‘Participatie resulteert in een breed gedragen herinrichting’

De opdracht

De Middenweg Zuid in Heerhugowaard is aan vervanging toe. Deze kaarsrechte, smalle polderdijk is omzoomd met populieren en aan weerszijden liggen sloten en woningen. ‘Dagelijks rijden 325 auto’s, 1.200 fietsers en 8 bussen per uur over deze eeuwenoude weg’, vertelt Rob Knijn, projectingenieur bij Gemeente Heerhugowaard. ‘Mobycon hielp ons bij het opstellen van een nieuwe weginrichting die volledig aan de huidige eisen voldoet. Door alle betrokken partijen goed te informeren en erbij te betrekken, omarmen zij het herinrichtingsplan.’

Het werk

‘Het advies van Mobycon luidde om de Middenweg Zuid in te richten als fietsstraat. De weg is dan een fietsroute waar beperkt gemotoriseerd verkeer is toegestaan. Oftewel, auto’s en bussen zijn er te gast. De klankbordgroep, bestaande uit alle belanghebbende partijen, sprak uitvoerig over de uitwerking van de straat. Tijdens de drie ontwerprondes ontstonden goede discussies over onder meer kruisingen, inritten en fietspaden. Deze participatie resulteerde in een breed gedragen voorlopig ontwerp. Op verzoek van deskundigen zijn de permanente wegafsluitingen wat verschoven en komen er andere palen en verkeerslichten.’

Het resultaat

‘Mobycon voorzag alle belanghebbenden van goede begeleiding en informatie, waardoor de totstandkoming van het definitieve ontwerp van de fietsstraat voorspoedig verliep. Belanghebbenden begrijpen de nut en noodzaak van de herinrichting. Middenweg Zuid gaat op de schop. Het asfalt, de fietsstroken, de puntvernauwingen en het grondtalud worden vervangen, net als de bomen, de toegangspaal en de verlichting. Achter de bomenrij komt een recreatief voetpad. Zo kan de weg weer decennia mee.’

 De samenwerking
‘Mobycon kijkt niet alleen naar de weginrichting, maar denkt integraal mee en heeft bijvoorbeeld ook aandacht voor de verlichting en de bomen. De adviseurs kijken wat past bij de locatie en wat het beste is voor de gebruikers.’