afsluiten parkeerterrein / afsluiten wegen / grote drukte / verkeersbesluiten / wegafsluiting

Het wel of niet nemen van een verkeersbesluit ‘tijdelijke maatregel bij drukte vanwege coronamaatregelen’?

Met de huidige anderhalvemetersamenleving is er overal net wat minder ruimte. Minder mensen kunnen tegelijkertijd de winkel in of naar een restaurant. Maar ook natuurgebieden en stranden zijn sneller vol. Zeker op dagen met mooi weer volgen er regelmatig nieuwsberichten over afgesloten parkeerplaatsen en toegangswegen. Daarop volgde een vraag van een gemeente die klant is van Verkeersbesluiten.nl of deze verkeersmaatregelen zonder verkeersbesluit genomen kunnen worden?

Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer

Voor welke maatregelen wegbeheerders (zoals gemeenten) een verkeersbesluit moeten maken staat beschreven in de Wegenverkeersweg en in het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW). Over het algemeen geldt dat een verkeersbesluit nodig is als de functie van de weg gewijzigd wordt of als een gebod of verbod wordt ingesteld. Bij het afsluiten van een parkeerterrein of toegangsweg wordt een verbod ingesteld en in dat opzicht zou een verkeersbesluit dus wel genomen moeten worden.

In het BABW staan nog enkele ‘uitzonderingen’ wat betreft tijdelijke verkeersmaatregelen. Voor ‘dringende omstandigheden’ waarvoor kortetermijnmaatregelen nodig zijn, kan een verkeersbesluit achterwege blijven. Dit geldt niet wanneer deze maatregelen langer dan 4 maanden duren of wanneer deze regelmatig voorkomen. De vraag is of het afsluiten van een parkeerterrein of weg bij drukte onder de ‘dringende omstandigheden’ vallen. Puur naar de letter van de wet kan beoordeeld worden dat dit niet zo is. Als wegbeheerder weet je vaak vooraf dat je deze maatregel gaat nemen op momenten wanneer grote drukte ontstaat en deze regelmatig voorkomt.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft in de Handleiding Verkeersbesluiten een iets ruimere uitleg aan de artikelen van het BABW. Als algemeen uitgangspunt wordt aangehouden dat bijna alle verkeersbesluiten voor maatregelen korter dan 4 maanden achterwege gelaten kunnen worden. Als voor alle kleine werkzaamheden of evenementen een verkeersbesluit gemaakt moet worden, zouden de administratieve lasten onevenredig hoog zijn. De meeste gemeenten hanteren dan ook dit uitgangspunt.

Communicatie

In de overweging om wel of geen verkeersbesluit te nemen speelt, wat ons betreft, nog een factor een belangrijke rol: het verkeersbesluit als communicatiemiddel. Een verkeersbesluit is niet alleen een administratieve handeling, het is ook een middel om iedereen te laten weten welke maatregelen de gemeente neemt. Verkeersbesluiten worden standaard gepubliceerd in de Staatscourant, waardoor inwoners via de e-mailservice ‘Berichten over uw buurt’ hiervan op de hoogte worden gebracht. Daarnaast publiceren veel gemeenten deze mededeling ook in de lokale krant.

Een verkeersbesluit is dus een handig middel om bekend te maken welke parkeerterreinen of wegen bijvoorbeeld worden afgesloten bij bepaalde drukte. Zo maak je de maatregel niet alleen bekend, maar geef je inwoners ook de kans om hierop te anticiperen. Als iemand van tevoren weet dat een parkeerterrein is afgesloten, komt diegene niet voor een verrassing te staan. 

Advies

Terugkomend op de vraag van de gemeente aan ons: kan het tijdelijk afsluiten van een parkeerterrein of weg zonder verkeersbesluit plaatsvinden? Volgens de letter van de wet eigenlijk niet. Op basis van het uitgangspunt van de VNG wordt een verkeersbesluit meestal achterwege gelaten. Uiteindelijk is het aan de wegbeheerder om hier een afweging in te maken. Wij raden aan om zeker de informatieve waarde van een verkeersbesluit mee te nemen in deze overweging. Met een verkeersbesluit weet namelijk iedereen waar hij of zij aan toe is.

">

Matthijs Dekker

Adviseur onderzoek

‘Verkeer en vervoer is een ontzettend breed onderwerp. Het is belangrijk om met gedegen onderzoek oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken zo goed mogelijk te onderbouwen. Met de toenemende beschikbaarheid van data zie ik een mooie kans om vraagstukken nog gerichter op te lossen.’

Gerelateerd

blog
mei 2023

Publieke mobiliteit

Door de Buurtvlinder blijft iedereen in Groningen Zuid mobiel

lees meer
blog
mei 2023

Publieke mobiliteit

De Franse lappendeken van flex-systemen

lees meer
blog
maart 2023

Ruimte & verkeer

Is de bus de dupe van 30 km/uur?

lees meer
blog
maart 2023

Ruimte & verkeer

De positie van de speedpedelec in Nederland

lees meer
blog
januari 2023

Publieke mobiliteit

Wat is het nou OV of ov?

lees meer
blog
november 2022

Publieke mobiliteit

Van openbaar vervoer naar publieke mobiliteit?

lees meer
blog
november 2022

Participatie

Betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen

lees meer
blog
mei 2022

Ruimte & verkeer

De laadpaalklever: kunnen en willen we er wat tegen doen?

lees meer
blog
april 2022

Visievorming

De data-gedreven parkeeropgave

lees meer
blog
april 2022

Visievorming

Erf2.0

lees meer