Bewegingsvrijheid vergroten en eenzaamheid tegengaan

Onderzoek naar gratis openbaar vervoer

De opdracht

Gratis openbaar vervoer aanbieden: voor de PvdA-fractie in provincie Utrecht stond een onderzoek naar de kosten en impact daarvan hoog op de agenda. Het onderzoek uitgevoerd door Mobycon kwam er. ‘Files lossen we er niet mee op, wel gaan we vervoersarmoede tegen’, vertelt Julie d’Hondt, Statenlid van provincie Utrecht. ‘In de daluren start nu een proef met gratis openbaar vervoer voor ouderen met een krappe beurs.’

Het werk

In slechts een paar maanden heeft Mobycon de effecten en kosten van gratis openbaar vervoer in kaart gebracht en advies uitgebracht. Er is research gedaan en de onderzoeken en resultaten van vergelijkbare trajecten in Eindhoven en Schiedam zijn hierin meegenomen. Ook zijn diverse vervoerders en ambtenaren van de provincie geïnterviewd en is er een data-anlayse gemaakt.

Het resultaat

Het onderzoek bevestigde dat de regeling alleen voor de daluren moet gelden, zodat er geen extra personeel hoeft te worden ingezet. Zo wordt de restcapaciteit benut en raken de soms al volle bussen in de spits niet nog voller. ‘Het meest effectief is het om de maatregel specifiek te richten op ouderen met een krappe beurs. Eenzaamheid onder hen is groot en de prijs voor een buskaartje werpt een drempel op om de deur uit te gaan’, zegt d’Hondt. ‘We zijn blij dat het onderzoek niet in een la verdwijnt. Er komt een vervolgonderzoek naar de praktische uitvoerbaarheid van deze gratis openbaar vervoer proef, dat is opgenomen in het coalitieakkoord van de provincie.’

 

De samenwerking

‘Mobycon heeft het onderzoek snel en naar alle tevredenheid opgeleverd. De adviseurs zijn mobiliteitsexperts en dat is een belangrijke toegevoegde waarde. Ze zochten continu naar de vraag achter de vraag. Daaruit bleek dat we de bewegingsvrijheid onder ouderen willen vergroten en eenzaamheid willen tegengaan. Openbaar vervoer moet toegankelijk zijn voor iedereen.’

 

Robin Kleine

Adviseur mobiliteit

‘Allerlei ontwikkelingen en innovaties maken dat onze mobiliteit verandert. Deze innovaties variëren van datatoepassingen tot nieuwe manieren van samenwerken. Mijn doel is te zorgen dat veranderingen leiden tot duurzame mobiliteit en een prettige leefomgeving voor iedereen.’