beleid / gedrag & participatie / internationaal / onderzoek / openbaar vervoer / openbare ruimte & ontwerp / smart mobility / verkeer en verkeersveiligheid / verkeersbesluiten / wij waren erbij

Terug naar 2020

Een computer kunnen we herstarten als alles vastloopt, konden we dat ook maar met een jaar zoals 2020. Gelukkig was digitaal vergaderen niet nieuw voor ons en is de omslag van kantoor naar thuiswerken vrij gemakkelijk gelukt. Uiteraard voelt de duur van alles als een marathon, maar zien we inmiddels de finish aan de horizon.

Onderstaand de link naar ons jaarverslag 2020 met daarin een overzicht van een deel van onze projecten waar we afgelopen jaar aan mochten werken. Dat geeft niet alleen een blik op onze ambities, kennis en kunde, maar ook op de vraagstukken die momenteel op tafel liggen. 

Afgelopen jaar heeft iedereen noodgedwongen zijn of haar eigen omgeving (her)ontdekt. Waar we met elkaar in 2019 en begin 2020 al voorzichtig mee begonnen: het waarderen van lopen als onderdeel van mobiliteit, heeft met de introductie van de gezonde 10.000 stappen per dag en bijvoorbeeld de Ommetje-app een onverwachte boost gekregen. In de mobiliteitsplannen zien we dit nu terugkomen, maar ook in de nieuwe ontwikkelingen rondom de omgevingswet. In mijn ogen is deze groeiende aandacht terecht, maar zullen we dat de komende jaren ook echt vast moeten zien te houden.

Mobiliteitsarmoede en -overdaad, wij hebben daar afgelopen jaar een interessant gedachtegoed voor ontwikkeld; de mobiliteitsdonut. Kunnen we sturen op armoede en overdaad? Wij denken dat dit een invalshoek kan zijn, waarmee je een betere balans ontwikkelt in mobiliteit. 

De ambitie voor 2020 was minder dan 500 verkeersdoden en minder dan 10.600 ernstig gewonden in het verkeer. Die ambitie is helaas niet gelukt, ondanks de gewijzigde mobiliteitspatronen. Wij zijn ons ervan bewust dat we onze kennis met elkaar optimaal moeten benutten en inzetten om lager uit te komen op het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden. Afgelopen jaar hebben we onze nieuwe tool Microtraffic geïntroduceerd. Door de combinatie van camerabeelden en slimme software zijn we in staat om over een langere periode alle bijna-ongevallen vast te leggen. Hierop baseren we ons advies om op een locatie heel gericht de juiste interventies te doen. Ook verzamelen we specifieke kennis over bepaalde typen kruispunten en wegvakken. Op deze manier maken we met elkaar de infrastructuur veiliger.

Slimme software en andere IT-toepassingen, we raken er steeds meer mee vertrouwd. Het zal je dan ook niet verbazen dat ook wij studeren op de (on)mogelijkheden van ITS en de fiets. In het Europese BITS-project staat dit centraal. Uiteraard vertellen wij je daar in dit jaaroverzicht meer over,  maar ik vestig ook graag de aandacht op de nieuwe stroom van Europese projecten die op ons afkomen in de tweede helft van 2021. Wij sparren hier al veel over met verschillende Europese partners. Als deelname aan een Europees project voor jou interessant is, schroom niet en neem contact met ons op. Als we met elkaar op tijd kunnen opstarten, zijn er veel mogelijkheden op tal van onderwerpen.

Nederland kent een brede range van grootschalig en heel kleinschalig collectief vervoer. Samen met ons zusterbedrijf Forseti hebben we in 2020 stappen gezet om op een slimme, effectieve en goed bruikbare wijze voor alle gebruikers het vraagafhankelijke vervoer met het reguliere openbaar vervoer te mengen. De voordelen hiervan delen we uiteraard graag met je.

Ik hoop dat je, na jouw 10.000 stappen van vandaag, even de tijd hebt om ons jaaroverzicht door te nemen! En dat het je inspireert om met elkaar aan de slag te gaan om de mobiliteit in Nederland nog prettiger én veiliger te maken!

">

Johan Diepens

Oprichter en directeur

‘Mobiliteit is een eerste levensbehoefte. Door mobiliteit optimaal in te richten en te organiseren geeft Mobycon een boost aan de kwaliteit van onze samenleving. De mogelijkheid om te participeren in de samenleving is een goede mix van gezondheid, economie, sociale cohesie, ruimtelijke ordening en milieu.’

Gerelateerd

blog
mei 2023

Publieke mobiliteit

Door de Buurtvlinder blijft iedereen in Groningen Zuid mobiel

lees meer
blog
mei 2023

Publieke mobiliteit

De Franse lappendeken van flex-systemen

lees meer
blog
maart 2023

Ruimte & verkeer

Is de bus de dupe van 30 km/uur?

lees meer
blog
maart 2023

Ruimte & verkeer

De positie van de speedpedelec in Nederland

lees meer
blog
januari 2023

Publieke mobiliteit

Wat is het nou OV of ov?

lees meer
blog
november 2022

Publieke mobiliteit

Van openbaar vervoer naar publieke mobiliteit?

lees meer
blog
november 2022

Participatie

Betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen

lees meer
blog
oktober 2022

Visievorming

STOP!

lees meer
blog
juli 2022

Participatie

Ov en flexvervoer in Denemarken - verslag studiereis

lees meer
blog
juli 2022

Participatie

‘Het voelt als morele verplichting om iets aan mobiliteitsarmoede te doen’

lees meer