gedragsverandering / juridisch / mobiliteitskeuze / mobiliteitswensen / Parkeernormen / verkeer en verkeersveiligheid / verkeerskundige onderbouwingen

Verkeerskundige onderbouwingen maken woningbouwambitie mogelijk

Tot 2030 moeten volgens de Rijksoverheid bijna een miljoen extra woningen met bijbehorende voorzieningen, zoals winkels en scholen, worden gebouwd. Een enorme opgave die extra onder druk staat door de beperkte beschikbare ruimte en eisen die aan de kwaliteit van de leefomgeving worden gesteld. Met onze verkeerskundige onderbouwingen maken wij deze woningbouwambitie mogelijk!

Onze uitdaging

Afgelopen jaar hebben we tientallen gemeenten, ontwikkelaars en andere klanten geholpen met de verkeerskundige onderbouwing van een ruimtelijke ontwikkeling, zoals de bouw van een woning of een supermarkt. We berekenen daarvoor de parkeervraag en het aantal autoritten die zo’n ontwikkeling met zich meebrengt en onderbouwen hoe dat kan worden ingepast. Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig? En welke vorm moet het naastgelegen kruispunt krijgen?

Steeds vaker geldt dat de ruimte beperkt is, zeker bij inbreidingsplannen in bestaande bebouwde omgeving. Ontwikkelaars kunnen niet oneindig parkeerplaatsen aan blijven leggen. En voor een hoge ruimtelijke kwaliteit zijn veel geparkeerde of rijdende voertuigen ongewenst. Daarom denken we steeds vaker met ontwikkelaars mee over de manier waarop de mobiliteitsopgave op een andere manier dan met parkeerplaatsen en extra rijstroken kan worden ingevuld. Dan gaat het bijvoorbeeld om de inzet van deelmobiliteit of het bepalen van de parkeervraag van de doelgroep voor de te bouwen woningen. We werken daarbij vanuit het STOMP-principe: dicht bij de voorziening staan actieve mobiliteit als lopen (stappen) en fietsen (trappen) centraal en pas verderop kan men de auto parkeren. Dit stimuleert gezonde en duurzame vormen van mobiliteit en zorgt voor een hoge ruimtelijke kwaliteit rondom de ontwikkeling.

Onze passie

Het leuke aan ons werk voor verkeerskundige onderbouwing is de grote afwisseling in vragen waar we aan werken. Het ene moment werk je aan een uitgebreide verkeersstudie voor een woningbouwopgave van honderden woningen en het andere moment onderzoek je de parkeeropgave voor een particuliere opdrachtgever die enkele woningen wil realiseren en geïnteresseerd is in het toepassen van deelmobiliteit. We werken daarbij veel samen met onze collega’s die specialist zijn in participatie, ontwerp of onderzoek. Zo bieden we het totaalpakket dat verkeerskundig voor een ruimtelijke ontwikkeling nodig is.

Extra energie krijgen we van de uitdagende onderbouwingen waarvoor het gemeentelijke beleid of de landelijke richtlijnen van CROW niet toereikend zijn en we door participatie, jurisprudentie, onderzoek op straat en ander maatwerk tot een plan komen. Maar bij deze – en al onze – onderbouwingen geven we altijd de garantie: tegen geen van onze onderbouwingen is ooit een slagend betoog geweest in een bezwaar of beroepsprocedure bij de Raad van State. Onze onderbouwing houden juridisch stand!

Onze toekomst

Op dit moment doen wij het meeste werk voor de woningbouwopgave. Maar bij woningen horen ook voorzieningen, zoals supermarkten en scholen. Daarnaast zijn veel voorzieningen aan vervanging toe. Denk aan scholen die in de jaren 60 en 70 zijn gebouwd en nu gerenoveerd of opnieuw gebouwd gaan worden. En zullen op termijn bedrijventerrein en kantoorcomplexen (weer) willen uitbreiden. De komende jaren zullen we ook voor deze voorzieningen voor de beste mobiliteitsoplossing gaan!

Bekijk ook onze korte introducties:
Verkeerskundige onderbouwingen
Verlaging parkeernormen

">

Eelco Bos

Adviseur mobiliteit

‘Complexe mobiliteitsvraagstukken vind ik uitdagend. Tijdens mijn opleidingen Verkeerskunde en Culturele Geografie heb ik geleerd deze vraagstukken met vakinhoudelijke kennis en met oog voor de omgeving op te lossen.’

Gerelateerd

blog
april 2024

Publieke mobiliteit

Het belang van toegankelijke ov-haltes: een nieuwe stap vooruit

lees meer
blog
maart 2024

‘Tijdens veldwerk kom ik op de mooiste plekjes van Nederland’

lees meer
blog
maart 2024

Participatie

Nieuw rapport: De kwaliteit van lopen en fietsen verbeteren in steden

lees meer
blog
augustus 2023

Participatie

Een krachtige krachtenveldanalyse: zo breng je zorgvuldig stakeholders in beeld

lees meer
blog
juli 2023

Participatie

Inclusieve(re) participatie – hoe doe je dat?

lees meer
blog
juni 2023

Publieke mobiliteit

Tariefinning in het vooruitzicht van geïntegreerde mobiliteit

lees meer
blog
juni 2023

Participatie

De participatiefabriek: een inkijkje in onze aanpak

lees meer
blog
mei 2023

Ruimte & verkeer

Groen licht voor de aanpak van grijze wegen

lees meer
blog
mei 2023

Publieke mobiliteit

Carpoolen als verlengstuk van openbaar vervoer

lees meer