Publieke mobiliteit

Vervoer voor iedereen

Bij Mobycon richten we ons op vervoer dat collectief, door iedereen dus, gebruikt wordt. Van openbaar vervoer en flexsystemen tot deelmobiliteit. We doen dit onder de noemer ‘publieke mobiliteit’ en werken hiervoor samen met onze zusterorganisatie Forseti. Interesse in de periodieke nieuwsbrief over dit thema schrijf je hier in.

Bij alles wat we doen staat de reiziger centraal en verbinden we deze met onze inhoudelijke expertise. We hebben een hoop kennis en ervaring in huis, dat zetten we in voor deze manieren van vervoer:


Flexibel & inclusief vervoer

Samen bereiken openbaar vervoer en doelgroepenvervoer meer dan naast elkaar. Met flexibel en betaalbaar vervoer creëren we een grotere zelfredzaamheid voor de reiziger.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer biedt een duurzaam alternatief voor de auto en staat daarom als vanzelfsprekend bij ons op de agenda. Wij werken aan het verbeteren van het openbaar vervoer door reizigersonderzoek, haalbaarheidsonderzoeken, netwerkstudies en conceptontwikkeling.

Hubs, keten & fiets

Plekken waar allerlei soorten vervoer samenkomen en waar de reiziger kan overstappen, zijn onmisbaar in de vervoersketen. Deze multimodale hubs zijn een verbindende schakel in een goed functionerend mobiliteitssysteem.

Wij onderzoeken en adviseren over de potentie en de vormgeving van deze hubs. We kijken hoe de verschillende soorten vervoer met elkaar samenhangen en bedenken concepten die hier toepasbaar zijn.

Deelmobiliteit

Deelmobiliteit is een belangrijke bouwsteen in de mobiliteitstransitie.

Deelmobiliteit is een veelzijdige en flexibele aanvulling op persoonlijk bezit en openbaar vervoer. Denk aan een deelauto als vervanging voor de tweede auto of een deelfiets als onderdeel van de ketenreis.

Deelmobiliteit draagt bij aan de kwaliteit van de openbare ruimte en aan het bereiken van klimaatdoelstellingen. Het kan ook een grote rol spelen in woningbouw- en verdichtingsopgaven.

We helpen onze partners op weg met deelmobilliteit. Dat doen we zo:

  • Wij doen we onderzoek naar passende mogelijkheden
  • We adviseren over de rol van deelmobiliteit in de mobiliteitstransitie
  • We helpen bij visievorming

Referenties

De Verkeersonderneming

‘Mobycon kent de markt, is benaderbaar en goed aanspreekbaar. De adviseurs zijn actief in diverse regio’s en beschikken over een schat aan kennis en ervaring. Doordat ze ook actief zijn in andere mobiliteitsprojecten is er sprake van een goede interactie.’

Regio West-Brabant

‘Zelfstandig deelnemen aan het verkeer is belangrijk voor iedereen. Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Dat lukt met het lespakket OV4U van Mobycon.’

Tour de Force

‘Binnen de ketenploeg verzorgde Mobycon het kwartiermaken en het opstellen van innovatieve ketenplannen in twee regio’s. Deze plannen dienen als inspiratie en voorbeeld voor andere regio’s die het ketenvervoer naar een hoger niveau tillen.’

Provincie Utrecht

Mobycon heeft het onderzoek snel en naar alle tevredenheid opgeleverd. De adviseurs zijn mobiliteitsexperts en dat is een belangrijke toegevoegde waarde.

Europees project CIPTEC

‘Naast het verzamelen heeft Mobycon alle innovaties beoordeeld en bepaald of deze vanuit luchtvaart en goederenvervoer overdraagbaar zijn naar openbaar vervoer.’

Vervoerregio Amsterdam

‘De adviseurs bij Mobycon zijn creatieve geesten en dat is precies wat we nodig hadden om deze pilot van de grond te krijgen. Samen zijn we de pioniers van de Wisselfiets. Mobycon weet nieuwe ideeën overtuigend te presenteren, waardoor het bij anderen gaat leven.’

Provincie Groningen

Mobycon weet hoe ze data het beste kunnen gebruiken en vertalen dit naar concrete plannen. Hun houding is flexibel met een scherpe focus op het beoogde resultaat.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

‘De samenwerking was informeel, open en transparant. Dat was prettig. Bij het onderzoek waren veel partijen betrokken en er speelden verschillende belangen. Zo veel mensen, zo veel wensen en verwachtingen. Het is belangrijk daar strak en streng op te sturen.’

Provincie Limburg

‘In meerdere sessies hebben we onze onderzoeksvraag verdiept. Mobycon begreep goed waarnaar we op zoek waren. Er was volop ruimte voor inspraak en waar nodig konden we bijsturen zodat onze vragen optimaal beantwoord werden. We zijn goed begeleid en meegenomen tijdens het onderzoek.’

Diverse opdrachtgevers

‘Met dit jaaroverzicht uiten we onze dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan ons succes in 2023’

Verschillende opdrachtgevers

Een verzameling van mooie projecten die Mobycon in 2018 uitvoerde.

Gemeente Groningen

‘Het was fijn dat we tijdens dit creatieve proces samen konden sparren. Ook hielden we elkaar goed op de hoogte. Als gemeente waren we op zoek naar dé gouden maatregel, waardoor iedereen morgen in een deelauto rijdt. Zo’n gouden maatregel is niet realistisch. Nu ligt er een compleet en deskundig rapport met concrete acties en maatregelen, waarmee we de komende tijd vooruit kunnen.’

Blogs

blog
april 2024

Publieke mobiliteit

Het belang van toegankelijke ov-haltes: een nieuwe stap vooruit

lees meer
blog
juni 2023

Publieke mobiliteit

Tariefinning in het vooruitzicht van geïntegreerde mobiliteit

lees meer
blog
mei 2023

Publieke mobiliteit

Carpoolen als verlengstuk van openbaar vervoer

lees meer
blog
mei 2023

Publieke mobiliteit

Door de Buurtvlinder blijft iedereen in Groningen Zuid mobiel

lees meer
blog
mei 2023

Publieke mobiliteit

De Franse lappendeken van flex-systemen

lees meer
blog
maart 2023

Publieke mobiliteit

Ov-safari, ervaring om beter te adviseren

lees meer
blog
januari 2023

Publieke mobiliteit

Wat is het nou OV of ov?

lees meer
blog
november 2022

Publieke mobiliteit

Van openbaar vervoer naar publieke mobiliteit?

lees meer
blog
november 2022

Participatie

Betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen

lees meer
blog
oktober 2022

Visievorming

STOP!

lees meer
blog
juli 2022

Participatie

Ov en flexvervoer in Denemarken – verslag studiereis

lees meer
blog
juni 2022

Participatie

Hoe maak je vraagafhankelijk vervoer toegankelijk?

lees meer