Een bloemlezing, een boeketje projecten, dat bieden wij vol trots aan!

Een jaar vliegt voorbij, zeker als je met veel plezier met opdrachtgevers, vakgenoten, gebruikers, bewoners en met elkaar aan het werk bent. Mobycon heeft een ambitie: “Wij maken de wereld minder afhankelijk van de auto”.

Hiervoor hebben we en ontwikkelen we een wijde scope kennis. Inhoudelijke kennis, maar ook kennis over gedrag van gebruikers, over participatie, over communicatie en over marketing van de plannen naar een breed publiek en haar beslissers. Al sinds de oprichting van het bedrijf, nu alweer bijna 33 jaar geleden, streven we ernaar om daadwerkelijk iets in gang te zetten, te creëren en te realiseren met ieder project.

Daarom gaat het niet alleen over de inhoud maar zijn draagvlak en een juist rendement van investeringen net zo belangrijk. In deze uitgave lees je over verschillende projecten in Nederland én het buitenland. Het vakgebied waar wij ons in begeven – verkeer en mobiliteit – heeft een fantastisch hoog niveau in ons land en is steeds weer in ontwikkeling. Wij geloven en zien dat onze Nederlandse aanpak en kunde niet alleen inspirerend werkt voor het buitenland maar dat het ook veel processen van duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid kan versnellen. Met ons team van experts dragen we hier in Europa en Noord-Amerika ons steentje bij. Geniet van dit boeketje!

Mobycon jaaroverzicht 2018

Johan Diepens

Oprichter en directeur

‘Mobiliteit is een eerste levensbehoefte. Door mobiliteit optimaal in te richten en te organiseren geeft Mobycon een boost aan de kwaliteit van onze samenleving. De mogelijkheid om te participeren in de samenleving is een goede mix van gezondheid, economie, sociale cohesie, ruimtelijke ordening en milieu.’