De samenleving en mobiliteit dat zijn voor ons twee belangrijke items in ons werk. Uiteraard houdt het ons bezig wat de trends zijn en wat de toekomst voor ons in petto heeft. En hoe we hier samen met onze klanten op in kunnen en moeten spelen. Maar ook wat onze positieve bijdrage kan zijn aan de toekomst. Ah, zult u denken, weer iemand die over duurzaamheid gaat beginnen. Ja, dat is zeker een item wat al jaren in onze plannen terug te vinden is. Ook in onze gehele bedrijfsvoering. In 2021 hebben we trede 3 op de CO2 prestatieladder behaald. Nu werken we hard om zo snel als mogelijk trede 5 te bereiken. 

Het gaat niet alleen over duurzaamheid, een ander onderwerp dat ons zeer aan het hart gaat is mobiliteitsarmoede. Een onderwerp waar nog niet veel aandacht aan wordt besteed in Nederland. Intern hebben we hiervoor een onderzoeks-en gesprektool ontwikkeld: de mobiliteitsdonut en het mobiliteitsdonutspel. Dit helpt om het thema mobiliteitsarmoede op de politieke agenda te krijgen en zijn we trots dat dit initiatief in 2022 concrete programma’s gaat opleveren op provinciaal niveau. In dit jaaroverzicht 2021 tref je meer aan over onze mobiliteitsdonut. Deze twee gerelateerde projecten zijn: ‘Kinderfietsplan Tilburg’ en ‘Fietsbezit onderzoek Amsterdam’. 

Een actuele trend is dat we onze openbare ruimte voor meer activiteiten willen gebruiken dan allen voor het parkeren van auto’s en fietsen. Vaak juist op plekken waar we veel activiteiten zien in de gebouwen en de ruimte. Een mooi voorbeeld daarvan is de binnenstad van Eindhoven, ruimte voor activiteiten, voetgangers en fietsers. In de parkeerstrategie voor Eindhoven is daar op een creatieve wijze een aanpak gekomen die dit alles mogelijk gaat maken de komende jaren.

Nederland is een onbetwist fietsland in de wereld. Door de pandemie hebben veel landen versneld de fiets ontdekt. Uiteraard willen wij graag bij deze ontdekking helpen, zeker om het in goede banen te leiden op het terrein van verkeersveiligheid. Iedereen heeft immers het recht om weer veilig thuis te komen. Onze hulpacties brengen ons op bijzondere plekken in de wereld. Een mooi voorbeeld is Reykjavik, een typische autostad die de omschakeling wil maken. Er ligt nu een ambitieus plan dat dit zeker mogelijk gaat maken. 

We wensen je veel leesplezier -maar ook verrassingen toe -bij het lezen van ons jaaroverzicht 2021!

We hopen jullie allen snel weer eens in levenden lijve te ontmoeten.

Een beste groet, 

Johan Diepens, directeur
Martijn van de Leur, commercieel directeur

Johan Diepens

Oprichter en directeur

‘Mobiliteit is een eerste levensbehoefte. Door mobiliteit optimaal in te richten en te organiseren geeft Mobycon een boost aan de kwaliteit van onze samenleving. De mogelijkheid om te participeren in de samenleving is een goede mix van gezondheid, economie, sociale cohesie, ruimtelijke ordening en milieu.’