duurzaam reizen / fiets / mensgericht / mobiliteitssysteem / nieuw kabinet / onderzoek / ov / sensitief / Tweede Kamer / verkeersveiligheid / vindingrijk

Zou het nieuw kabinet onze tips ter harte nemen?

Vorige week mochten we naar de stembus om ons vertrouwen te geven aan een partij naar keuze. Inmiddels is er al weer het nodige gebeurd na deze verkiezingen. Maar wat is gebleven is de oproep die een aantal Mobycon collega’s heeft gedaan aan de nieuw gekozenen. In dit mooie filmpje zijn deze oproepen gebundeld.

We hopen natuurlijk dat de nieuwe Tweede Kamer, straks het nieuw kabinet, maar ook alle anderen die betrokken zijn bij het vormgeven van ons mobiliteitssysteem deze oproepen ter harte zullen nemen. Ondanks dat onze adviseurs vanuit heel diverse invalshoeken hun bericht geformuleerd hebben, is er toch een duidelijke lijn in te ontdekken: heb aandacht voor de gebruikers van mobiliteit. En vooral ook voor degenenen voor wie ‘op pad gaan’ minder makkelijk en vanzelfsprekend is. Heb aandacht voor duurzaamheid, ov en fiets en zorg dat we ons veilig kunnen verplaatsen. Én maak gebruik van slimme techniek om deze doelen te realiseren.

Iedereen die Mobycon kent zal het niet verbazen dat wij met deze aanbevelingen komen. Maar helaas zijn ze niet vanzelfsprekend. Want om hier invulling aan te geven moet je vindingrijk zijn – om verder te kijken dan de bekende oplossingen, sensitief – omdat stakeholders nauw betrokken moeten worden bij het proces en mensgericht – omdat de gebruiker centraal moet staan.

En dat zijn nu juist ónze kernwaarden. We gaan dan ook graag de uitdaging aan!

">

Otto Cazemier

Strategisch adviseur mobiliteit

‘Strategieën wil ik tactisch en praktisch overbrengen. Ik bijt me vooral vast in verkeer- en vervoersprocessen waarbij een verscheidenheid van belangen en belanghebbenden in het geding zijn. Als teamspeler draag ik actief bij aan oplossingen en sta ik open voor ideeën van anderen.’