Landbouwverkeer over de Zeelandbrug

Slimme camera telt het verkeer

De opdracht

Hoeveel landbouwvoertuigen maken gebruik van de vijf kilometer lange Zeelandbrug en op welke tijden? Deze vraag legde provincie Zeeland neer bij Mobycon. Het landbouwverkeer mag alleen onder begeleiding en op vaste tijden in konvooi over de brug rijden. Mobycon onderzocht in 2017, 2018 en 2019 of landbouwvoertuigen ook buiten de venterstijden de Zeelandbrug passeerden.

De uitvoering

In twee weken tijd is 24 uur per dag de verkeersintensiteit vastgesteld in twee richtingen: noord en zuid. Een verkeerscamera hield bij hoeveel voertuigen buiten de vooraf gestelde tijdsvakken over de brug reden. Deze slimme camera van Mobycon stelde op de minuut nauwkeurig vast wanneer en in welke richting de voertuigen langsreden. Bovendien is het opgenomen beeldmateriaal terug te kijken.

Het resultaat

Mobycon voerde een volledige verkeerstelling uit van al het autoverkeer en telde het landbouwverkeer als aparte categorie. Zo werd inzichtelijk hoeveel landbouwvoertuigen op welke tijden de Zeelandbrug passeerden. Na deze onderzoeken heeft Mobycon de beelden van de verkeerstelling in een online portal gezet en beschikbaar gesteld voor de provincie. In deze online omgeving kan de provincie zelf telrapporten genereren en stroomdiagrammen samenstellen met cijfers van de gewenste modaliteiten. In het opgeleverde rapport staat of de waargenomen landbouwvoertuigen wel of niet onder begeleiding de Zeelandbrug zijn gepasseerd.

Erik Wahle

Resourcemanager onderzoek

‘Goede adviezen gaan gepaard met gedegen onderzoeken. Elk onderzoek voer ik uit als maatwerk voor de klant. Zo speel ik in op elke specifieke wens. De onderzoeksresultaten gebruik ik vervolgens voor bruikbare en concrete adviezen.’