deelmobiliteit / openbaar vervoer

Tariefinning in het vooruitzicht van geïntegreerde mobiliteit

Tijdens een studiereis in Île-de-France (regio Parijs), reisde onze delegatie te voet, met het openbaar vervoer en met andere vormen van gedeelde mobiliteit zoals Demand-Response Transit (DRT), snelbussen en gedeelde e-steps/e-bikes. In tegenstelling tot individuele automobiliteit is de kwestie van het innen van ritprijzen van groot belang wanneer men zich verplaatst met een vorm van openbare en/of gedeelde mobiliteit.

  • Met als doel om een uitgebreid openbaar vervoernetwerk te ontwikkelen, strekt de tariefintegratiestrategie, die in en rond Parijs is geïmplementeerd, zich ook uit tot innovatieve mobiliteitswijzen die lokaal zijn ontwikkeld.
  • De openbaarvervoersautoriteit van Île-de-France is bezig met het updaten van de tariefinning en betaalmethoden en stuurt tegelijkertijd haar beleidsdoelen in de richting van actievere, koolstofarme en collectieve vervoerswijzen.
  • Nieuwe technologieën voor het innen van tarieven creëren nieuwe mogelijkheden om de gebruikerservaring verder te verbeteren, maar brengen ook nieuwe risico’s met zich mee voor de meest kwetsbare gebruikers.

Anna Tailliez reflecteert op het beleid na een recente studiereis in Île-de-France. Onderstaand haar verslag (Engelstalig).

Anna Tailliez

Adviseur mobiliteit

Het ondersteunen van koolstofarme mobiliteitstransitie, door bijvoorbeeld het ontwerp van mensgerichte wandel- en fietsinfrastructuren, is voor mij een zeer tastbare en motiverende missie!”

Gerelateerd

blog
augustus 2023

Participatie

Een krachtige krachtenveldanalyse: zo breng je zorgvuldig stakeholders in beeld

lees meer
blog
juli 2023

Participatie

Inclusieve(re) participatie – hoe doe je dat?

lees meer
blog
juni 2023

Participatie

De participatiefabriek: een inkijkje in onze aanpak

lees meer
blog
mei 2023

Ruimte & verkeer

Groen licht voor de aanpak van grijze wegen

lees meer
blog
mei 2023

Publieke mobiliteit

Carpoolen als verlengstuk van openbaar vervoer

lees meer
blog
mei 2023

Publieke mobiliteit

Door de Buurtvlinder blijft iedereen in Groningen Zuid mobiel

lees meer
blog
mei 2023

Publieke mobiliteit

De Franse lappendeken van flex-systemen

lees meer
blog
april 2023

Ruimte & verkeer

ETW30 en GOW30. Snapt de weggebruiker het nog?

lees meer
blog
maart 2023

Ruimte & verkeer

Is de bus de dupe van 30 km/uur?

lees meer