Over ons

Altijd in beweging
Mobycon is een onafhankelijk adviesbureau voor mobiliteitsvraagstukken. Met een integrale blik kijken we naar elk vraagstuk. We volgen trends, spelen in op de veranderende samenleving en zijn continu in beweging. Telkens leren we nieuwe omgevingen kennen en gaan we met alle partijen in gesprek. Stap voor stap ontstaat een uitvoerbaar en toekomstbestendig plan, passend bij het gebied en de betrokkenen.

Integrale en flexibele benadering
In een multidisciplinair team van verkeerskundigen, stedenbouwkundigen, planologen, economen, bestuurskundigen en sociaalgeografen is Mobycon in staat om een multifunctioneel straatbeeld te creëren. We verrichten steekhoudende onderzoeken en brengen de behoeften van alle betrokkenen in kaart. We delen kennis en zoeken de samenwerking op met onze nationale en internationale partners. Deze integrale en flexibele benadering maakt duurzame oplossingen mogelijk, waarmee de maatschappij vooruit kan.

 

Visie

Wij gaan voor mobiliteit zonder zorgen, want mobiliteit draagt bij aan een goede kwaliteit van leven. Nu en in onze duurzame toekomst.

Iedereen, jong of oud, heeft het recht op een veilige leefomgeving. En het recht om deel te nemen aan de maatschappij zonder (te) afhankelijk te zijn van anderen. In 2030 leven we in een wereld waar iedereen zich duurzaam, veilig en gezond kan bewegen. Daarom geven wij voorrang aan lopen, fietsen, het openbaar vervoer én deelmobiliteit, daarna volgt pas de auto.

Team

Specialistische teams
De consultants van Mobycon beschikken over vakkennis, vaardigheden en een multidisciplinaire blik om processen te begeleiden en aan te sturen. Technische uitgangspunten vertalen we feilloos in een slim doordacht ruimtelijk ontwerp, innovatief mobiliteitsplan, specifiek onderzoek of een advies op maat. We gaan problemen of uitdagingen niet uit de weg en werken in kleine specialistische teams. Vol passie vinden we de beste oplossing.

Alex Roedoe

‘Kennis combineer ik met een strategische, gestructureerde en praktische kijk op verkeer en vervoer. Mijn expertises liggen bij ruimtelijke ordening, verkeer- en vervoerstructuren, het ontwerp van de openbare ruimte en verkeersmanagement.’

Strategisch adviseur mobiliteit
a.roedoe@mobycon.nl

Angela van der Kloof

‘Stimuleren van het gebruik van de fiets is een mooi instrument om bereikbaarheidsdoelstellingen te halen en tegelijkertijd bij te dragen aan gezondheid, participatie en de kwaliteit van de leefomgeving.’

Strategisch adviseur mobiliteit
a.vanderkloof@mobycon.nl

Babet Hendriks

‘Hoe mensen zich iedere dag weer verplaatsen, waarom ze dat doen en hoe we die keuzes kunnen beïnvloeden, houdt mij bezig. Ik laat me inspireren door de ruimte om me heen en werk aan een wereld waar alternatieven voor de auto toegankelijk zijn voor alle mensen.’

Adviseur mobiliteit
b.hendriks@mobycon.nl

Bernhard Ensink

‘Duurzame mobiliteit voor iedereen – daar gaat het mij om. De basis daarvoor is de combinatie en integratie van de subsystemen: lopen, fietsen en openbaar vervoer in één duurzaam mobiliteitssysteem. Dat is absoluut noodzakelijk voor het halen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, met name doel #11: duurzame steden en gemeenschappen. Daar werk ik graag aan, samen met het Mobycon-team en onze opdrachtgevers.’

Strategisch adviseur mobiliteit
b.ensink@mobycon.com

Brett Petzer

‘De moeite en de middelen die nodig zijn om ruimte in de stad te claimen zijn een weerspiegeling van de werkelijke prioriteiten van die stad. Ik streef ernaar dat deze claims gelijk worden getrokken, zodat automobilisten even hard moeten werken om parkeerruimte te behouden als fietsers en voetgangers moeten werken om ruimte te winnen.’

Adviseur mobiliteit
b.petzer@mobycon.com

David Wansink

‘Het beste uit mensen halen, dat vind ik het mooiste wat er is. Zodat zij zich met al hun kwaliteiten en veel plezier inzetten om de gezamenlijk vastgestelde doelstelling te behalen: de samenleving minder afhankelijk maken van de auto!’

Resourcemanager mobiliteit
d.wansink@mobycon.nl

Eelco Bos

‘Complexe mobiliteitsvraagstukken vind ik uitdagend. Tijdens mijn opleidingen Verkeerskunde en Culturele Geografie heb ik geleerd deze vraagstukken met vakinhoudelijke kennis en met oog voor de omgeving op te lossen.’

Adviseur mobiliteit
e.bos@mobycon.nl

Erik Wahle

‘Goede adviezen gaan gepaard met gedegen onderzoeken. Elk onderzoek voer ik uit als maatwerk voor de klant. Zo speel ik in op elke specifieke wens. De onderzoeksresultaten gebruik ik vervolgens voor bruikbare en concrete adviezen.’

Resourcemanager onderzoek
e.wahle@mobycon.nl

Evelien van Beenen

‘De levensloop van mobiliteit is oneindig te noemen mits wij blijven voortbewegen op toekomstige ontwikkelingen. Dat voortbewegen doe ik als verkeerskundige door adviezen te geven waar iedereen baat bij heeft. Het gaat erom dat mensen achter de gemaakte keuze staan om een veilige, prettige en innoverende omgeving waar te kunnen maken. Deze mensgerichte aanpak brengt mobiliteit verder en dat motiveert mij.’

Adviseur mobiliteit
e.vanbeenen@mobycon.nl

Eveline de Jong

‘Mobiliteitsvraagstukken over infrastructuur, parkeren en onderzoek bekijk ik vanuit meerdere perspectieven. Op een oplossingsgerichte, analytische en creatieve manier zoek ik naar de beste oplossing voor alle betrokken partijen.’

Adviseur mobiliteit
e.dejong@mobycon.nl

Evert-Jan Hekman

‘Mobiliteit heeft raakvlakken met verschillende maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid, welzijn en inclusiviteit. Het toepassen en ontwikkelen van verschillende onderzoeksmethodes om het mobiliteitssysteem te bestuderen draagt bij aan een gezonde, duurzame en inclusieve stad. Daarmee aan de slag gaan geeft energie!’

Adviseur mobiliteit
e.hekman@mobycon.nl

Giorgia Berrevoets

‘Goede grafische ontwerpen vertellen een verhaal en komen overeen met het doel van een idee of product. In mijn werk zoek ik altijd de ideale mix van creativiteit en functionaliteit. Goed design spreekt voor zich.’

Grafisch ontwerper
g.berrevoets@mobycon.nl

Ilse Krikken

‘Mijn passie ligt bij het vlotter, veiliger en schoner maken van mobiliteit. Daarnaast vind ik het belangrijk om mensen bewust te maken van hun verkeersgedrag, hierdoor kunnen ingesleten patronen worden doorbroken. Dit biedt ruimte voor nieuwe vormen van mobiliteit, die beter matchen bij de behoeften en ontwikkelingen die er op dit moment in de wereld spelen.’

Adviseur mobiliteit
i.krikken@mobycon.nl

Irene Janssens

‘Organiseren en communicatie zijn mijn passie! Het organiseren van conferenties, seminars en zakelijke reizen, nationaal en internationaal, doe ik met veel enthousiasme. Ook de marketing en communicatie van Mobycon zijn bij mij in goede handen.’

Managementassistent
i.janssens@mobycon.nl

Jan Burger

‘Commercie zit niet alleen in geld, maar ook in het vinden van de juiste oplossing op het juiste moment. Ik ben verantwoordelijk voor de promotie en de ontwikkeling van onze dienstverlening en producten, zoals verkeersbesluiten.nl. De sleutel voor succes? Altijd handelen vanuit de wensen en behoeften van de klant.’

Relatiebeheerder
j.burger@mobycon.nl

Jasper Doeven

‘Het leuke aan mobiliteit is dat het gaat over keuzes; waarom kiest iemand voor een bepaalde vervoerswijze? Met data breng ik de huidige situatie in kaart. Deze informatie wordt gekoppeld aan kwalitatief onderzoek, input van betrokkenen en expertise van collega’s. Zo komen we tot een passend advies, dat er toe leidt dat men minder vaak de auto kiest.’

Adviseur mobiliteit
j.doeven@mobycon.nl

Johan Diepens

‘Mobiliteit is een eerste levensbehoefte. Door mobiliteit optimaal in te richten en te organiseren geeft Mobycon een boost aan de kwaliteit van onze samenleving. De mogelijkheid om te participeren in de samenleving in een goede mix van gezondheid, economie, sociale cohesie, ruimtelijke ordening en milieu.’

Oprichter en directeur
j.diepens@mobycon.nl

Johan Eggink

‘Mobiliteit is interessant, een combinatie van alle vervoerswijzen en broodnodig. Mijn passie ligt in het zo goed mogelijk functioneren van dit totale mobiliteitssysteem in de steeds drukker wordende maatschappij. Door verschillende onderzoeken uit te voeren en de opdrachtgevers te adviseren, draag ik een steentje bij aan een betere bereikbaarheid.’

Adviseur mobiliteit
j.eggink@mobycon.nl

Kristel Bronsvoort

‘In de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem is het van groot belang om te achterhalen wat de beweegredenen van reizigers zijn om voor duurzame mobiliteitsopties te kiezen. Door gedegen onderzoek achterhaal ik dat, waardoor gericht advies kan worden gegeven over hoe reizigers te sturen duurzame keuzes te maken.’

Adviseur mobiliteit
k.bronsvoort@mobycon.nl

Lennart Nout

‘Het samenspel van verschillende modaliteiten in steden intrigeert me. Ik ben altijd op zoek naar de beste oplossing voor de stad en haar inwoners, met een beetje extra aandacht voor de fiets. Mijn internationale ervaring komt daarbij goed van pas. In Nederland en daarbuiten geef ik workshops over het ontwikkelen van een fietscultuur, strategische netwerkplanning, straatontwerp en het ontwerpen van kruispunten.’

Strategisch adviseur mobiliteit
l.nout@mobycon.nl

Lian de Jong

‘Mobiliteit is er voor iedereen, maar iedereen is anders. Daarom zijn alternatieven voor de auto pas succesvol als je het gedrag en de keuzes van de eindgebruiker écht begrijpt en hierop inspeelt. Ik kijk door de bril van de reiziger en werk op deze manier aan duurzame mobiliteitsoplossingen voor iedereen.’

Adviseur mobiliteit
l.dejong@mobycon.nl

Mandy Bufus

 
‘Aspecten aan elkaar koppelen om zo tot het beste eindresultaat te komen is waar mijn passie ligt. Ik ga geen uitdaging uit de weg. Marketing is mijn specialiteit.’
 
Business developer
 

Marc Schenk

‘Mobiliteit is van alledag en van iedereen. Dus iedereen heeft ook wel een mening over hoe het beter moet of anders kan. Ik krijg energie van het zoeken naar die oplossing waar iedereen beter van wordt of blij mee is en tegelijk de wereld een stukje verkeersveiliger, leefbaarder en bereikbaarder maakt. Niet denken in wat niet kan maar denken in kansen en mogelijkheden, dat is mijn motto.’

Strategisch adviseur mobiliteit
m.schenk@mobycon.nl

Marijn Diepens

‘Naast dat ik camera’s installeer voor de uitvoering van onderzoek, maak ik ook video’s. Projecten waar wij advies over geven of welke wij hebben uitgevoerd kan ik in beeld verwerken zodat het voor-, tussen- en eindtraject goed is gevisualiseerd. Zowel met een camera in de hand als met een drone door de lucht!’

Online media
m.diepens@mobycon.nl

Marin Breukelaar

‘De afgelopen jaren zijn onze wegen en fietspaden steeds drukker geworden, met meer en langer wordende files op snelwegen en overvolle fietspaden tot gevolg. Ik vind het belangrijk om me bezig te houden met oplossingen voor deze zichtbare problematiek en zo bij te dragen aan de kwaliteit van welzijn en duurzaamheid in ons land’.

Adviseur mobiliteit
m.breukelaar@mobycon.nl

Marjolein Meurs

‘Iedereen is op de een of andere manier wel met mobiliteit bezig of heeft er een mening over. De combinatie mobiliteit en gedrag vind ik ontzettend interessant. Hoe bewust zijn mensen eigenlijk bezig met hun vervoerskeuzes en mogelijke alternatieven? Waarom zitten onze routines zo vast? Waarom is het zo lastig om gedragsverandering te bewerkstelligen? Ik doorgrond mobiliteit door lastige beleidsvragen te vertalen naar een praktische onderzoeksaanpak die resultaten oplevert waar onze opdrachtgevers echt mee verder kunnen.’

Senior adviseur mobiliteit
m.meurs@mobycon.nl

Martijn van de Leur

‘Ik droom van het hebben van impact. Impact op het schitterende bedrijf Mobycon, het bedrijf waar ik al bijna 20 jaar werk en waar mijn hart ligt. Impact op het waarmaken van de dromen van de mensen waar ik mee én voor werk. Impact op een duurzaam en veilig mobiliteitssysteem dat ook nog eens écht inclusief denkt en werkt.’

Commercieel directeur
m.vandeleur@mobycon.nl

Matthijs Dekker

‘Verkeer en vervoer is een ontzettend breed onderwerp. Iedereen heeft ermee te maken en iedereen heeft er zijn eigen mening over. Het is daarom belangrijk om met gedegen onderzoek onze oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken zo goed mogelijk te onderbouwen. In de toenemende beschikbaarheid van data zie ik een mooie kans om mobiliteitsvraagstukken nog gerichter op te lossen.’

Adviseur onderzoek
m.dekker@mobycon.nl

Melissa Bruntlett

‘Ik geloof in het vertellen en delen van verhalen over verschillende mobiliteitsoplossingen om een breed publiek te inspireren. Laat hen zien wat er mogelijk is als je onze straten en openbare ruimtes (her)ontwerpt. Ik wil mensen inspireren en plekken creëren waar kinderen kunnen floreren en waar het veilig, eenvoudig en plezierig is om door hun stad of dorp te bewegen.’

Internationaal communicatiespecialist
m.bruntlett@mobycon.com

Mirjam de Bok

‘De invloed van mobiliteit op onze samenleving is ontzettend groot. Ik vind dat niet het blik maar de mens centraal moet staan wanneer we ons bezig houden met de inrichting van openbare ruimte en vormgeving van mobiliteitsbeleid. Daarom streef ik ernaar om mobiliteitsvraagstukken integraal te benaderen én oog te houden voor de menselijke factor. Zo komen we tot een samenleving die minder afhankelijk is van de auto.’

Adviseur mobiliteit
m.debok@mobycon.nl

Moniek Jansen

‘Het privégebruik van auto’s domineert nog altijd het straatbeeld. Deze individualistische en milieuonvriendelijke vorm van mobiliteit sluit steeds minder aan op onze duurzame, maatschappelijke en bereikbaarheidsdoelen. Binnen Mobycon werk ik aan het stimuleren van de fiets en andere slimme, innovatieve mobiliteitsoplossingen die de leefbaarheid van een gebied vergroten.’

Adviseur mobiliteit
m.jansen@mobycon.nl

Monique Hauser

‘Met veel plezier ga ik iedere keer weer naar mijn werk en ben ik benieuwd wat de dag me gaat brengen. Ik kom het best tot mijn recht als ik alle ‘ballen’ in de lucht kan houden en ’s avonds met voldoening mijn computer kan afsluiten. Agendabeheer, klantencontact, collega’s ondersteunen oftewel voor alle (niet) dagelijkse werkzaamheden kun je bij mij terecht. Problemen zijn er dan ook om opgelost te worden!’

Officeassistent
m.hauser@mobycon.nl

Naomi Leerentveld

‘Als een spin in het web zorg ik dat alles op rolletjes loopt. Ik ondersteun mijn collega’s daar waar nodig, maak afspraken en beheer hun agenda’s. Daarnaast ben ik betrokken bij het personeelsbeleid en verzorg de facturering.’

Officeassistent
n.leerentveld@mobycon.nl

Otto Cazemier

‘Strategieën wil ik tactisch en praktisch overbrengen. Ik bijt me vooral vast in verkeer- en vervoersprocessen waarbij een verscheidenheid van belangen en belanghebbenden in het geding zijn. Als teamspeler draag ik actief bij aan oplossingen en sta ik open voor ideeën van anderen.’

Strategisch adviseur mobiliteit
o.cazemier@mobycon.nl

René Hogerheijde

‘Het werkveld van mobiliteit is voortdurend in beweging; nieuwe ontwikkelingen en technologie in een veranderende samenleving. Het blijft uitdagend om in deze complexe context opdrachtgevers te adviseren. Dat is wat me boeit.’

Strategisch adviseur
info@mobycon.nl

Rik van der Graaf

‘Mobiliteit gaat om mensen, mensen die elke dag weer een keuze maken welke mobiliteit ze gebruiken om van A naar B te komen. De keuze die gemaakt wordt hangt af van vele factoren. Als verkeerskundige onderzoek ik dit gedrag, verplaats ik me in de doelgroep en adviseer ik hoe met maatregelen keuzes kunnen worden beïnvloed.’

Adviseur mobiliteit
r.vandergraaf@mobycon.nl

Rob van Kasteel

‘Onderzoek heeft degelijke gegevens nodig. Als coördinator zorg ik ervoor dat er te allen tijde betrouwbare gegevens worden verzameld in het veld. Alleen of samen met een team veldwerkers. Met de zon of tijdens een regenbui, elk onderzoek begeleid ik in goede banen.’

Coördinator onderzoek
r.vankasteel@mobycon.nl

Robin Kleine

‘Allerlei ontwikkelingen en innovaties maken dat onze mobiliteit verandert. Deze innovaties variëren van datatoepassingen tot nieuwe manieren van samenwerken. Mijn doel is te zorgen dat deze veranderingen leiden tot duurzame mobiliteit en een prettige leefomgeving voor iedereen.

Mijn strategische blik en brede interesse binnen het vakgebied leiden ertoe dat ik nieuwe onderwerpen snel doorgrond en zo bijdraag aan dit doel.’

Adviseur mobiliteit
r.kleine@mobycon.nl

Robin van der Griend

‘Ik heb een passie voor mobiliteit in een stedelijke context en ben bij het ontwerpen altijd op zoek naar een goede balans tussen stromen en verblijven. Met mijn ervaring vanuit verschillende landen draag ik graag bij aan duurzamere steden, vooral door lopen en fietsen aantrekkelijker te maken’.

Senior adviseur mobiliteit
r.vandergriend@mobycon.com

Robjan Schmidt

‘Ik geloof dat gezonde mensen gelukkige mensen zijn. Daarom wil ik bijdragen aan een omgeving die actieve vervoersmodaliteiten faciliteert en daardoor minder auto-afhankelijk is. Zo kunnen we werken aan een toekomst die een hogere kwaliteit van leven biedt.’

Adviseur mobiliteit
r.schmidt@mobycon.com

Ronald Jorna

‘ICT maakt de transportketen intelligenter en draagt bij aan efficiënter en duurzamer vervoer. Ik onderzoek hoe ICT de veiligheid en het comfort van fietsers kan verhogen en ben een fervent voorstander van slim reizen. Europese samenwerking en kennisdeling zijn daarbij belangrijk. De keuze voor een modaliteit is een afweging tussen tijd, kosten, leefbaarheid en gezondheid.’

Strategisch adviseur mobiliteit
r.jorna@mobycon.nl

Ryan Jacobson

‘Als stedenbouwkundig ontwerper ben ik geïnteresseerd in hoe mensen zich bewegen tussen de verschillende ordeningen van straten, gebouwen en open ruimtes. Elke stad en gemeente biedt een unieke kans om de verbindingen tussen mensen en hun bestemmingen te verbeteren. Mijn rol is om dat potentieel te ontsluiten door de mogelijkheden voor elke context te analyseren en te illustreren.’

Senior stedenbouwkundig ontwerper/planner
r.jacobson@mobycon.com

Stephen Kurz

‘Hoewel we sterk beïnvloed worden door onze omgeving, kan een effectief stadsontwerp ons helpen om duurzame, gezonde en veilige keuzes te maken. Niet omdat we ons bewuster zijn van onze keuzes, maar juist omdat we dat niet zijn. Een goed stedenbouwkundig ontwerp maakt de ‘juiste’ keuze gemakkelijk. Om dit te bereiken hecht ik waarde aan buitengewone benaderingen van het verkennen en ontwikkelen van oplossingen voor stedelijke vraagstukken.’

Adviseur mobiliteit
s.kurz@mobycon.nl

Veronique Rietman

‘Mobiliteit is onlosmakelijk verbonden met gedrag. In de transitie naar een duurzaam mobiliteitssyteem draait het niet (alleen) om het ontwikkelen van slimme en innovatieve mobiliteitsoplossingen, maar vooral om het realiseren van een gedragsverandering, al dan niet met deze innovatieve oplossingen. Hier zet ik me voor in bij Mobycon.’

Adviseur mobiliteit
v.rietman@mobycon.nl

Wim van Tilburg

‘Organiseren dat we in Nederland op een prettige, veilige, gezonde en duurzame manier mobiel kunnen zijn én blijven is een opgave waar ik graag aan werk. De verbinding tussen beleidsvelden als openbare ruimte, economie, milieu en mobiliteit gaat nu eenmaal niet vanzelf. De belangen kunnen strijdig zijn en daarvoor oplossingen zoeken is een puzzel waar ik graag aan werk, waarbij vooral lopen, fietsen en collectief vervoer de toekomst hebben.’

Strategisch adviseur mobiliteit
w.vantilburg@mobycon.nl