mobiliteitswensen / Stappen Trappen Openbaar vervoer Privéauto

STOP!

Met dank aan Annemieke Molster van Molster Stedenbouw voor de illustratie.

Het reizigersplatform in de MRDH, het Metrocov, organiseert regelmatig interessante symposia rondom het openbaar vervoer. Ook de afgelopen editie gaf weer veel stof tot nadenken…

Het onderwerp was namelijk STOP. Ofwel Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Privéauto. Een bekende denkwijze om bij de planning van je mobiliteitssysteem te starten met de voetganger en pas na een aantal tussenstappen te gaan werken aan het faciliteren van de privéauto. Sowieso een interessant onderwerp, want ondanks dat dit principe steeds vaker in het beleid wordt vastgelegd, gaat het in de praktijk nog veel te vaak andersom, helaas.

30km/uur zegen of bedreiging?

Maar voor een ov-congres ook extra interessant omdat de werelden van stappen en trappen een andere is dan die van het ov. Stappen en trappen, daar gaan vooral de gemeentes over, terwijl de ov-autoriteiten en ov-vervoerders over het ov gaan. Hierbij lijkt het soms zelfs alsof beide werelden tegenover elkaar staan. Bijvoorbeeld bij de discussie rondom 30 km/uur als norm in de bebouwde kom. Voor fietsers en voetgangers een zegen, want de openbare ruimte wordt daardoor prettiger, toegankelijker, schoner en veiliger. Het ov vreest echter de lagere snelheden waardoor de kosten oplopen en attractiviteit afneemt.

Onlosmakelijk verbonden

Heel positief dan ook dat het Metrocov bij haar symposium deze werelden dichter bij elkaar brengt. Want uiteindelijk is iedere ov-reiziger ook altijd een stukje voetganger en soms ook fietser om haltes en ov-knooppunten te bereiken. Dat laatste staat niet altijd op het netvlies van ov-planners. Zo wordt soms veel inspanning gedaan -en veel geld uitgegeven- om een ov-verbinding een of enkele minuten sneller te maken. Dat is positief, maar wanneer tegelijkertijd de voetgangers- en fietsbereikbaarheid van de haltes onder de maat is, dan is daar voor de reiziger vaak met minder inspanning meer winst te behalen. Voor de reiziger gaat het immers om de verplaatsing van deur tot deur met daarbij altijd een stukje lopen of fietsen. Alle reden dus voor ov-professionals om regelmatig over de grenzen van hun vakgebied heen te kijken en de collega’s in het domein van de fietser en voetganger op te zoeken. Samen kom je immers verder!

">

Otto Cazemier

Strategisch adviseur mobiliteit

‘Strategieën wil ik tactisch en praktisch overbrengen. Ik bijt me vooral vast in verkeer- en vervoersprocessen waarbij een verscheidenheid van belangen en belanghebbenden in het geding zijn. Als teamspeler draag ik actief bij aan oplossingen en sta ik open voor ideeën van anderen.’

Gerelateerd

blog
november 2022

Publieke mobiliteit

Van openbaar vervoer naar publieke mobiliteit?

lees meer
blog
november 2022

Participatie

Betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen

lees meer
blog
juli 2022

Participatie

Ov en flexvervoer in Denemarken - verslag studiereis

lees meer
blog
april 2022

Visievorming

De data-gedreven parkeeropgave

lees meer
blog
april 2022

Participatie

Barneveld vervoert flexibel en inclusief met AutoMaatje

lees meer
blog
februari 2022

Publieke mobiliteit

Zijn er kansen voor slimme mobiliteit in het coalitieakkoord?

lees meer
blog
januari 2022

Visievorming

Advies en detachering: de verschillen en overeenkomsten tussen Mobycon en Mobypeople

lees meer
blog
oktober 2021

Visievorming

Sturen op minder auto's

lees meer
blog
april 2021

Participatie

Terug naar 2020

lees meer