GOW30 / openbaar vervoer / verkeersveiligheid

Is de bus de dupe van 30 km/uur?

In veel steden en dorpen vindt momenteel discussie plaats over het verlagen van de snelheidslimiet op (grijze) 50 km/uur wegen naar 30 km/uur. Niet alleen in de woonwijken, maar ook op de drukkere gebiedsontsluitingswegen (GOW) die zouden moeten worden aangepast tot ‘GOW30-wegen’. Hierover wordt nu in veel gemeenten nagedacht, waarbij een belangrijk discussiepunt is hoe om te gaan met het openbaar vervoer op deze wegen.

Voor het ov dreigt dit een slechte ontwikkeling te zijn; door een lagere snelheid nemen de rijtijd en dus de exploitatiekosten van het vervoer toe. Ook neemt de attractiviteit van het ov af als dit trager wordt met mogelijk minder reizigers en lagere opbrengsten tot gevolg. Een negatieve spiraal ligt dus op de loer!

Gemiddelde snelheid ov

Het is echter niet zo dat een verlaging van de snelheidslimiet op een busroute automatisch leidt tot een langere rijtijd voor het ov. Want de meeste rijtijdverliezen van het ov komen door wachttijd bij kruisingen, verkeerslichten, filevorming, wachten voor inparkerende auto’s, wachten voor oversteekplaatsen of oponthoud door fietsers op de rijbaan en natuurlijk halteren. Hierdoor is de gemiddelde snelheid van een stadsbus maar zo’n 18 km/uur. De tijd dat een bus daadwerkelijk een snelheid tussen de 30 en 50 km/uur rijdt in een situatie met gemengd verkeer (bus, auto en fiets op de rijbaan) is in de praktijk beperkt.

Maatregelen die rijtijd ov verkorten

Bij de keuze voor het aanwijzen van (grijze) 50 km/uur wegen als GOW30-wegen is het dus belangrijk dat het effect op het ov objectief in beeld wordt gebracht. En als er dan een effect qua rijtijd dreigt, dan kan gezocht worden naar maatregelen die de rijtijd weer verkorten. Dit kan op de GOW30* zelf zijn, maar ook elders op de busroute. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door bij kruisingen en verkeerslichten ervoor te zorgen dat het ov (met prioriteit) kan doorrijden. Door met eigen rijstroken te voorkomen dat het ov vastloopt in het auto-verkeer of door de ligging van haltes en kruisingen/verkeerslichten goed op elkaar af te stemmen, te halteren op de rijbaan of opheffen van parkeren langs de rijbaan. Door al deze aspecten mee te nemen is het goed mogelijk een GOW30 te realiseren zonder dat het ov benadeeld wordt.

*Alex Roedoe is onze expert als het gaat om GOW30!

">

Otto Cazemier

Strategisch adviseur mobiliteit

‘Strategieën wil ik tactisch en praktisch overbrengen. Ik bijt me vooral vast in verkeer- en vervoersprocessen waarbij een verscheidenheid van belangen en belanghebbenden in het geding zijn. Als teamspeler draag ik actief bij aan oplossingen en sta ik open voor ideeën van anderen.’

Gerelateerd

blog
mei 2023

Publieke mobiliteit

Door de Buurtvlinder blijft iedereen in Groningen Zuid mobiel

lees meer
blog
mei 2023

Publieke mobiliteit

De Franse lappendeken van flex-systemen

lees meer
blog
maart 2023

Ruimte & verkeer

De positie van de speedpedelec in Nederland

lees meer
blog
januari 2023

Publieke mobiliteit

Wat is het nou OV of ov?

lees meer
blog
november 2022

Publieke mobiliteit

Van openbaar vervoer naar publieke mobiliteit?

lees meer
blog
november 2022

Participatie

Betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen

lees meer
blog
mei 2022

Ruimte & verkeer

De laadpaalklever: kunnen en willen we er wat tegen doen?

lees meer
blog
april 2022

Visievorming

De data-gedreven parkeeropgave

lees meer
blog
april 2022

Visievorming

Erf2.0

lees meer