55-plussers beter informeren, stimuleren en ondersteunen

Reizigersonderzoek Limburg

De opdracht

Provincie Limburg heeft met uitdagingen als vergrijzing en de mobiliteitsbehoefte van reizigers te maken. Mobycon deed samen met Forseti onderzoek naar de kansen en mogelijkheden om Limburgse vervoerdiensten beter op elkaar en de behoeften van 55-plussers te laten aansluiten. ‘Door dit grootschalige onderzoek weten we nu hoe bewoners de vervoerdiensten ervaren’, zegt René Pijpers, beleidsmedewerker mobiliteit. ‘We weten wat belangrijk is bij de keuze voor een bepaalde vervoersvorm en welke vervoersbehoeften nog niet zijn ingevuld.’

Het werk

Mobycon en Forseti voerden het onderzoek uit in drie delen. Het vervoersaanbod van Limburg is via deskresearch in kaart gebracht. Vervolgens is er een enquête gehouden onder 859 reizigers. Wat weten zij over de verschillende vervoersystemen? Wat vinden ze belangrijk? Waarom verkiezen ze de auto boven de fiets of het openbaar vervoer? In interviews met doelgroepenvervoerder Omnibuzz en ‘Wensbus’-projecten is kwalitatieve data verzameld.

Het resultaat

Er ligt nu een volledig onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen. ‘Er is winst te behalen door openbaar vervoer en speciaal vervoer beter te verbinden’, geeft Pijpers aan. ‘We willen 55-plussers beter informeren, stimuleren en ondersteunen en maken daarvoor een actieplan. Uiteraard krijgen we niet iedereen uit de auto het openbaar vervoer in. Maar door hen te wijzen op de vervoersmogelijkheden ontstaat er wellicht beweging. Verder is de kennis en beeldvorming over openbaar vervoer onder 55-plussers problematisch. Overstappen vinden ze ingewikkeld en aansluitingen worden als slecht ervaren. Deze beeldvorming willen we veranderen, want de realiteit is minder ernstig.’

De samenwerking

‘In meerdere sessies hebben we onze onderzoeksvraag verdiept. Mobycon begreep goed waarnaar we op zoek waren. Er was volop ruimte voor inspraak en waar nodig konden we bijsturen zodat onze vragen optimaal beantwoord werden. We zijn goed begeleid en meegenomen tijdens het onderzoek.’

 

Mirjam de Bok

Adviseur mobiliteit

‘De invloed van mobiliteit op onze samenleving is groot. Niet het blik maar de mens moet centraal staan als we ons bezig houden met de inrichting van openbare ruimte en vormgeving van mobiliteitsbeleid. Mobiliteitsvraagstukken bekijk ik integraal met oog voor de menselijke factor.’