Klankbordgroep: de ogen en oren van de straat

De opdracht

Dagelijks fietst iedereen in gemeente Harderwijk van A naar B en de fietspaden worden steeds drukker. De komst van onder meer elektrische fietsen en speed pedelecs zorgt bovendien voor veel snelheidsverschillen. ‘Verkeersveiligheid en bereikbaarheid zijn steeds belangrijker’, zegt Jan Langevoord, adviseur verkeer en vervoer bij gemeente Harderwijk. ‘Een integraal fietsbeleid kon daarom niet uitblijven.’

Het werk

Mobycon zoekt de interactie op door een klankbordgroep op te richten. ‘Deze klankbordgroep is een afspiegeling van de fietsmaatschappij’, vertelt Langevoord. ‘Denk aan een fietsenmaker, de fietsersbond, de politie, bewoners, ondernemers, leraren, ouders, ouderenbonden en Veilig Verkeer Nederland. Tijdens diverse bijeenkomsten zijn alle ervaringen en zorgen gedeeld. Ook over oorzaken en oplossingen denken we samen na.’ Langevoord neemt zelf als verkeerskundige deel aan de klankbordgroep en vindt het positief dat iedereen zijn zegje kan doen en dat subgroepen oplossingen verder uitwerken. ‘Alle kennis komt zo bij elkaar. De leden zijn ten slotte de ogen en oren van de straat.’

Het resultaat

Gemeente Harderwijk zet in op een verkeersveilig, duurzaam en gastvrij fietsbeleid. Fietsen is schoon en gezond en zowel bewoners als toeristen worden uitgenodigd vaker de fiets te pakken.

In de klankbordgroep zijn argumenten uitgewisseld, kwamen discussies op gang en ontstond begrip voor elkaars standpunten. Een gezamenlijke visie is daarvan het resultaat. De klankbordgroep wil betrokken blijven bij de uitvoering van het fietsbeleid. Dat heeft voor de gemeente een belangrijke meerwaarde. ‘Zo blijven we goed op de hoogte en weten we wat er speelt en leeft.’

 

De samenwerking

‘Mobycon heeft veel ervaring met het schrijven van verkeersbeleid en fietsbeleid in het bijzonder. Alle landelijke, regionale en internationale trends nemen de adviseurs mee in het plan. De samenwerking is prettig en onze contactpersonen zijn altijd goed bereikbaar. Ook de onderlinge afstemming verliep zonder problemen. We zijn tevreden met het eindrapport dat er ligt.’

Babet Hendriks

Resourcemanager development

‘Hoe mensen zich iedere dag weer verplaatsen, waarom ze dat doen en hoe we die keuzes gaan beïnvloeden, dat houdt mij bezig. Ik laat me inspireren door de ruimte om me heen en werk aan een wereld waar alternatieven voor de auto toegankelijk zijn voor alle mensen.’