100 miljoen extra voor verkeersveiligheid. Hoe zet je dat slim in?

Minister Van Nieuwenhuizen zegt in haar begroting 2021 over verkeersveiligheid: ‘Er zijn uit het hele land zoveel goede plannen binnengekomen dat in 2021 hiervoor € 100 miljoen extra beschikbaar wordt gesteld, bovenop de € 50 miljoen die al jaarlijks beschikbaar is. Zo kunnen rotondes, stoepen, kruisingen en andere plekken waar veel ongelukken gebeuren sneller worden aangepakt’.

Het is mooi dat er extra geld beschikbaar komt voor lokale plannen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De vraag die het wel oproept: of de plannen waarnaar de minister verwijst daarvoor de beste aanpak zijn op de langere termijn?

Risicogestuurde aanpak
De plannen betreffen vooral infrastructurele verbeteringen, niks mis mee. Opvallend is wel dat de minister daarbij wijst op plekken waar veel ongelukken gebeuren, ook daar is niks mis mee. Maar de insteek van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 is toch dat de risicogestuurde aanpak de toekomst is. Ofwel, willen we de ambitie van nul-slachtoffers gaan bereiken dan moet er preventief beleid worden gevoerd.

Om die risicogestuurde aanpak concreet te maken zijn inmiddels al de nodige instrumenten ontwikkeld. Het Kennisnetwerk SPV geeft daar een mooi overzicht van. Maar welk instrument is dan voor welke situatie het meest geschikt? Beleidskeuzes moeten doorwerken in praktische oplossingen op straat, waarbij met name het beïnvloeden van het feitelijke gedrag een hoofdrol speelt.

Verrassende inzichten
Vanuit Mobycon denken wij dat het analyseren van het verkeersbeeld in lokale situaties met vóór- en nametingen cruciaal is om steeds meer te weten te komen over de effectiviteit van maatregelen. Gelukkig kan dat met slimme camera’s en analyse software perfect gebeuren en ook tegen beperkte kosten. Miovision is ons systeem dat inmiddels al in enkele gemeenten is toegepast en verrassende inzichten geeft in risicopatronen, met name op kruispunten. Vanuit die risico’s kunnen de best mogelijke aanpassingen worden uitgewerkt en uiteindelijk op hun effect worden getoetst.

Terug naar de vraag hoe je 100 miljoen extra voor verkeersveiligheid slim inzet? In ieder geval door naast de infrastructurele projecten ook een deel te reserveren voor fundamenteel onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen. De slimme hulpmiddelen zijn daarvoor beschikbaar.

">

Wim van Tilburg

Strategisch adviseur mobiliteit

‘Organiseren dat we in Nederland op een prettige, veilige, gezonde en duurzame manier mobiel zijn én blijven, daar zet ik me voor in. De verbinding tussen openbare ruimte, economie, milieu en mobiliteit gaat niet vanzelf. De belangen kunnen strijdig zijn, daarvoor oplossingen zoeken is een puzzel waar ik graag aan werk met focus op lopen, fietsen en collectief vervoer.’

Gerelateerd

blog
juni 2022

Participatie

Hoe maak je vraagafhankelijk vervoer toegankelijk?

lees meer
blog
mei 2022

Verkeersveiligheid

Vals alarm in de wereld van rotondes!

lees meer
blog
april 2022

Verkeersveiligheid

Inzet conflictanalyse verhoogt veiligheid kruispunten

lees meer
blog
april 2022

Participatie

De consument in ons mobiliteitssyteem

lees meer
blog
februari 2022

Visievorming

Online participatie met het Mobycon-platform

lees meer
blog
januari 2022

Visievorming

Advies en detachering: de verschillen en overeenkomsten tussen Mobycon en Mobypeople

lees meer
blog
augustus 2021

Participatie

Doet de Wet Mobiliteitsfonds eindelijk iets aan mobiliteitsarmoede?

lees meer
blog
april 2021

Participatie

Terug naar 2020

lees meer
blog
april 2021

Participatie

Zou het nieuw kabinet onze tips ter harte nemen?

lees meer
blog
februari 2021

Visievorming

De reiziger centraal. Maar dan echt.

lees meer