Verkeersbesluiten.nl helpt gemeente Rotterdam

De dienst die maximaal ontzorgt

De opdracht

Ook dit jaar heeft gemeente Rotterdam voor verkeersbesluiten.nl gekozen om te helpen met het nemen van besluiten. Voor Rotterdam verzorgen wij sinds 2021 de verkeersbesluiten. We stellen de besluiten op en controleren de bijbehorende bebordingsplannen. We nemen daarmee een belangrijk deel van de administratieve werkzaamheden voor hen uit handen.

De situatie voor Verkeersbesluiten.nl

Voorheen werkte de gemeente met twee juristen die zich bezighielden met de verkeersbesluiten. Maar dit veranderde: er ging één jurist weg en door de situatie rondom corona kwamen er steeds meer verkeersmeldingen binnen. Er was gewoonweg niet genoeg tijd meer voor de verkeersbesluiten.

De huidige situatie

Daarom heeft Rotterdam de ondersteuning ingeroepen van Verkeersbesluiten.nl. Rissan Slaghek, gebiedscoördinator gemeente Rotterdam, vertelt dat verkeersbesluiten hierdoor meer een dienst is geworden dan een verplicht proces. De zorg voor het opstellen van verkeersbesluiten wordt nu uit handen genomen door Verkeersbesluiten.nl. Dat gebeurt zorgvuldig en professioneel: ‘Er is een duidelijk overzicht van alle verkeersbesluiten. Dit proces loopt goed. Ook als er een besluit met spoed moet dan wordt dit ook snel opgepakt.’

‘Het is gemakkelijk: je dient je aanvraag in en een week later heb je een verkeersbesluit!’

De samenwerking

De gebiedscoördinatoren van de gemeente zijn unaniem positief. Dit komt vooral door de heldere communicatie en omdat er snel antwoord wordt gegeven op vragen of knelpunten. Alle verkeersbesluiten worden bijgehouden in een portal, waardoor iedereen direct een duidelijk overzicht heeft.

 ‘Alle gebiedsgebiedscoördinatoren van de gemeente zijn positief over de diensten van Verkeersbesluiten.nl’

Blij te horen dat wij gemeente Rotterdam hebben geholpen met onze dienst verkeersbesluiten. Dat is namelijk precies ons doel: máximaal ontzorgen op een efficiënte en professionele manier!

Eelco Bos

Adviseur mobiliteit

‘Complexe mobiliteitsvraagstukken vind ik uitdagend. Tijdens mijn opleidingen Verkeerskunde en Culturele Geografie heb ik geleerd deze vraagstukken met vakinhoudelijke kennis en met oog voor de omgeving op te lossen.’