Daarom geven wij voorrang aan lopen, fietsen, het openbaar vervoer én deelmobiliteit, daarna volgt pas de auto.


Team

De consultants van Mobycon beschikken over vakkennis, vaardigheden en een multidisciplinaire blik om processen te begeleiden en aan te sturen. Technische uitgangspunten vertalen we feilloos in een slim doordacht ruimtelijk ontwerp, innovatief mobiliteitsplan, specifiek onderzoek of een advies op maat. We gaan problemen of uitdagingen niet uit de weg en werken in kleine specialistische teams.

Vol passie vinden we de beste oplossing.

">

Alex Roedoe

Strategisch adviseur mobiliteit

‘Kennis combineer ik met een strategische, gestructureerde en praktische kijk op verkeer en vervoer. Mijn expertises liggen bij ruimtelijke ordening, verkeer- en vervoerstructuren, het ontwerp van de openbare ruimte en verkeersmanagement.’

">

Angela van der Kloof

Strategisch adviseur mobiliteit

‘Stimuleren van het gebruik van de fiets is een mooi instrument om bereikbaarheidsdoelstellingen te halen en tegelijkertijd bij te dragen aan gezondheid, participatie en de kwaliteit van de leefomgeving.’

Anna Taillez">

Anna Tailliez

Adviseur mobiliteit

Het ondersteunen van koolstofarme mobiliteitstransitie, door bijvoorbeeld het ontwerp van mensgerichte wandel- en fietsinfrastructuren, is voor mij een zeer tastbare en motiverende missie!”

Annelot">

Annelot van Mourik

Adviseur mobiliteit

‘Een duurzaam mobiliteitssysteem en het vergroten van de toegankelijkheid voor iedereen is mijn topprioriteit. Door mensen bij ons advies te betrekken zorgen we dat nieuwe mobiliteitsopties aansluiten op de behoeften van alle reizigers. Hierdoor verbetert zowel de levenskwaliteit van mensen als de kwaliteit van de omgeving.’

">

Annieke Roseboom

Coördinator onderzoek

‘Voorbereiden, uitvoeren en verwerken van diverse onderzoeken zijn mijn dagelijkse bezigheden. De uitvoering van parkeeronderzoeken, enquêtes en cameraonderzoeken doe ik samen met onze veldwerkers en zo dragen wij bij aan bereikbare, veilige en leefbare steden!’

Anouk Reus

Officeassistent

‘Voor Mobycon Zwolle zorg ik dat alles soepel verloopt. Beheer ik de agenda’s van de resourcemanagers, verzorg ik de verzending van offertes en rapporten en vind ik de sfeer op kantoor belangrijk.’

">

Babet Hendriks

Resourcemanager development

‘Hoe mensen zich iedere dag weer verplaatsen, waarom ze dat doen en hoe we die keuzes gaan beïnvloeden, dat houdt mij bezig. Ik laat me inspireren door de ruimte om me heen en werk aan een wereld waar alternatieven voor de auto toegankelijk zijn voor alle mensen.’

">

Bernhard Ensink

Strategisch adviseur mobiliteit

‘Duurzame mobiliteit voor iedereen, daar gaat het mij om. De basis is de combinatie en integratie van subsystemen: lopen, fietsen en openbaar vervoer in één duurzaam mobiliteitssysteem. En ook noodzakelijk voor het halen van de duurzame ontwikkelingsdoelen.’

">

Boukje Dotinga

Adviseur mobiliteit

‘ Mobiliteit is relevant in alle aspecten van het leven en moet voor iedereen toegankelijk zijn. Toch zijn er doelgroepen die te maken krijgen met mobiliteitsarmoede. Ik wil deze problematiek aanpakken door binnen mobiliteit een mensgerichte aanpak toe te passen.‘

">

Brett Petzer

Adviseur mobiliteit

‘De moeite en de middelen die nodig zijn om ruimte in de stad te claimen zijn een weerspiegeling van de werkelijke prioriteiten van die stad. Ik streef ernaar dit gelijk te trekken, zodat zowel automobilisten als fietsers en voetgangers ruimte winnen.’

Daan Butterman">

Daan Butterman

Adviseur mobiliteit

‘Hoe we onze stad inrichten beïnvloedt hoe we ons hierin verplaatsen en andersom. In mijn werk gebruik ik deze wisselwerking om bij te dragen aan een aantrekkelijke leefomgeving waar voetganger en fietser op 1 staan en niemand achterblijft.’

">

David Wansink

Resourcemanager mobiliteit

‘Het beste uit mensen halen, dat vind ik het mooiste wat er is. Zodat zij zich met al hun kwaliteiten en veel plezier inzetten om de gezamenlijk vastgestelde doelstelling te behalen: de samenleving minder afhankelijk maken van de auto!’

">

Eelco Bos

Adviseur mobiliteit

‘Complexe mobiliteitsvraagstukken vind ik uitdagend. Tijdens mijn opleidingen Verkeerskunde en Culturele Geografie heb ik geleerd deze vraagstukken met vakinhoudelijke kennis en met oog voor de omgeving op te lossen.’

">

Erik Wahle

Resourcemanager onderzoek

‘Goede adviezen gaan gepaard met gedegen onderzoeken. Elk onderzoek voer ik uit als maatwerk voor de klant. Zo speel ik in op elke specifieke wens. De onderzoeksresultaten gebruik ik vervolgens voor bruikbare en concrete adviezen.’

">

Evelien van Beenen

Adviseur mobiliteit

‘De levensloop van mobiliteit is oneindig tenminste als we blijven voortbewegen op toekomstige ontwikkelingen. Het gaat erom dat mensen achter de gemaakte keuze staan om een veilige, prettige en innoverende omgeving waar te maken. Deze mensgerichte aanpak brengt mobiliteit verder.’

">

Evert-Jan Hekman

Adviseur onderzoek

‘Mobiliteit heeft raakvlakken met maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid, welzijn en inclusiviteit. Het toepassen en ontwikkelen van onderzoeksmethodes draagt bij aan een gezonde, duurzame en inclusieve stad. Daarmee aan de slag gaan geeft energie!’

">

Giorgia Berrevoets

Grafisch ontwerper

‘Goede grafische ontwerpen vertellen een verhaal en komen overeen met het doel van een idee of product. In mijn werk zoek ik altijd de ideale mix van creativiteit en functionaliteit. Goed design spreekt voor zich.’

">

Irene Janssens

Managementassistent & communicatiemedewerker

‘Organiseren en communicatie zijn mijn passie! Het organiseren van conferenties, seminars en zakelijke reizen, nationaal en internationaal, doe ik met veel enthousiasme. En dat geldt ook voor ondersteuning van het managementteam.’

">

Jasper Doeven

Adviseur mobiliteit

‘Het leuke aan mobiliteit is dat het gaat over keuzes; waarom kiest iemand voor die vervoerswijze? Met data breng ik de huidige situatie in kaart. Door te koppelen met kwalitatief onderzoek, input van betrokkenen en expertise van collega’s komen we tot een passend advies.’

Job Punt

Senior adviseur mobiliteit

‘Met de woningbouwopgave, de klimaatdoelstellingen en de komst van de omgevingswet staan we voor nieuwe uitdagingen bij het vormgeven van onze steden en dorpen. Hierin is een steeds belangerijke rol weggelegd voor mobiliteit. De auto is hierin minder dominant aanwezig en een mix van lopen, fietsen en openbaar vervoer is nodig om bij te dragen aan een prettige leefomgeving.’

">

Johan Diepens

Oprichter en directeur

‘Mobiliteit is een eerste levensbehoefte. Door mobiliteit optimaal in te richten en te organiseren geeft Mobycon een boost aan de kwaliteit van onze samenleving. De mogelijkheid om te participeren in de samenleving is een goede mix van gezondheid, economie, sociale cohesie, ruimtelijke ordening en milieu.’

">

Johan Eggink

Adviseur mobiliteit

‘Mobiliteit is interessant, een combinatie van alle vervoerswijzen en broodnodig. Ik draag mijn steentje graag bij aan het zo goed mogelijk laten functioneren van dit totale mobiliteitssysteem in de steeds drukker wordende maatschappij en te zorgen voor een betere bereikbaarheid.’

">

Kristel Bronsvoort

Adviseur mobiliteit

‘In de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem is het van groot belang om te achterhalen wat de beweegredenen van reizigers zijn om voor duurzame mobiliteitsopties te kiezen. Dat achterhaal ik met onderzoek en geef gericht advies over hoe reizigers duurzame keuzes te laten maken.’

">

Lennart Nout

Strategisch adviseur mobiliteit

‘Het samenspel van verschillende modaliteiten in steden intrigeert me. Altijd op zoek naar de beste oplossing voor de stad en haar inwoners, met extra aandacht voor de fiets. Nationaal en internationaal geef ik workshops over de ontwikkeling van de fietscultuur, strategische netwerkplanning, straatontwerp en het ontwerpen van kruispunten.’

">

Lian de Jong

Adviseur mobiliteit

‘Mobiliteit is er voor iedereen, maar iedereen is anders. Daarom zijn alternatieven voor de auto pas succesvol als je het gedrag en de keuzes van de eindgebruiker écht begrijpt en hierop inspeelt. Ik kijk door de bril van de reiziger en werk op deze manier aan duurzame mobiliteitsoplossingen voor iedereen.’

">

Mandy Bufus

Business developer

‘Aspecten aan elkaar koppelen om zo tot het beste eindresultaat te komen is waar mijn passie ligt. Ik ga geen uitdaging uit de weg. Marketing is mijn specialiteit.’

">

Marc Schenk

Strategisch adviseur mobiliteit

‘Mobiliteit is van alledag en van iedereen. En iedereen heeft ook wel een mening over hoe het beter of anders kan. Ik krijg energie van het zoeken naar die oplossing waar iedereen beter van wordt of blij mee is en tegelijk de wereld een stukje verkeersveiliger, leefbaarder en bereikbaarder maakt. Denken in kansen en mogelijkheden.’

">

Marijn Diepens

Online media

‘Naast dat ik camera’s installeer voor de uitvoering van onderzoek, maak ik ook video’s. Projecten waar wij advies over geven of  hebben uitgevoerd verwerk ik in beeld zodat het voor-, tussen- en eindtraject goed is gevisualiseerd. Zowel met de camera in de hand als met een drone door de lucht!’

">

Marin Breukelaar

Adviseur mobiliteit

‘De afgelopen jaren zijn onze wegen en fietspaden steeds drukker geworden, met meer en langer wordende files op snelwegen en overvolle fietspaden tot gevolg. Ik vind het belangrijk om met oplossingen te komen voor deze problematiek en zo bij te dragen aan de kwaliteit van welzijn en duurzaamheid ’.

">

Martijn van de Leur

Managing director

‘Ik droom van het hebben van impact. Impact op het schitterende bedrijf Mobycon, het bedrijf waar ik al ruim 20 jaar werk en waar mijn hart ligt. Impact op het waarmaken van de dromen van de mensen waar ik mee én voor werk. Impact op een duurzaam en veilig mobiliteitssysteem dat ook nog eens écht inclusief denkt en werkt.’

">

Matthijs Dekker

Adviseur onderzoek

‘Verkeer en vervoer is een ontzettend breed onderwerp. Het is belangrijk om met gedegen onderzoek oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken zo goed mogelijk te onderbouwen. Met de toenemende beschikbaarheid van data zie ik een mooie kans om vraagstukken nog gerichter op te lossen.’

">

Mirjam de Bok

Adviseur mobiliteit

‘De invloed van mobiliteit op onze samenleving is groot. Niet het blik maar de mens moet centraal staan als we ons bezig houden met de inrichting van openbare ruimte en vormgeving van mobiliteitsbeleid. Mobiliteitsvraagstukken bekijk ik integraal met oog voor de menselijke factor.’

Moniek jansen">

Moniek Jansen

Adviseur mobiliteit

‘Het privégebruik van auto’s domineert nog altijd het straatbeeld. Deze individualistische en milieuonvriendelijke vorm van mobiliteit sluit steeds minder aan op onze duurzame, maatschappelijke en bereikbaarheidsdoelen. Ik werk aan het stimuleren van de fiets en andere slimme, innovatieve oplossingen.’

Monique Huiser">

Monique Hauser

Officeassistent

‘Met veel plezier ga ik naar mijn werk en ben ik benieuwd wat de dag me brengt. Ik kom het best tot mijn recht als ik alle ‘ballen’ in de lucht kan houden. Agendabeheer, klantencontact, collega’s ondersteunen, voor alle (niet) dagelijkse werkzaamheden kun je bij mij terecht. Problemen zijn er om op te lossen!’

">

Nao Steenmetz

Coördinator onderzoek

‘Reisgedrag van mensen fascineert mij en ik denk graag mee over hoe actieve en duurzame mobiliteit te stimuleren. Ik ondersteun verkeersonderzoek met nauwkeurige en consistente dataverzameling om daarmee een bijdrage te leveren aan advisering en oplossingen voor mobiliteit.’

">

Naomi Leerentveld

Officeassistent

‘Als een spin in het web zorg ik dat alles op rolletjes loopt. Ik ondersteun mijn collega’s daar waar nodig, maak afspraken en beheer hun agenda’s. Daarnaast ben ik betrokken bij het personeelsbeleid en verzorg de facturering.’

">

Otto Cazemier

Strategisch adviseur mobiliteit

‘Strategieën wil ik tactisch en praktisch overbrengen. Ik bijt me vooral vast in verkeer- en vervoersprocessen waarbij een verscheidenheid van belangen en belanghebbenden in het geding zijn. Als teamspeler draag ik actief bij aan oplossingen en sta ik open voor ideeën van anderen.’

René Hogerheijde

Strategisch adviseur

‘Het werkveld van mobiliteit is voortdurend in beweging; nieuwe ontwikkelingen en technologie in een veranderende samenleving. Het blijft uitdagend om in deze complexe context opdrachtgevers te adviseren. Dat is wat me boeit.’

">

Rik van der Graaf

Adviseur mobiliteit

‘Mobiliteit gaat om mensen, mensen die elke dag weer een keuze maken welke mobiliteit ze gebruiken om van A naar B te komen. De keuze die ze maken hangt af van vele factoren. Ik onderzoek dit gedrag, verplaats me in de doelgroep en adviseer hoe je met maatregelen keuzes beïnvloedt.’

">

Rob van Kasteel

Coördinator onderzoek

‘Onderzoek heeft degelijke gegevens nodig. Als coördinator zorg ik ervoor dat altijd betrouwbare gegevens worden verzameld in het veld. Alleen of samen met een team veldwerkers. Met een zonnetje of tijdens een regenbui, elk onderzoek begeleid ik in goede banen.’

">

Robin Kleine

Adviseur mobiliteit

‘Allerlei ontwikkelingen en innovaties maken dat onze mobiliteit verandert. Deze innovaties variëren van datatoepassingen tot nieuwe manieren van samenwerken. Mijn doel is te zorgen dat veranderingen leiden tot duurzame mobiliteit en een prettige leefomgeving voor iedereen.’

">

Robin van der Griend

Senior adviseur mobiliteit

‘Ik heb een passie voor mobiliteit in een stedelijke context en ben bij het ontwerpen altijd op zoek naar een goede balans tussen stromen en verblijven. Met mijn ervaring vanuit verschillende landen draag ik graag bij aan duurzamere steden, vooral door lopen en fietsen aantrekkelijker te maken’.

">

Stephen Kurz

Adviseur mobiliteit

‘Hoewel we sterk beïnvloed worden door onze omgeving, helpt een effectief stadsontwerp ons om duurzame, gezonde en veilige keuzes te maken. Een goed stedenbouwkundig ontwerp maakt de ‘juiste’ keuze gemakkelijk. Ik zet me in bij het verkennen en ontwikkelen van oplossingen voor stedelijke vraagstukken.’

Tom Scheppink

Adviseur mobiliteit

‘De openbare ruimte om ons heen is sterk verbonden met haar gebruikers. Straten klimaatadaptief (her)ontwerpen waarbij de fysieke leefomgeving aansluit op de behoeften van de mens, daar krijg ik energie van!’

">

Veronique Rietman

Adviseur mobiliteit

‘Mobiliteit is onlosmakelijk verbonden met gedrag. In de transitie naar een duurzaam mobiliteitssyteem draait het niet (alleen) om het ontwikkelen van slimme en innovatieve mobiliteitsoplossingen, maar vooral om het realiseren van een gedragsverandering, met of zonder innovatieve oplossingen.’

">

Wim van Tilburg

Strategisch adviseur mobiliteit

‘Organiseren dat we in Nederland op een prettige, veilige, gezonde en duurzame manier mobiel zijn én blijven, daar zet ik me voor in. De verbinding tussen openbare ruimte, economie, milieu en mobiliteit gaat niet vanzelf. De belangen kunnen strijdig zijn, daarvoor oplossingen zoeken is een puzzel waar ik graag aan werk met focus op lopen, fietsen en collectief vervoer.’

Jij?

Versterking van ons team

Vul jij ons team aan? Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie naar vacature@mobycon.nl.

scroll