Over ons

Altijd in beweging
Mobycon is een onafhankelijk adviesbureau voor mobiliteitsvraagstukken. Met een integrale blik kijken we naar elk vraagstuk. We volgen trends, spelen in op de veranderende samenleving en zijn continu in beweging. Telkens leren we nieuwe omgevingen kennen en gaan we met alle partijen in gesprek. Stap voor stap ontstaat een uitvoerbaar en toekomstbestendig plan, passend bij het gebied en de betrokkenen.

Integrale en flexibele benadering
In een multidisciplinair team van verkeerskundigen, stedenbouwkundigen, planologen, economen, bestuurskundigen en sociaalgeografen is Mobycon in staat om een multifunctioneel straatbeeld te creëren. We verrichten steekhoudende onderzoeken en brengen de behoeften van alle betrokkenen in kaart. We delen kennis en zoeken de samenwerking op met onze nationale en internationale partners. Deze integrale en flexibele benadering maakt duurzame oplossingen mogelijk, waarmee de maatschappij vooruit kan.

 

Visie

Alternatieven wanneer mogelijk
Mobycon wil de samenleving minder afhankelijk van de auto maken. Als auto’s een minder dominante plek innemen, ontstaat er meer ruimte voor alternatieve vervoersmiddelen, aangenaam verblijven en natuur. Slim leven en slim reizen, daar zetten we op in. We kijken daarbij goed naar de reis van deur tot deur en naar het gedrag en de behoeften van reizigers. Op het moment dat iedereen denkt: ‘de auto wanneer nodig, alternatieven waar mogelijk’, is de missie van Mobycon geslaagd.

Team

Specialistische teams
De consultants van Mobycon beschikken over vakkennis, vaardigheden en een multidisciplinaire blik om processen te begeleiden en aan te sturen. Technische uitgangspunten vertalen we feilloos in een slim doordacht ruimtelijk ontwerp, innovatief mobiliteitsplan, specifiek onderzoek of een advies op maat. We gaan problemen of uitdagingen niet uit de weg en werken in kleine specialistische teams. Vol passie vinden we de beste oplossing.

Alex Roedoe

‘Kennis combineer ik met een strategische, gestructureerde en praktische kijk op verkeer en vervoer. Mijn expertises liggen bij ruimtelijke ordening, verkeer- en vervoerstructuren, het ontwerp van de openbare ruimte en verkeersmanagement.’

Strategisch adviseur mobiliteit
a.roedoe@mobycon.nl
(06) 333 056 57

Angela van der Kloof

‘Stimuleren van het gebruik van de fiets is een mooi instrument om bereikbaarheidsdoelstellingen te halen en tegelijkertijd bij te dragen aan gezondheid, participatie en de kwaliteit van de leefomgeving.’

Strategisch adviseur mobiliteit
a.vanderkloof@mobycon.nl
(06) 333 056 28

Babet Hendriks

‘Hoe mensen zich iedere dag weer verplaatsen, waarom ze dat doen en hoe we die keuzes kunnen beïnvloeden, houdt mij bezig. Ik laat me inspireren door de ruimte om me heen en werk aan een wereld waar alternatieven voor de auto toegankelijk zijn voor alle mensen.’

Adviseur mobiliteit
b.hendriks@mobycon.nl
(06) 287 067 22

Bernhard Ensink

‘Duurzame mobiliteit voor iedereen – daar gaat het mij om. De basis daarvoor is de combinatie en integratie van de subsystemen: lopen, fietsen en openbaar vervoer in één duurzaam mobiliteitssysteem. Dat is absoluut noodzakelijk voor het halen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, met name doel #11: duurzame steden en gemeenschappen. Daar werk ik graag aan, samen met het Mobycon-team en onze opdrachtgevers.’

Strategisch adviseur mobiliteit
b.ensink@mobycon.com
(06) 12 54 29 31

David Wansink

‘Het beste uit mensen halen, dat vind ik het mooiste wat er is. Zodat zij zich met al hun kwaliteiten en veel plezier inzetten om de gezamenlijk vastgestelde doelstelling te behalen: de samenleving minder afhankelijk maken van de auto!’

Resourcemanager mobiliteit
d.wansink@mobycon.nl
(06) 10 16 57 16

Eelco Bos

‘Complexe mobiliteitsvraagstukken vind ik uitdagend. Tijdens mijn opleidingen Verkeerskunde en Culturele Geografie heb ik geleerd deze vraagstukken met vakinhoudelijke kennis en met oog voor de omgeving op te lossen.’

Adviseur mobiliteit
e.bos@mobycon.nl
(06) 532 585 92

Erik Wahle

‘Goede adviezen gaan gepaard met gedegen onderzoeken. Elk onderzoek voer ik uit als maatwerk voor de klant. Zo speel ik in op elke specifieke wens. De onderzoeksresultaten gebruik ik vervolgens voor bruikbare en concrete adviezen.’

Resourcemanager onderzoek
e.wahle@mobycon.nl
(06) 333 056 53

Eveline de Jong

‘Mobiliteitsvraagstukken over infrastructuur, parkeren en onderzoek bekijk ik vanuit meerdere perspectieven. Op een oplossingsgerichte, analytische en creatieve manier zoek ik naar de beste oplossing voor alle betrokken partijen.’

Adviseur mobiliteit
e.dejong@mobycon.nl
(06) 243 591 65

 

Giorgia Berrevoets

‘Goede grafische ontwerpen vertellen een verhaal en komen overeen met het doel van een idee of product. In mijn werk zoek ik altijd de ideale mix van creativiteit en functionaliteit. Goed design spreekt voor zich.’

Grafisch ontwerper
g.berrevoets@mobycon.nl
(015) 214 78 99

Hélène van Heijningen

‘Groeiende interactie tussen mens en computer binnen het verkeers- en vervoerssysteem vind ik een fascinerende ontwikkeling. Met oog voor mens én toekomst zoek ik concrete oplossingen voor steeds complexer wordende mobiliteitsvraagstukken.’

Adviseur mobiliteit
h.vanheijningen@mobycon.nl
(06) 333 056 40

Irene Janssens

‘Organiseren en communicatie zijn mijn passie! Het organiseren van conferenties, seminars en zakelijke reizen, nationaal en internationaal, doe ik met veel enthousiasme. Ook de marketing en communicatie van Mobycon zijn bij mij in goede handen.’

Managementassistent
i.janssens@mobycon.nl
(06) 333 056 44

Jan Burger

‘Commercie zit niet alleen in geld, maar ook in het vinden van de juiste oplossing op het juiste moment. Ik ben verantwoordelijk voor de promotie en de ontwikkeling van onze dienstverlening en producten, zoals verkeersbesluiten.nl. De sleutel voor succes? Altijd handelen vanuit de wensen en behoeften van de klant.’

Relatiebeheerder
j.burger@mobycon.nl
(06) 270 530 50

Jason Colbeck

‘Hoe we reizen en hoe we omgaan met onze omgeving, is afhankelijk van hoe dit is ontworpen. Daar waar mensen graag tijd doorbrengen, waar ze reizen als comfortabel en veilig ervaren of waar ze gewoon graag willen verblijven, daar geloof ik in. Geïnspireerd door de Nederlandse aanpak en gecombineerd met mijn ervaring uit het Verenigd Koninkrijk, creëer ik omgevingen waar iedereen kan wandelen, fietsen en ontspannen en een speciale plek krijgt in de harten van mensen.’

Adviseur mobiliteit
j.colbeck@mobycon.nl
(015) 214 78 99

Jeffrey Pot

‘Beslissingen neem je op basis van betrouwbare gegevens. Bij ieder onderzoek zorg ik daarom voor het correct inwinnen van gegevens. Uiterst zorgvuldig verwerk ik deze data tot een bruikbaar eindproduct, in welke vorm dan ook.’

Adviseur onderzoek
j.pot@mobycon.nl
(06) 333 056 46

Johan Diepens

‘Mobiliteit is een eerste levensbehoefte. Door mobiliteit optimaal in te richten en te organiseren geeft Mobycon een boost aan de kwaliteit van onze samenleving. De mogelijkheid om te participeren in de samenleving in een goede mix van gezondheid, economie, sociale cohesie, ruimtelijke ordening en milieu.’

Oprichter en directeur
j.diepens@mobycon.nl
(06) 333 056 39

Johan Eggink

‘Mobiliteit is interessant, een combinatie van alle vervoerswijzen en broodnodig. Mijn passie ligt in het zo goed mogelijk functioneren van dit totale mobiliteitssysteem in de steeds drukker wordende maatschappij. Door verschillende onderzoeken uit te voeren en de opdrachtgevers te adviseren, draag ik een steentje bij aan een betere bereikbaarheid.’

Adviseur mobiliteit
j.eggink@mobycon.nl
(06) 12 61 61 94

Lennart Nout

‘Het samenspel van verschillende modaliteiten in steden intrigeert me. Ik ben altijd op zoek naar de beste oplossing voor de stad en haar inwoners, met een beetje extra aandacht voor de fiets. Mijn internationale ervaring komt daarbij goed van pas. In Nederland en daarbuiten geef ik workshops over het ontwikkelen van een fietscultuur, strategische netwerkplanning, straatontwerp en het ontwerpen van kruispunten.’

Strategisch adviseur mobiliteit
l.nout@mobycon.nl
(06) 393 422 65

Mandy Bufus

‘Aspecten aan elkaar koppelen om zo tot het beste eindresultaat te komen is waar mijn passie ligt. Ik ga geen uitdaging uit de weg. Marketing is mijn specialiteit.’
Business developer
(073) 523 10 65

Marijn Diepens

‘Naast dat ik camera’s installeer voor de uitvoering van onderzoek, maak ik ook video’s. Projecten waar wij advies over geven of welke wij hebben uitgevoerd kan ik in beeld verwerken zodat het voor-, tussen- en eindtraject goed is gevisualiseerd. Zowel met een camera in de hand als met een drone door de lucht!’

Adviseur onderzoek
m.diepens@mobycon.nl
(015) 214 78 99

Marjolein Meurs

‘Iedereen is op de een of andere manier wel met mobiliteit bezig of heeft er een mening over. De combinatie mobiliteit en gedrag vind ik ontzettend interessant. Hoe bewust zijn mensen eigenlijk bezig met hun vervoerskeuzes en mogelijke alternatieven? Waarom zitten onze routines zo vast? Waarom is het zo lastig om gedragsverandering te bewerkstelligen? Ik doorgrond mobiliteit door lastige beleidsvragen te vertalen naar een praktische onderzoeksaanpak die resultaten oplevert waar onze opdrachtgevers echt mee verder kunnen.’

Senior adviseur mobiliteit
m.meurs@mobycon.nl
(06) 36 06 55 58

 

Martijn Schutte

‘Mobiliteit is voor mij vervlochten met wonen, werken, verblijven, beleven, bewegen en ervaren. Als ervaren adviseur stedelijke ontwikkeling en mobiliteit wil ik ideeën, mensen, belangen en disciplines verbinden om de wereld steeds een beetje mobieler en leefbaarder te maken. Slim omgaan met ruimte in de stad is een uitdaging waar ik graag aan werk. De behoefte van de mens staat daarbij centraal.’

Senior adviseur mobiliteit
m.schutte@mobycon.nl
(06) 24 78 04 44

Martijn van de Leur

‘Innovatie en slimme mobiliteitsoplossingen fascineren me. Net als ontwikkelingsprocessen met belanghebbenden, inclusief de eindgebruiker. Ik heb jarenlange ervaring met verkeer- en vervoerstudies en werk aan fiets- en verkeersveiligheid, mobiliteitsmanagement en mobiliteitsconcepten.’

Commercieel directeur
m.vandeleur@mobycon.nl
(06) 333 056 51

Matthijs Dekker

‘Verkeer en vervoer is een ontzettend breed onderwerp. Iedereen heeft ermee te maken en iedereen heeft er zijn eigen mening over. Het is daarom belangrijk om met gedegen onderzoek onze oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken zo goed mogelijk te onderbouwen. In de toenemende beschikbaarheid van data zie ik een mooie kans om mobiliteitsvraagstukken nog gerichter op te lossen.’

Adviseur onderzoek
m.dekker@mobycon.nl
(06) 83 48 18 77

Melissa Bruntlett

‘Ik geloof in het vertellen en delen van verhalen over verschillende mobiliteitsoplossingen om een breed publiek te inspireren. Laat hen zien wat er mogelijk is als je onze straten en openbare ruimtes (her)ontwerpt. Ik wil mensen inspireren en plekken creëren waar kinderen kunnen floreren en waar het veilig, eenvoudig en plezierig is om door hun stad of dorp te bewegen.’

Internationaal communicatiespecialist
m.bruntlett@mobycon.com
(06) 12 50 50 63

Michel Felkers

‘Als het op onderzoekswerk aankomt dan kun je het voorbereiden, begeleiden en verwerken gerust aan mij overlaten. Ook als de omvang en complexiteit van de onderzoeken toeneemt, zorg ik altijd voor een goed resultaat.’

Adviseur onderzoek
m.felkers@mobycon.nl
(06) 333 056 38

Monique Hauser

‘Met veel plezier ga ik iedere keer weer naar mijn werk en ben ik benieuwd wat de dag me gaat brengen. Ik kom het best tot mijn recht als ik alle ‘ballen’ in de lucht kan houden en ’s avonds met voldoening mijn computer kan afsluiten. Agendabeheer, klantencontact, collega’s ondersteunen oftewel voor alle (niet) dagelijkse werkzaamheden kun je bij mij terecht. Problemen zijn er dan ook om opgelost te worden!’

Officeassistent
m.hauser@mobycon.nl
(015) 214 78 99

Naomi Leerentveld

‘Als een spin in het web zorg ik dat alles op rolletjes loopt. Ik ondersteun mijn collega’s daar waar nodig, maak afspraken en beheer hun agenda’s. Daarnaast ben ik betrokken bij het personeelsbeleid en verzorg de facturering.’

Officeassistent
n.leerentveld@mobycon.nl
(015) 214 78 99

Otto Cazemier

‘Strategieën wil ik tactisch en praktisch overbrengen. Ik bijt me vooral vast in verkeer- en vervoersprocessen waarbij een verscheidenheid van belangen en belanghebbenden in het geding zijn. Als teamspeler draag ik actief bij aan oplossingen en sta ik open voor ideeën van anderen.’

Strategisch adviseur mobiliteit
o.cazemier@mobycon.nl
(06) 333 056 48

Rik van der Graaf

‘Mobiliteit gaat om mensen, mensen die elke dag weer een keuze maken welke mobiliteit ze gebruiken om van A naar B te komen. De keuze die gemaakt wordt hangt af van vele factoren. Als verkeerskundige onderzoek ik dit gedrag, verplaats ik me in de doelgroep en adviseer ik hoe met maatregelen keuzes kunnen worden beïnvloed.’

Adviseur mobiliteit
r.vandergraaf@mobycon.nl
(06) 33 30 56 55

Rob van Kasteel

‘Onderzoek heeft degelijke gegevens nodig. Als coördinator zorg ik ervoor dat er te allen tijde betrouwbare gegevens worden verzameld in het veld. Alleen of samen met een team veldwerkers. Met de zon of tijdens een regenbui, elk onderzoek begeleid ik in goede banen.’

Coördinator onderzoek
r.vankasteel@mobycon.nl
(06) 363 381 28

 

Robert Möhring

‘Mijn doel is om met mijn ervaring over openbaar vervoer en actieve mobiliteit duurzame mobiliteitsoplossingen te ontwerpen waardoor gemeenten en regio’s minder afhankelijk zijn van de auto. Met deze gedachte wil ik strategieën en ambities van onze klanten vertalen naar praktische maatregelen. Op deze manier worden mobiliteitsoplossingen ontwikkeld en gerealiseerd die rekening houden met de specifieke behoeften van onze klanten én die zorgen voor een duurzame toekomst.’

Adviseur mobiliteit
r.moehring@mobycon.com
(06) 33 30 56 43

Robin Kleine

‘Allerlei ontwikkelingen en innovaties maken dat onze mobiliteit verandert. Deze innovaties variëren van datatoepassingen tot nieuwe manieren van samenwerken. Mijn doel is te zorgen dat deze veranderingen leiden tot duurzame mobiliteit en een prettige leefomgeving voor iedereen.

Mijn strategische blik en brede interesse binnen het vakgebied leiden ertoe dat ik nieuwe onderwerpen snel doorgrond en zo bijdraag aan dit doel.’

Adviseur mobiliteit
r.kleine@mobycon.nl
(06) 243 590 18

Ronald Jorna

‘ICT maakt de transportketen intelligenter en draagt bij aan efficiënter en duurzamer vervoer. Ik onderzoek hoe ICT de veiligheid en het comfort van fietsers kan verhogen en ben een fervent voorstander van slim reizen. Europese samenwerking en kennisdeling zijn daarbij belangrijk. De keuze voor een modaliteit is een afweging tussen tijd, kosten, leefbaarheid en gezondheid.’

Strategisch adviseur mobiliteit
r.jorna@mobycon.nl
(06) 333 056 52

Ruxandra Aelenei

‘Gefascineerd door de complexiteit van onderwerpen die op elkaar inwerken in een stedelijke en regionale omgeving. Daarin zoek ik een goede balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid en geloof dat een duurzame verandering van het mobiliteitssysteem niet alleen mogelijk maar ook noodzakelijk is. Verbeteren van de kwaliteit van ruimte en leefomgeving vormt de basis voor krachtige, duurzame steden en regio’s. Wendbare en flexibele samenwerking tussen verschillende actoren en een transdisciplinaire werkwijze tussen vakgebieden moeten centraal worden gesteld. Dat is de manier waarop ik werk.’

Adviseur mobiliteit
r.aelenei@mobycon.nl
(06) 86 80 66 54

Shelley Bontje

’Neem altijd verscheidende duurzaamheidsaspecten in acht waardoor adviezen bestand zijn voor toekomstige trends en ontwikkelingen. Shelley streeft graag naar het beschikbaar en toegankelijk maken van mobiliteit voor iedereen.’

Adviseur mobiliteit
s.bontje@mobycon.nl
(06) 58 70 04 44

 

Sophie Simon

‘Opgegroeid in een land met het hoogste autobezit per persoon binnen de EU, wil ik eraan bijdragen om steden minder auto-afhankelijk te maken. De focus op duurzamere en efficiëntere mobiliteitsoplossingen is voor iedereen een win-winsituatie.’

Adviseur mobiliteit
s.simon@mobycon.com
(06) 12 51 05 82

Stephen Kurz

‘Hoewel we sterk beïnvloed worden door onze omgeving, kan een effectief stadsontwerp ons helpen om duurzame, gezonde en veilige keuzes te maken. Niet omdat we ons bewuster zijn van onze keuzes, maar juist omdat we dat niet zijn. Een goed stedenbouwkundig ontwerp maakt de ‘juiste’ keuze gemakkelijk. Om dit te bereiken hecht ik waarde aan buitengewone benaderingen van het verkennen en ontwikkelen van oplossingen voor stedelijke vraagstukken.’

Adviseur mobiliteit
s.kurz@mobycon.nl
(06) 12 29 24 10

Wim van Tilburg

‘Organiseren dat we in Nederland op een prettige, veilige, gezonde en duurzame manier mobiel kunnen zijn én blijven is een opgave waar ik graag aan werk. De verbinding tussen beleidsvelden als openbare ruimte, economie, milieu en mobiliteit gaat nu eenmaal niet vanzelf. De belangen kunnen strijdig zijn en daarvoor oplossingen zoeken is een puzzel waar ik graag aan werk, waarbij vooral lopen, fietsen en collectief vervoer de toekomst hebben.’

Strategisch adviseur
w.vantilburg@mobycon.nl
(015) 214 78 99