Fietsgebruik verhogen onder kinderen uit minimagezinnen

Onderzoek voor gemeente Amsterdam

De opdracht

Gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik onder kinderen en jongeren uit minimagezinnen in Amsterdam Noord, Nieuw-West en Zuidoost verhogen. ‘Mobycon deed onderzoek naar fietsbezit en toegang tot de fiets in deze drie stadsdelen’, vertelt Renske Wories, projectleider fietsstimulering bij gemeente Amsterdam. ‘Mobycon kwam met adviezen en concrete voorstellen, waarmee wij vooruit kunnen.’

Het werk

In korte tijd heeft Mobycon veel informatie verzameld. Er zijn enquêtes afgenomen, er is deskresearch verricht en gesproken met allerlei betrokken partijen, zoals scholen, de Voedselbank en stakeholders. Ook vonden er gesprekken plaats met drie focusgroepen en was er een workshop met de drie stadsdelen. ‘Zo is in kaart gebracht wat er speelt en leeft onder gezinnen die niet fietsen en welke belemmeringen er voor hen zijn.’

Het resultaat

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren in de drie stadsdelen fietsen niet hip of cool vinden. Fietsendiefstal en vandalisme spelen ook een belangrijke rol. ‘Mobycon gaf ons het advies om niet het wiel opnieuw uit te vinden, maar te kijken naar de vele initiatieven die er al zijn en samen op te trekken’, vertelt Wories. ‘Zo werken we met Stichting Leergeld aan een fietsuitgiftepunt. Bewoners kunnen daar hun oude (kinder)fiets inleveren. Deze worden als nodig gerepareerd. Stichting Leergeld zorgt vervolgens dat de fietsen bij de juiste kinderen terechtkomen. Andere ideeën zijn ‘fietsdokters’ de wijk in sturen om fietsen te repareren, fietslessen geven aan nieuwkomers en deelfietsen neerzetten bij middelbare scholen om het fietsimago te verbeteren.’

De samenwerking

‘Mobycon wist in korte tijd een volledig onderzoeksrapport op te leveren, inclusief concrete voorstellen. De lijnen waren kort, waardoor we snel konden schakelen en reageren. Ook zijn onze aanscherpingen goed opgepakt. Leuk is dat dit onderzoek geselecteerd is voor het fietscongres Velo-city in juni in Ljubljana in Slovenië en daardoor internationale aandacht krijgt.’

Nieuwsgierig naar de onderzoeksresultaten ‘Verhogen fietsgebruik door jonge Amsterdammers’, download dan het pdf: Eindrapport project 7262.

Angela van der Kloof

Strategisch adviseur mobiliteit

‘Stimuleren van het gebruik van de fiets is een mooi instrument om bereikbaarheidsdoelstellingen te halen en tegelijkertijd bij te dragen aan gezondheid, participatie en de kwaliteit van de leefomgeving.’