Afgelopen jaar heeft iedereen noodgedwongen zijn of haar eigen omgeving (her)ontdekt. Waar we met elkaar in 2019 en begin 2020 al voorzichtig mee begonnen: het waarderen van lopen als onderdeel van mobiliteit, heeft met de introductie van de gezonde 10.000 stappen per dag en bijvoorbeeld de Ommetje-app een onverwachte boost gekregen.

Onderstaand de link naar ons jaaroverzicht 2020 met daarin een overzicht van een deel van onze projecten waar we afgelopen jaar aan mochten werken. Dat geeft niet alleen een blik op onze ambities, kennis en kunde, maar ook op de vraagstukken die momenteel op tafel liggen. 

Johan Diepens

Oprichter en directeur

‘Mobiliteit is een eerste levensbehoefte. Door mobiliteit optimaal in te richten en te organiseren geeft Mobycon een boost aan de kwaliteit van onze samenleving. De mogelijkheid om te participeren in de samenleving is een goede mix van gezondheid, economie, sociale cohesie, ruimtelijke ordening en milieu.’