Fietsvisie 2.0

De opdracht

In regio Utrecht is de populariteit van de fiets ongekend groot. Fantastisch, maar dat brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Denk aan de enorme belasting op de infrastructuur rondom Utrecht Centraal. ‘Een gezamenlijke fietsvisie van tien Utrechtse gemeenten biedt hierin uitkomst’, vertelt Jim Moolhuijsen, procesmanager van het U10-netwerk. ‘Fietsvisie 2.0 is een aanvulling op de fietsvisie uit 2013. De realiteit haalde ons in, daarom was een update noodzakelijk. Mobycon kent alle trends en ontwikkelingen op fietsgebied en ondersteunde ons hierbij.’

Het werk

Mobycon bracht de wensen van alle betrokkenen in kaart. In één sessie zijn live de regionale routes verzameld en op kaart gezet. In de andere route is druk gebrainstormd over creatieve manieren om mensen te verleiden de fiets te nemen. ‘Deze interactieve aanpak was zeer efficiënt en doeltreffend’, aldus Moolhuijsen. In het bestuurlijk overleg is de input van de twee sessies gepresenteerd en zijn de bestuurlijke uitgangspunten geformuleerd. ‘Er is nu een visie met de pijlers waarop de focus ligt.’

 

Het resultaat

‘We zijn blij met fietsvisie 2.0. Het brengt U10 als fietsregio nummer 1 weer een stap verder. De lat ligt hoog, maar de visie vraagt meer: in 2030 reist 60 procent van alle mensen die woont of werkt in de U10 per fiets en/of openbaar vervoer naar zijn of haar werk. Er zijn vijf actuele ambities om dat te realiseren: fietsritten tot 15 kilometer stimuleren, infrastructuur optimaal benutten, fiets-ov-keten faciliteren, verlichting van de druk op het centrum van Utrecht en de veiligheid verbeteren. We starten nu met een regionaal programma om de fietsvisie 2.0 tot uitvoer te brengen.’

 

Samenwerking
‘Mobycon heeft in korte tijd een mooi resultaat neergezet. Adviseur Lennart Nout is altijd goed bereikbaar, stelt zich flexibel op en neemt initiatief. Precies wat we van een samenwerking verwachten.’

Lennart Nout

Strategisch adviseur mobiliteit

‘Het samenspel van verschillende modaliteiten in steden intrigeert me. Altijd op zoek naar de beste oplossing voor de stad en haar inwoners, met extra aandacht voor de fiets. Nationaal en internationaal geef ik workshops over de ontwikkeling van de fietscultuur, strategische netwerkplanning, straatontwerp en het ontwerpen van kruispunten.’