drukke zebrapad met kleuren

Verkeersonderzoek

Tellen met camera’s

Iedere gemeente heeft te maken met verkeerssituaties die aandacht nodig hebben. Veranderingen in het wegennet bijvoorbeeld. Een kruispunt waar veel meldingen over komen. Of slechte doorstroming tijdens de spits. Tijdens een verkeersonderzoek komen er uiteindelijk allerlei vragen aan de orde.

Op dit soort vragen is niet 1, 2, 3 antwoord te geven. Daarvoor is inzicht in de situatie nodig. Een verkeerstelling geeft dat inzicht.


Vragen waar verkeerstellingen antwoord op kunnen geven

 • Moeten we op deze plek een zebrapad aanleggen?
 • Is het beter om hier vrijliggende fietspaden te maken? 
 • Kunnen we van dit kruispunt een rotonde maken? 
 • Hoe lopen de verkeersstromen eigenlijk? 
 • Is de verkeersdrukte in het afgelopen jaar veranderd?

Dit levert een verkeerstelling op 

Dat tellen kan vervolgens op diverse manieren. Mechanisch, handmatig, met radar of met camera’s. 

Met name voor kruispunten en rotondes is het gebruik van camera’s erg efficiënt. Een camera kan veel meer registreren dan één persoon of telkast. 

Vervolgens worden de opnames die de camera maakt omgezet in data. In een online portal worden deze gegevens in duidelijke stroomdiagrammen en grafieken gepresenteerd. Dat gebeurt niet met een statische opsomming, maar in een interactieve omgeving waar je kunt selecteren per modaliteit, (camera)locatie en tijdseenheid. Zo kun je op de minuut nauwkeurig zien hoeveel weggebruikers een bepaald punt passeren. 

Ook de camerabeelden blijven in dit portal nog een bepaalde periode beschikbaar. Zo is het beeldmateriaal ook nog eens voor meerdere doeleinden te gebruiken.   

De voordelen van tellen met camera’s

Naast de bruikbaarheid van het beeldmateriaal kent tellen met camerabeelden meer voordelen. Alles bij elkaar zijn dit de voordelen vergeleken met mechanisch of handmatig tellen:

 • Hogere nauwkeurigheid
 • Sneller inzetbaar en kosteneffectief
 • Geen infrastructurele aanpassingen nodig
 • Snellere oplevering van de gegevens
 • Beeldmateriaal is ook te gebruiken voor gedragsstudies en conflictanalyse
 • De beelden zijn online beschikbaar
 • De camera heeft een eigen stroomvoorziening en is daardoor op elke locatie inzetbaar

Zo werkt een verkeerstelling met camera’s

Tijdens een verkeerstelling registreren we alle bewegingen op een kruispunt of rotonde. Ook kunnen we de intensiteit per rijstrook tellen. Of specifiek letten op het aantal fietsers en voetgangers.

We installeren de camera’s en kijken daarbij goed naar de situatie en de gegevens die we willen ophalen. Zo kunnen we een onderscheid maken in verschillende klassen, zoals vrachtverkeer, personenauto’s, motoren, bussen, fietsers en voetgangers.

In principe kunnen de camera’s 24 uur opnames maken, maar vaak bepalen we samen met de opdrachtgever de gewenste tijdstippen. Zo vinden tellingen rondom een school op andere tijdstippen plaats dan een telling van verkeer tijdens de spits. 

Voor opnamen van kruispunten of rotondes worden complete verkeersstromen en bewegingen in beeld gebracht. Het is ook mogelijk om doorsnedetellingen uit te voeren met elke gewenste classificatie. Na 48 uur zijn de gegevens beschikbaar in het online portal. 

Cameraonderzoek in de praktijk

We hebben inmiddels ruime ervaring met verkeerstellingen. Lees meer over recente onderzoeken en ervaringen van opdrachtgevers in onderstaande berichten.

Blogs

blog
september 2020

Ruimte & verkeer

100 miljoen extra voor verkeersveiligheid. Hoe zet je dat slim in?

lees meer

Benieuwd naar de mogelijkheden?

We helpen je graag op weg naar een verkeersveilige gemeente.

scroll