gedrag & participatie / mobiliteit

MobyScan

Impressie van het dashboard MobyScan

Bij Mobycon hebben we de MobyScan ontwikkeld. De MobyScan kan voor elke Nederlandse gemeente een uitdraai geven met de belangrijkste mobiliteitskenmerken van die gemeente.

In de scan zijn de modal split voor de korte en lange afstanden opgenomen, de meest voorkomende herkomst en bestemming van verplaatsingen vanuit/naar de gemeente en inzicht in de reismotieven.

Info dagelijkse mobiliteit

De grafieken en tabellen uit de MobyScan zijn gebaseerd op het onderzoek ‘Onderweg in Nederland (ODiN) (vanaf 2018)’ en de eerdere publicatie ‘Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) (2010-2017)’. Deze onderzoeken geven informatie over de dagelijkse mobiliteit van de Nederlandse bevolking. Aan respondenten wordt gevraagd om voor één dag bij te houden waar ze die dag heen zijn geweest, met welk doel en met welk vervoermiddel. Daarnaast wordt een aantal basiskenmerken bijgehouden.

De MobyScan heeft als doel om uitspraken te geven op gemeenteniveau. Om met voldoende betrouwbaarheid uitspraken te kunnen doen is het van belang dat er voldoende waarnemingen per gemeente zijn. Om deze reden zijn de data van de jaren 2015 t/m 2019 gestapeld.

Inzicht mobiliteitsgedrag

De MobyScan zetten we tijdens verschillende fasen bij projecten in. Bijvoorbeeld tijdens een verkenning om inzicht te krijgen in het mobiliteitsgedrag van inwoners. Zo ook werd deze ingezet bij het opstellen van het nieuwe Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan 2023-2035 voor gemeente De Ronde Venen. De inzichten uit de mobiliteitsscan gaven een beeld van het huidige mobiliteitsprofiel van de gemeente en zijn gebruikt om met verkeerskundige beleidsmaatregelen meer duurzaam mobiliteitsprofiel te bereiken.

Neem voor meer informatie gerust contact op met Kristel Bronsvoort of Matthijs Dekker!

Gerelateerd

gedrag & participatie / mobiliteit

Welkom bij Mobycon Job Punt

Blij zijn we met de komst van Job Punt. Vanaf maart heeft hij ons team aangevuld met zijn rijke ervaring. Hieronder stelt hij zich aan je voor en vertelt waarom de keuze viel op Mobycon.