deelmobiliteit / fietsers / GOW30 / mobiliteit / nieuwe collega / openbaar vervoer / openbare ruimte & ontwerp / ruimtelijke ontwikkeling / stedelijke ruimte / team / toekomstgericht / verkeersveiligheid / voetgangers

Welkom bij Mobycon Job Punt

Blij zijn we met de komst van Job Punt. Vanaf maart heeft hij ons team aangevuld met zijn rijke ervaring. Hieronder stelt hij zich aan je voor en vertelt waarom de keuze viel op Mobycon.

Waarom werken bij Mobycon?

Ik heb Mobycon altijd al een interessant adviesbureau gevonden. De missie van Mobycon om de wereld minder afhankelijk te maken van de auto past bij mijn eigen kijk op het vakgebied. Met de woningbouwopgave, de klimaatdoelstellingen en toenemende druk op de openbare ruimte denk ik dat mobiliteit en de missie van Mobycon daarin nog belangrijker wordt. Ik ben dan ook blij dat ik in dit bedrijf mijn steentje bij mag dragen aan de vele mooie projecten waaraan we werken en nog gaan werken!

Wat hoop je te bereiken bij Mobycon?

Met mijn kennis en ervaring als adviseur mobiliteit in de ruimtelijke ordening en de gebiedsontwikkeling hoop ik dat we de komende jaren steeds meer mogen meedenken in de complexere gebiedsontwikkelingsprojecten om passende mobiliteitsoplossingen aan te dragen die voor iedereen bereikbaar zijn en bijdragen aan de kwaliteit van de omgeving.

Welke ervaring neem je mee?

De afgelopen 5 jaar was ik binnen het team verkeer bij Rho adviseurs verantwoordelijk voor de verkeerskundige onderbouwingen in de ruimtelijke plannen. Ik stelde daarbij mobiliteitsconcepten op waarin mobiliteit – verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling en parkeren – in het plan werd geborgd. Opdrachtgevers waren zowel gemeenten als projectontwikkelaars. Voor ik bij Rho adviseurs aan de slag ging heb ik bij verschillende gemeenten gewerkt, van groot tot klein en in verschillende rollen. Ik heb daardoor ook een goede politieke sensitiviteit ontwikkeld en ben me ook zeer goed bewust hoe de gebruiker mobiliteit uiteindelijk ervaart. De ervaring die ik heb in zowel het werken voor projectontwikkelaars als gemeenten is een mooie toegevoegde waarde die ik meebreng naar Mobycon.

Gerelateerd