Ruimte & verkeer

Ontwerpen met leefbaarheid en mobiliteit in balans

Een inclusieve, veilige en gezonde leefomgeving waarin de mens centraal staat. Daar dragen we met onze ontwerpen van de openbare ruimte aan bij. We helpen gemeenten deze leefomgeving te creëren, de verkeersveiligheid te verbeteren en tegelijkertijd de ruimte voor mobiliteit optimaal te benutten.


Samen met onze opdrachtgevers én met omwonenden en andere stakeholders maken we een ontwerp van de openbare ruimte. We creëren bijvoorbeeld meer ruimte voor langzaam verkeer, verbeteren de verkeersveiligheid of denken mee over het toepassen van een GOW30.

We werken het ontwerp uit in makkelijk te begrijpen en visueel aantrekkelijke bovenaanzichten en dwarsdoorsneden. Daarnaast maken we ook 3D-visualisaties.

Benieuwd naar meer voorbeelden? Bekijk ons ontwerpportfolio.

Participatie

Hoe vind je de balans in de openbare ruimte tussen mobiliteit en andere ruimtelijke functies?

Wij geloven in participatie. Daarom werken we met de Mobycon Participatiefabriek, een aanpak waarin wij professionals en burgers op het juiste moment betrekken, met de aandacht die zij verdienen.

Streetsketch

Om ideeën te delen en communicatie helder te houden gebruiken we diverse tools. Streetsketch is er daar één van. Bewoners en ondernemers kunnen hierin zelf een dwarsdoorsnede van een straat maken. Daarin zien ze direct wat de impact is van bepaalde wijzigingen in het straatbeeld.

We hebben Streetsketch al vaak succesvol ingezet tijdens onze ontwerpprocessen om de wensen van alle betrokken partijen in beeld te brengen.

Verkeer in de Stad

Om de balans tussen openbare ruimte en verkeer te bewaren hebben we onze eigen methodiek ontwikkeld: Verkeer in de Stad.

Verkeer in de Stad is een methodiek waarbij je eerst vanuit de gewenste ruimte kwaliteit in kaart brengt en vervolgens de gewenste verkeersafwikkeling en uitgangspunten op beleids-, structuur- en netwerkniveau.

GOW30

Hoe zorgen we dat de weggebruiker een GOW30-weg herkent en zich houdt aan de snelheidslimiet van 30 km/uur? In opdracht van CROW onderzocht Mobycon welke inrichtingskenmerken ‘voorlopig’ het meest voor de hand liggen. Bekijk hier de handreiking.

Uiteraard adviseren wij gemeenten graag over de ontwerpmogelijkheden.

Referenties

Provincie Zeeland

Door dit onderzoek met slimme camera’s werd duidelijk hoeveel landbouwvoertuigen op welke tijden de Zeelandbrug passeerden. De beelden zijn na het onderzoek in een online portal gezet en kan de provincie zelf telrapporten en stroomdiagrammen samenstellen.

Gemeente Groningen

‘Het was fijn dat we tijdens dit creatieve proces samen konden sparren. Ook hielden we elkaar goed op de hoogte. Als gemeente waren we op zoek naar dé gouden maatregel, waardoor iedereen morgen in een deelauto rijdt. Zo’n gouden maatregel is niet realistisch. Nu ligt er een compleet en deskundig rapport met concrete acties en maatregelen, waarmee we de komende tijd vooruit kunnen.’

Vervoerregio Amsterdam

‘De adviseurs bij Mobycon zijn creatieve geesten en dat is precies wat we nodig hadden om deze pilot van de grond te krijgen. Samen zijn we de pioniers van de Wisselfiets. Mobycon weet nieuwe ideeën overtuigend te presenteren, waardoor het bij anderen gaat leven.’

Diverse opdrachtgevers

‘Met dit jaaroverzicht uiten we onze dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan ons succes in 2023’

Tour de Force

‘Binnen de ketenploeg verzorgde Mobycon het kwartiermaken en het opstellen van innovatieve ketenplannen in twee regio’s. Deze plannen dienen als inspiratie en voorbeeld voor andere regio’s die het ketenvervoer naar een hoger niveau tillen.’

Gemeente Hilvarenbeek

‘In 5 dagen passeerden 1.646 landbouwvoertuigen onze slimme camera’s. Hiermee stelde de gemeente alternatieve routes voor, zodat bewoners in de dorpskern geen hinder meer van ondervinden.’

Gemeente Haarlem

‘Binnenkort is de CROW-handreiking Voorlopige inrichtingskenmerken GOW30 bekend en weten we wat dat in de praktijk gaat betekenen. Mobycon is hier direct bij betrokken, is zeer kundig en ervaren. Hun duidelijke verhaal en scherpe aanpak spreekt ons aan.’

Provincie Groningen

Mobycon weet hoe ze data het beste kunnen gebruiken en vertalen dit naar concrete plannen. Hun houding is flexibel met een scherpe focus op het beoogde resultaat.

Gemeente Zoetermeer

‘Wereldwijd het eerste sociaal veiligere nachtnetwerk voor fietsers, waarbij Mobycon onderzocht wat de veiligheidsbeleving van fietsers beïnvloedt.’

Verschillende opdrachtgevers

Een verzameling van mooie projecten die Mobycon in 2018 uitvoerde.

Gemeente Utrecht

‘Bijna tweederde van de ondervraagden vindt de nieuwe borden beter dan de huidige. Enkele verbeterpunten zijn: de vormgeving en invulling van de bewegwijzering. De feedback van het publiek is voor de gemeente zeer waardevol.’

Provincie Noord-Brabant

‘Zo’n fietsnetwerk maken bleek complexer dan we dachten, maar de behoefte aan een Brabants Toekomstbeeld Fiets was groot. Het werd daardoor meer een beleidsnota dan een uitvoeringsplan. In aanloop van de provinciale verkiezingen is deze nota zeer geschikt om fietsen op de politieke agenda van Brabant te krijgen.’

Provincie Fryslân

‘Onder hoge tijdsdruk heeft Mobycon een gedegen onderzoek uitgevoerd. Het onderzoeksrapport geeft ons veel duidelijkheid en inzicht in mogelijke first en last mile oplossingen en de toepasbaarheid daarvan in Fryslân.’

Heerhugowaard

‘Een nieuwe weginrichting die volledig aan de huidige eisen voldoet en door alle betrokken partijen goed te informeren en erbij te betrekken omarmen zij het herinrichtingsplan.’

Gemeente Den Haag

‘Om de ruimte in de stad voor alle verkeersdeelnemers beter te verdelen presenteerden Mobycon samen met partners hun nieuwe integrale ontwerpaanpak: Verkeer in de Stad.’

Gemeente Rotterdam

‘Mobycon liet ons out of the box denken en wist alles professioneel en kundig in goede banen te leiden. Met Streetsketch maakten ze een dwarsdoorsnede van de straat, zo zagen ondernemers én bewoners in één oogopslag hoeveel ruimte er is voor alle vervoerssoorten.’

Blogs

blog
maart 2024

Participatie

Nieuw rapport: De kwaliteit van lopen en fietsen verbeteren in steden

lees meer
blog
februari 2024

Ruimte & verkeer

Verkeerskundige onderbouwingen maken woningbouwambitie mogelijk

lees meer
blog
mei 2023

Ruimte & verkeer

Groen licht voor de aanpak van grijze wegen

lees meer
blog
april 2023

Ruimte & verkeer

ETW30 en GOW30. Snapt de weggebruiker het nog?

lees meer
blog
maart 2023

Ruimte & verkeer

Is de bus de dupe van 30 km/uur?

lees meer
blog
maart 2023

Ruimte & verkeer

De positie van de speedpedelec in Nederland

lees meer
blog
maart 2023

Ruimte & verkeer

Prioriteren van voetgangers

lees meer
blog
oktober 2022

Visievorming

STOP!

lees meer
blog
mei 2022

Ruimte & verkeer

De laadpaalklever: kunnen en willen we er wat tegen doen?

lees meer
blog
mei 2022

Ruimte & verkeer

Veilige Weg naar School

lees meer
blog
mei 2022

Visievorming

Vraag eerst de bewoners naar hun mobiliteitsbehoeften

lees meer
blog
april 2022

Visievorming

De data-gedreven parkeeropgave

lees meer