mobiliteitsvisie / omgevingswet / participatie

De participatiefabriek: een inkijkje in onze aanpak

De invoering van de omgevingswet per 1 januari 2024 brengt veel teweeg bij gemeenten, ook voor mobiliteit. Als onderdeel van de omgevingsvisie moeten overheden een mobiliteitsvisie opnemen. 

Wij zien dat veel gemeenten aan de slag zijn of gaan met het opstellen van een mobiliteitsvisie in de geest van de omgevingswet. Participatie is hierbij een belangrijk onderdeel: in de omgevingswet moeten overheden aangeven wie ze hebben betrokken bij een project, wat dat heeft opgeleverd en hoe deze resultaten zijn verwerkt in het uiteindelijke eindproduct. Daarmee stimuleert de omgevingswet overheden om extra aandacht te geven aan participatie. 

In al onze projecten, van beleidsvorming tot herontwerp, werken wij met de participatiefabriek: een aanpak waarbij we professionals en burgers op het juiste moment betrekken met de aandacht die zij verdienen. Wij hebben de afgelopen periode gewerkt aan het verder ontwikkelen van de participatiefabriek. Ik geef een inkijkje in onze aanpak.  

Participatieplan 

Deze begint altijd met het opstellen van een participatieplan, waarin we samen met u als opdrachtgever beschrijven wat we willen bereiken met participatie en hoe we dat gaan doen. We brengen alle relevante stakeholders in beeld. Vervolgens kijken we naar het belang van elke stakeholder en zorgen we ervoor dat zij op het juiste moment en op de juiste manier betrokken worden bij het proces.  

Verfrissende maar bewezen methoden 

Onderdeel van de participatiefabriek is een overzicht van methoden die we in eerdere projecten succesvol hebben toegepast. Deze kennis gebruiken we om nieuwe bijeenkomsten te organiseren. Zo hebben we eens een nieuwjaarsborrel omgetoverd tot een grote inloopbijeenkomst, in de zomer een barbecue georganiseerd waarbij stakeholders met elkaar in gesprek gingen en ontwikkelen continu ons online platform.  

Het aan de voorkant uitgebreid stilstaan bij de vragen waarom we participatie inzetten, hoe we dat gaan doen en wat het gaat opleveren, helpt ons later in de uitvoering van het participatieproces. Hierdoor kunnen we stakeholders namelijk tijdig betrekken en zorgen we ervoor dat de informatie die we ophalen een samenhangend geheel vormt. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we in het proces altijd nog bijschaven. Er is dus ook ruimte voor flexibiliteit.  

Participatienotitie 

Bij de afronding van het project beschrijven we in een participatienotitie wat we hebben opgehaald en welke plek we dat hebben gegeven in de uitwerking van ons plan of onderzoek. Hiermee koppelen we terug aan de betrokken stakeholders in hoeverre en op wat voor een manier hun input terugkomt in het eindproduct.  

Wat levert het u op? U kunt rekenen op een gedragen en kwalitatief goed eindproduct, waarmee u voorbereid bent op eventuele zienswijzen. We werken intensief samen met u en uw collega-communicatieadviseur om te zorgen dat het participatieproces aansluit bij de wensen en behoeften van uw organisatie. Bovendien ontzorgen wij u in het participatieproces, waardoor u zich kunt richten op uw kerntaken als mobiliteitsadviseur of verkeerskundige. 

Kortom, wij bieden een participatieaanpak die aansluit bij de complexe opgaven binnen de mobiliteitswereld en die zorgt voor een gedragen en kwalitatief goed eindproduct. Ga jij de komende maanden aan de slag met nieuw mobiliteitsbeleid en ben je benieuwd naar onze participatieve aanpak voor het beleidsproces? Neem dan gerust contact met ons op! 

">

Veronique Rietman

Adviseur mobiliteit

‘Mobiliteit is onlosmakelijk verbonden met gedrag. In de transitie naar een duurzaam mobiliteitssyteem draait het niet (alleen) om het ontwikkelen van slimme en innovatieve mobiliteitsoplossingen, maar vooral om het realiseren van een gedragsverandering, met of zonder innovatieve oplossingen.’

Gerelateerd

blog
april 2024

Publieke mobiliteit

Het belang van toegankelijke ov-haltes: een nieuwe stap vooruit

lees meer
blog
maart 2024

‘Tijdens veldwerk kom ik op de mooiste plekjes van Nederland’

lees meer
blog
maart 2024

Participatie

Nieuw rapport: De kwaliteit van lopen en fietsen verbeteren in steden

lees meer
blog
februari 2024

Ruimte & verkeer

Verkeerskundige onderbouwingen maken woningbouwambitie mogelijk

lees meer
blog
augustus 2023

Participatie

Een krachtige krachtenveldanalyse: zo breng je zorgvuldig stakeholders in beeld

lees meer
blog
juli 2023

Participatie

Inclusieve(re) participatie – hoe doe je dat?

lees meer
blog
juni 2023

Publieke mobiliteit

Tariefinning in het vooruitzicht van geïntegreerde mobiliteit

lees meer
blog
mei 2023

Ruimte & verkeer

Groen licht voor de aanpak van grijze wegen

lees meer
blog
mei 2023

Publieke mobiliteit

Carpoolen als verlengstuk van openbaar vervoer

lees meer