Over ons

Altijd in beweging
Mobycon is een onafhankelijk adviesbureau voor mobiliteitsvraagstukken. Met een integrale blik kijken we naar elk vraagstuk. We volgen trends, spelen in op de veranderende samenleving en zijn continu in beweging. Telkens leren we nieuwe omgevingen kennen en gaan we met alle partijen in gesprek. Stap voor stap ontstaat een uitvoerbaar en toekomstbestendig plan, passend bij het gebied en de betrokkenen.

Integrale en flexibele benadering
In een multidisciplinair team van verkeerskundigen, stedenbouwkundigen, planologen, economen, bestuurskundigen en sociaalgeografen is Mobycon in staat om een multifunctioneel straatbeeld te creëren. We verrichten steekhoudende onderzoeken en brengen de behoeften van alle betrokkenen in kaart. We delen kennis en zoeken de samenwerking op met onze nationale en internationale partners. Deze integrale en flexibele benadering maakt duurzame oplossingen mogelijk, waarmee de maatschappij vooruit kan.

 

Visie

Alternatieven wanneer mogelijk
Mobycon wil de samenleving minder afhankelijk van de auto maken. Als auto’s een minder dominante plek innemen, ontstaat er meer ruimte voor alternatieve vervoersmiddelen, aangenaam verblijven en natuur. Slim leven en slim reizen, daar zetten we op in. We kijken daarbij goed naar de reis van deur tot deur en naar het gedrag en de behoeften van reizigers. Op het moment dat iedereen denkt: ‘de auto wanneer nodig, alternatieven waar mogelijk’, is de missie van Mobycon geslaagd.

Team

Specialistische teams
De consultants van Mobycon beschikken over vakkennis, vaardigheden en een multidisciplinaire blik om processen te begeleiden en aan te sturen. Technische uitgangspunten vertalen we feilloos in een slim doordacht ruimtelijk ontwerp, innovatief mobiliteitsplan, specifiek onderzoek of een advies op maat. We gaan problemen of uitdagingen niet uit de weg en werken in kleine specialistische teams. Vol passie vinden we de beste oplossing.

Alex Roedoe

‘Kennis combineer ik met een strategische, gestructureerde en praktische kijk op verkeer en vervoer. Mijn expertises liggen bij ruimtelijke ordening, verkeer- en vervoerstructuren, het ontwerp van de openbare ruimte en verkeersmanagement.’

Senior adviseur
a.roedoe@mobycon.nl
(06) 333 056 57

Angela van der Kloof

‘Stimuleren van het gebruik van de fiets is een mooi instrument om bereikbaarheidsdoelstellingen te halen en tegelijkertijd bij te dragen aan gezondheid, participatie en de kwaliteit van de leefomgeving.’

Senior adviseur duurzame mobiliteit, fietseducatie & -gedrag
a.vanderkloof@mobycon.nl
(06) 333 056 28

Babet Hendriks

‘Hoe mensen zich iedere dag weer verplaatsen, waarom ze dat doen en hoe we die keuzes kunnen beïnvloeden, houdt mij bezig. Ik laat me inspireren door de ruimte om me heen en werk aan een wereld waar alternatieven voor de auto toegankelijk zijn voor alle mensen.’

Adviseur mobiliteit
b.hendriks@mobycon.nl
(06) 287 067 22

Bernhard Ensink

‘Duurzame mobiliteit voor iedereen – daar gaat het mij om. De basis daarvoor is de combinatie en integratie van de subsystemen: lopen, fietsen en openbaar vervoer in één duurzaam mobiliteitssysteem. Dat is absoluut noodzakelijk voor het halen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, met name doel #11: duurzame steden en gemeenschappen. Daar werk ik graag aan, samen met het Mobycon-team en onze opdrachtgevers.’

Strategisch adviseur
b.ensink@mobycon.com
(06) 12 54 29 31

Daan van Rooij

‘Als afstudeerstage bij Mobycon onderzoek ik kleinschalige mobiliteithubs. Hoewel deze worden gezien als een effectieve manier om mensen aan de deelmobiliteit te krijgen, is hier vrijwel geen onderzoek naar gedaan. Mijn onderzoek spitst zich toe op het identificeren van een hub die mensen willen gebruiken en de effecten die de hub heeft op hun reisgedrag.’

Afstudeerstagiair
d.vanrooij@mobycon.nl
(015) 214 78 99

David Wansink

‘Het beste uit mensen halen, dat vind ik het mooiste wat er is. Zodat zij zich met al hun kwaliteiten en veel plezier inzetten om de gezamenlijk vastgestelde doelstelling te behalen: de samenleving minder afhankelijk maken van de auto!’

Resourcemanager
d.wansink@mobycon.nl
(06) 10 16 57 16

Dick van Veen

‘Samen met alle belanghebbenden komen goede ontwerpen van straten en pleinen tot stand. Behalve verkeersveilig moet een leefomgeving ook aantrekkelijk zijn. Mijn oplossingen bieden een evenwicht tussen alle gebruikers, niet alleen automobilisten maar ook fietsers en wandelaars, bewoners en ondernemers, ouderen en jongeren. Het zijn openbare ruimten voor iedereen!’

Senior adviseur verkeer & ruimte
d.vanveen@mobycon.nl
(06) 333 056 32

Eelco Bos

‘Complexe mobiliteitsvraagstukken vind ik uitdagend. Tijdens mijn opleidingen Verkeerskunde en Culturele Geografie heb ik geleerd deze vraagstukken met vakinhoudelijke kennis en met oog voor de omgeving op te lossen.’

Adviseur mobiliteit
e.bos@mobycon.nl
(06) 532 585 92

Erik Wahle

‘Goede adviezen gaan gepaard met gedegen onderzoeken. Elk onderzoek voer ik uit als maatwerk voor de klant. Zo speel ik in op elke specifieke wens. De onderzoeksresultaten gebruik ik vervolgens voor bruikbare en concrete adviezen.’

Resourcemanager onderzoek
e.wahle@mobycon.nl
(06) 333 056 53

Eveline de Jong

‘Mobiliteitsvraagstukken over infrastructuur, parkeren en onderzoek bekijk ik vanuit meerdere perspectieven. Op een oplossingsgerichte, analytische en creatieve manier zoek ik naar de beste oplossing voor alle betrokken partijen.’

Adviseur mobiliteit
e.dejong@mobycon.nl
(06) 243 591 65

 

Fabio Neijts

Specifieke mobiliteitsvraagstukken vragen om passende en slimme oplossingen. Mijn passie is om op een creatieve manier de juiste oplossingen te vinden voor de gebruiker en de omgeving. Om dit doel te bereiken zet ik duurzame vervoersmiddelen centraal.

Stagiair
f.neijts@mobycon.nl
(073) 523 10 65

Giorgia Berrevoets

‘Goede grafische ontwerpen vertellen een verhaal en komen overeen met het doel van een idee of product. In mijn werk zoek ik altijd de ideale mix van creativiteit en functionaliteit. Goed design spreekt voor zich.’

Grafisch ontwerper
g.berrevoets@mobycon.nl
(015) 214 78 99

Hélène van Heijningen

‘Groeiende interactie tussen mens en computer binnen het verkeers- en vervoerssysteem vind ik een fascinerende ontwikkeling. Met oog voor mens én toekomst zoek ik concrete oplossingen voor steeds complexer wordende mobiliteitsvraagstukken.’

Adviseur transport en mobiliteit
h.vanheijningen@mobycon.nl
(06) 333 056 40

Irene Janssens

‘Organiseren en communicatie zijn mijn passie! Het organiseren van conferenties, seminars en zakelijke reizen, nationaal en internationaal, doe ik met veel enthousiasme. Ook de marketing en communicatie van Mobycon zijn bij mij in goede handen.’

Project- en persoonlijke assistent
i.janssens@mobycon.nl
(06) 333 056 44

Jan Burger

‘Commercie zit niet alleen in geld, maar ook in het vinden van de juiste oplossing op het juiste moment. Ik ben verantwoordelijk voor de promotie en de ontwikkeling van onze dienstverlening en producten, zoals verkeersbesluiten.nl. De sleutel voor succes? Altijd handelen vanuit de wensen en behoeften van de klant.’

Relatiebeheerder
j.burger@mobycon.nl
(06) 270 530 50

Jason Colbeck

‘Hoe we reizen en hoe we omgaan met onze omgeving, is afhankelijk van hoe dit is ontworpen. Daar waar mensen graag tijd doorbrengen, waar ze reizen als comfortabel en veilig ervaren of waar ze gewoon graag willen verblijven, daar geloof ik in. Geïnspireerd door de Nederlandse aanpak en gecombineerd met mijn ervaring uit het Verenigd Koninkrijk, creëer ik omgevingen waar iedereen kan wandelen, fietsen en ontspannen en een speciale plek krijgt in de harten van mensen.’

Adviseur stedenbouw & mobiliteit
j.colbeck@mobycon.nl
(015) 214 78 99

Jeffrey Pot

‘Beslissingen neem je op basis van betrouwbare gegevens. Bij ieder onderzoek zorg ik daarom voor het correct inwinnen van gegevens. Uiterst zorgvuldig verwerk ik deze data tot een bruikbaar eindproduct, in welke vorm dan ook.’

Medewerker onderzoek
j.pot@mobycon.nl
(06) 333 056 46

Johan Diepens

‘Mobiliteit is een eerste levensbehoefte. Door mobiliteit optimaal in te richten en te organiseren geeft Mobycon een boost aan de kwaliteit van onze samenleving. De mogelijkheid om te participeren in de samenleving in een goede mix van gezondheid, economie, sociale cohesie, ruimtelijke ordening en milieu.’

Oprichter en directeur
j.diepens@mobycon.nl
(06) 333 056 39

Jules Kaiser

‘Het wordt steeds normaler om te delen in plaats van te bezitten. Om delen ook in mobiliteit een succes te maken is het belangrijk dat hiervoor een goedwerkend systeem aanwezig is. Het realiseren van dit soort systemen en andere duurzame manieren van voortbewegen met verschillende stakeholders maakt mij enthousiast!’

Junior adviseur mobiliteit
j.kaiser@mobycon.nl
(015) 214 78 99

Lennart Nout

‘Het samenspel van verschillende modaliteiten in steden intrigeert me. Ik ben altijd op zoek naar de beste oplossing voor de stad en haar inwoners, met een beetje extra aandacht voor de fiets. Mijn internationale ervaring komt daarbij goed van pas. In Nederland en daarbuiten geef ik workshops over het ontwikkelen van een fietscultuur, strategische netwerkplanning, straatontwerp en het ontwerpen van kruispunten.’

Senior adviseur stedelijke mobiliteit
l.nout@mobycon.nl
(06) 393 422 65

Lisanne Vinke

‘De minor-stage die ik bij Mobycon loop, zie ik als een goede manier om te ondervinden welke verschillende werkzaamheden plaatsvinden in dit werkveld. Daarnaast is dit een mooie gelegenheid om mij te oriënteren op de verschillende richtingen en werkzaamheden binnen dit werkgebied. Ik vind het fijn om bij Mobycon aan de slag te zijn en hoop hier een heleboel te leren!’

Stagiaire
l.vinke@mobycon.nl
(038) 422 57 80

Lucas van Leeuwen

‘Meten is weten! Een cliché waar ik me dagelijks met veel plezier mee bezighoudt. Het coördineren van onderzoeken, het ophalen en verzamelen van waardevolle data. Hulpmiddelen om juiste beslissingen te kunnen nemen om de mobiliteit en veiligheid van verkeersstromen te verbeteren.’

Medewerker onderzoek
l.vanleeuwen@mobycon.nl
(06) 333 056 42

 

Marijn Diepens

Medewerker onderzoek
m.diepens@mobycon.nl
(015) 214 78 99

Martijn Schutte

‘Mobiliteit is voor mij vervlochten met wonen, werken, verblijven, beleven, bewegen en ervaren. Als ervaren adviseur stedelijke ontwikkeling en mobiliteit wil ik ideeën, mensen, belangen en disciplines verbinden om de wereld steeds een beetje mobieler en leefbaarder te maken. Slim omgaan met ruimte in de stad is een uitdaging waar ik graag aan werk. De behoefte van de mens staat daarbij centraal.’

Senior adviseur & projectleider mobiliteit
m.schutte@mobycon.nl
(06) 24 78 04 44

Martijn van de Leur

‘Innovatie en slimme mobiliteitsoplossingen fascineren me. Net als ontwikkelingsprocessen met belanghebbenden, inclusief de eindgebruiker. Ik heb jarenlange ervaring met verkeer- en vervoerstudies en werk aan fiets- en verkeersveiligheid, mobiliteitsmanagement en mobiliteitsconcepten.’

Commercieel directeur
m.vandeleur@mobycon.nl
(06) 333 056 51

Matthijs Dekker

‘Verkeer en vervoer is een ontzettend breed onderwerp. Iedereen heeft ermee te maken en iedereen heeft er zijn eigen mening over. Het is daarom belangrijk om met gedegen onderzoek onze oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken zo goed mogelijk te onderbouwen. In de toenemende beschikbaarheid van data zie ik een mooie kans om mobiliteitsvraagstukken nog gerichter op te lossen.’

Junior adviseur
m.dekker@mobycon.nl
(06) 83 48 18 77

Michel Felkers

‘Als het op onderzoekswerk aankomt dan kun je het voorbereiden, begeleiden en verwerken gerust aan mij overlaten. Ook als de omvang en complexiteit van de onderzoeken toeneemt, zorg ik altijd voor een goed resultaat.’

Coördinator onderzoek
m.felkers@mobycon.nl
(06) 333 056 38

Monique Hauser

‘Met veel plezier ga ik iedere keer weer naar mijn werk en ben ik benieuwd wat de dag me gaat brengen. Ik kom het best tot mijn recht als ik alle ‘ballen’ in de lucht kan houden en ’s avonds met voldoening mijn computer kan afsluiten. Agendabeheer, klantencontact, collega’s ondersteunen oftewel voor alle (niet) dagelijkse werkzaamheden kun je bij mij terecht. Problemen zijn er dan ook om opgelost te worden!’

Secretaresse
m.hauser@mobycon.nl
(015) 214 78 99

Naomi Leerentveld

‘Als een spin in het web zorg ik dat alles op rolletjes loopt. Ik ondersteun mijn collega’s daar waar nodig, maak afspraken en beheer hun agenda’s. Daarnaast ben ik betrokken bij het personeelsbeleid en verzorg de facturering.’

Secretaresse
n.leerentveld@mobycon.nl
(015) 214 78 99

Otto Cazemier

‘Strategieën wil ik tactisch en praktisch overbrengen. Ik bijt me vooral vast in verkeer- en vervoersprocessen waarbij een verscheidenheid van belangen en belanghebbenden in het geding zijn. Als teamspeler draag ik actief bij aan oplossingen en sta ik open voor ideeën van anderen.’

Senior adviseur
o.cazemier@mobycon.nl
(06) 333 056 48

Rik van der Graaf

‘Mobiliteit gaat om mensen, mensen die elke dag weer een keuze maken welke mobiliteit ze gebruiken om van A naar B te komen. De keuze die gemaakt wordt hangt af van vele factoren. Als verkeerskundige onderzoek ik dit gedrag, verplaats ik me in de doelgroep en adviseer ik hoe met maatregelen keuzes kunnen worden beïnvloed.’

Adviseur mobiliteit
r.vandergraaf@mobycon.nl
(06) 33 30 56 55

Robin Kleine

‘Allerlei ontwikkelingen en innovaties maken dat onze mobiliteit verandert. Deze innovaties variëren van datatoepassingen tot nieuwe manieren van samenwerken. Mijn doel is te zorgen dat deze veranderingen leiden tot duurzame mobiliteit en een prettige leefomgeving voor iedereen.

Mijn strategische blik en brede interesse binnen het vakgebied leiden ertoe dat ik nieuwe onderwerpen snel doorgrond en zo bijdraag aan dit doel.’

Adviseur mobiliteit
r.kleine@mobycon.nl
(06) 243 590 18

Ronald Jorna

‘ICT maakt de transportketen intelligenter en draagt bij aan efficiënter en duurzamer vervoer. Ik onderzoek hoe ICT de veiligheid en het comfort van fietsers kan verhogen en ben een fervent voorstander van slim reizen. Europese samenwerking en kennisdeling zijn daarbij belangrijk. De keuze voor een modaliteit is een afweging tussen tijd, kosten, leefbaarheid en gezondheid.’

Senior adviseur ICT & goederenvervoer
r.jorna@mobycon.nl
(06) 333 056 52

Rowan van de Klippe

‘De fiets is voor mij het vervoersmiddel voor korte afstanden en is in combinatie met de trein het alternatief voor de auto bij langere afstanden. Zo draag ik bij aan een gezonde, schone en leefbare omgeving en dat zit ook verweven in mijn afstudeeronderzoek: combinatie fiets-trein onder studenten van/naar de onderwijsinstelling.’

Stagiair
r.vandeklippe@mobycon.nl
(038) 422 57 80

Sean Poot

Leefbaarheid van gebieden kunnen we bewaren en verbeteren door op innovatieve manieren om te gaan met beschikbare ruimte. Dit vraagt om slimme overheden die anticiperen op de behoeftes van een veranderende maatschappij. Vanuit mijn opleiding bestuurs- & organisatiewetenschap heb ik al onderzoek mogen doen naar mobiliteit in de duurzame stadstaat Singapore. Met een bestuurskundige blik kijk ik naar publieke innovaties, organisatieprocessen en communicatiewijzen om mobiliteit te verbeteren.

Junior adviseur
s.poot@mobycon.nl
(038) 422 57 80

Shelley Bontje

’Neem altijd verscheidende duurzaamheidsaspecten in acht waardoor adviezen bestand zijn voor toekomstige trends en ontwikkelingen. Shelley streeft graag naar het beschikbaar en toegankelijk maken van mobiliteit voor iedereen.’

Junior adviseur mobiliteit
s.bontje@mobycon.nl
(06) 58 70 04 44

 

Stephen Kurz

‘Hoewel we sterk beïnvloed worden door onze omgeving, kan een effectief stadsontwerp ons helpen om duurzame, gezonde en veilige keuzes te maken. Niet omdat we ons bewuster zijn van onze keuzes, maar juist omdat we dat niet zijn. Een goed stedenbouwkundig ontwerp maakt de ‘juiste’ keuze gemakkelijk. Om dit te bereiken hecht ik waarde aan buitengewone benaderingen van het verkennen en ontwikkelen van oplossingen voor stedelijke vraagstukken.’

Adviseur stedelijke mobiliteit
s.kurz@mobycon.nl
(06) 12 29 24 10